Рекламація Укрпошта

Рекламація Укрпошта

Рекламація для Укрпошти — це офіційний запит або претензія, яка подається клієнтом до національного оператора поштового зв’язку України у випадку виникнення спорів або проблем, пов’язаних із наданням поштових послуг. Цей документ є важливим інструментом для захисту прав клієнтів та забезпечення якості поштових послуг.

Рекламації Укрпошти можуть бути різними за своєю природою: вони можуть стосуватися затримок у доставці, втрати або пошкодження відправлень, неправильного оформлення поштових відправлень або ненадання передбачених послуг. Важливість цього документа полягає в тому, що він дає клієнту можливість офіційно заявити про проблеми та вимагати їх вирішення в рамках чинного законодавства.

До рекламації висуваються певні вимоги. Вона повинна містити повне ім’я відправника або одержувача, контактну інформацію, опис проблеми, яка виникла з поштовою послугою, номер відправлення (якщо такий є), а також конкретні вимоги або очікування від Укрпошти. Рекламація складається в письмовій формі та подається відповідно до встановлених правил.

Рекламація в Укрпошті складається за умови, що клієнт вважає, що його права як споживача поштових послуг були порушені. Такий документ складається зазвичай після того, як клієнт вже спробував вирішити проблему через звичайне спілкування з представниками Укрпошти і не отримав задовільного результату.

У рекламації сторонами виступають клієнт — як особа, яка подає рекламацію, та Укрпошта — як організація, до якої вона адресована. Вимоги до оформлення передбачають чіткість та повноту наданої інформації, а також відповідність до встановлених стандартів ділового листування.

Складання рекламації зазвичай здійснює сам клієнт або особа, яка діє від його імені. Для цього необхідно детально описати суть проблеми, вказати на порушення конкретних прав, які були передбачені договором про надання поштових послуг або відповідними нормами законодавства, і сформулювати вимоги до Укрпошти. Після складання рекламація подається через офіційні канали зв’язку або безпосередньо у відділенні Укрпошти.

Приклади

Рекламація

Укрпошта

01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 22

[Дата]

[Ім’я, прізвище, по батькові споживача]

[Адреса споживача]

Рекламація

Я, [ім’я, прізвище, по батькові споживача], [дата] відправив/ла у Вашій установі [найменування пошти] [найменування відправлення] за [номер відправлення].

[Опис недоліків відправлення].

Вважаю, що ці недоліки є істотними, оскільки [обґрунтування].

Відповідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів» прошу Вас:

 • [вимоги споживача].

Додатково до рекламації я долучаю:

 • [перелік документів, які підтверджують придбання товару/отримання послуги та виявлення недоліків].

У разі незгоди з моєю рекламацією прошу надати мені письмову відповідь у строк [термін].

[Підпис споживача]

Приклади заповнення

Приклад 1

Покупець відправив у відділення Укрпошти посилку з одягом. При отриманні посилки покупець виявив, що посилка була пошкоджена, а частина одягу була зім’ята.

У цьому випадку рекламація може бути викладена наступним чином:

Рекламація

Укрпошта

01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 22

20 липня 2023 року

Іванов Іван Іванович

м. Київ, вул. Вокзальна, 10

Рекламація

Я, Іванов Іван Іванович, 20 липня 2023 року відправив у Вашому відділенні [найменування відділення] посилку з одягом за [номер відправлення].

При отриманні посилки я виявив, що посилка була пошкоджена, а частина одягу була зім’ята.

Вважаю, що цей недолік є істотним, оскільки посилка не відповідає вимогам до якості, встановленим законодавством.

Відповідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів» прошу Вас:

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

 • замінити посилку на якісну;
 • відшкодувати мені вартість пошкодженого одягу.

Додатково до рекламації я долучаю:

 • розрахунковий чек на відправлення посилки;
 • акт про пошкодження посилки.

У разі незгоди з моєю рекламацією прошу надати мені письмову відповідь у строк 10 днів.

[Підпис покупця]

Примітки:

 • Рекламація на послуги Укрпошти повинна бути складена в письмовій формі і містити такі відомості:
  • найменування підприємства, якому адресується рекламація;
  • місцезнаходження підприємства, якому адресується рекламація;
  • дату рекламації;
  • ім’я, прізвище, по батькові споживача;
  • адресу споживача;
  • опис відправлення, на якому заявлено рекламацію;
  • опис недоліків відправлення;
  • вимоги споживача;
  • перелік документів, які підтверджують придбання товару/отримання послуги та виявлення недоліків.
 • Рекламація повинна бути підписана споживачем.
 • Рекламація повинна бути передана або надіслана підприємству, якому вона адресується, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручена під розписку.

Нормативно-правові акти, що регулюють порядок пред’явлення рекламації на послуги Укрпошти:

 • Закон України «Про захист прав споживачів»
 • Правила надання послуг поштового зв’язку в Україні, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2008 року № 923

Інші нормативно-правові акти, які можуть застосовуватися залежно від характеру відправлення, на якому заявлено рекламацію.

Ось шаблон рекламації для Укрпошти з посиланням на відповідні закони України та прикладом заповнення:
РЕКЛАМАЦІЯ
щодо надання послуг поштового зв’язку
Адресат:
Відділення Укрпошти No___
Адреса
Відправник:
ПІБ
Адреса
Телефон
Шановні панове!
Відповідно до ст. 42 Закону України «Про поштовий зв’язок» споживач має право пред’явити претензії щодо надання поштових послуг.
Мною “__” _________ 20__ р. було відправлено поштове відправлення No_________ за адресою: _________________________.
В процесі надання послуг поштового зв’язку були допущені наступні порушення:
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
На підставі вищевикладеного та відповідно до вимог законодавства про захист прав споживачів, прошу:
1. Розглянути дану рекламацію та задовольнити зазначені в ній вимоги.
2. Повідомити про результати розгляду рекламації.
Додаток: _______________________
Дата
Підпис
Приклад заповнення:
РЕКЛАМАЦІЯ
щодо надання послуг поштового зв’язку
Адресат:
Відділення Укрпошти No25
м. Київ, вул. Перемоги, 5
Відправник:
Іваненко Іван Іванович
м. Київ, вул. Шевченка, 12, кв. 3
Тел. 050-345-67-89
Шановні панове!
Відповідно до ст. 42 Закону України «Про поштовий зв’язок» споживач має право пред’явити претензії щодо надання поштових послуг.
Мною 15.02.2023 р. було відправлено поштове відправлення No378954 за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморська, буд. 5, кв. 11.
В процесі надання послуг поштового зв’язку були допущені наступні порушення:
1. Поштове відправлення було доставлено адресату із запізненням на 5 днів.
2. Поштове відправлення було пошкоджено, упаковка розірвана.
На підставі вищевикладеного та відповідно до вимог законодавства про захист прав споживачів, прошу:
1. Розглянути дану рекламацію та задовольнити зазначені в ній вимоги.
2. Повідомити про результати розгляду рекламації.
Додаток: квитанція про прийняття поштового відправлення
20.02.2023 р.
Підпис Іваненко І.І.

Ось шаблон рекламації для Укрпошти, який відповідає вимогам законодавства України:


Шаблон Рекламації до Укрпошти

На ім’я начальника відділення Укрпошти
[Найменування відділення Укрпошти]
[Адреса відділення]
[Індекс відділення]

Від:
[Повне ім’я заявника]
[Адреса заявника]
[Контактний номер телефону заявника]
[Електронна адреса заявника]

Дата: [дата складання рекламації]

Рекламаційна заява

Я, [Повне ім’я заявника], користувач послуг Укрпошти, звертаюся з рекламаційною заявою щодо [короткий опис проблеми, наприклад, “неналежного надання поштових послуг” або “пошкодження/втрати відправлення”].

[Тут детально описується ситуація, що склалася, включаючи конкретні деталі: що, коли і за яких обставин сталося, номер відправлення, дата відправки та очікувана дата доставки, якщо це стосується відправлень.]

Відповідно до статті 8 Закону України “Про захист прав споживачів”, я маю право вимагати відшкодування в разі втрати, недостачі або пошкодження відправлення.

На підставі вищезазначеного, прошу:

 1. [Тут зазначаються конкретні вимоги, наприклад, “провести розслідування та надати інформацію про причини втрати відправлення” або “відшкодувати вартість пошкодженого відправлення відповідно до нормативів”].
 2. [Інші відповідні дії, які заявник хоче, щоб Укрпошта вжила].

Додаю копії всіх доступних документів, які можуть підтверджувати факти, зазначені в рекламації, включаючи [перелік документів, наприклад, копії чеків, документів про надсилання, фото пошкоджень тощо].

Прошу розглянути дану рекламаційну заяву у відповідності до законодавства України та повідомити мене про результати розгляду в установлений Законом термін.

З повагою,
[Рукописний підпис]
[П.І.Б. заявника]
[Дата]

Додатки:

 1. [Перелік доданих документів]

Приклад заповнення рекламації:

На ім’я начальника відділення Укрпошти
Відділення №5
м. Київ, вул. Грушевського, 1
01001

Від:
Петренко Василь Ігорович
м. Київ, вул. Лісова, 12, кв. 34
Тел.: +380 44 777 8888
Email: v.petrenko@email.ua

Дата: 17 листопада 2023 р.

Рекламаційна заява

Я, Петренко Василь Ігорович, користувач послуг Укрпошти, звертаюся з рекламаційною заявою щодо пошкодження відправлення під час транспортування. 5 листопада 2023 року я відправив посилку з книгами (номер відправлення UA123456789UA) до м. Одеса. Посилка мала бути доставлена до 10 листопада 2023 року, однак при отриманні одержувачем 12 листопада було виявлено, що книги мають значні механічні пошкодження.

Відповідно до статті 8 Закону України “Про захист прав споживачів”, я вимагаю відшкодування вартості пошкоджених книг, яка складає 2000 гривень.

Прошу провести розслідування, встановити причини пошкодження відправлення та відшкодувати зазначену суму.

Додаю копії квитанції про відправлення та фотографії пошкоджених книг.

Прошу розглянути дану рекламацію та повідомити мене про результати розгляду в установлений Законом термін.

З повагою,
[Василь Петренко]
[17.11.2023]

Додатки:

 1. Копія квитанції про відправлення.
 2. Фотографії пошкоджених книг.

Переконайтеся, що всі вказані вами дані є точними та актуальними, а також що ви дотрималися всіх процедурних вимог, встановлених Укрпоштою для подання рекламацій.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: