Рекламація по якості

Рекламація по якості

Рекламація по якості є офіційним документом, який споживачі подають продавцям або виробникам у випадку, коли придбаний товар не відповідає заявленим характеристикам або має дефекти. Основна мета рекламації полягає в захисті прав споживача та вимогах до продавця або виробника усунути недоліки товару, замінити товар, знизити його ціну або повернути сплачені кошти.

Рекламація по якості має бути складена в письмовій формі і включати в себе детальний опис проблеми, що виникла з товаром, та конкретні вимоги споживача. До рекламації слід додати докази покупки (чеки, гарантійні талони) та, за можливості, докази дефектів (фото, експертні висновки).

Рекламація по якості складається за умов, коли товар було придбано і виявлено, що він не може бути використаний за прямим призначенням через свої недоліки. Складати такий документ споживач може протягом гарантійного терміну, якщо такий є, або протягом розумного терміну після покупки, який визначено законодавством.

У рекламації сторонами виступають споживач, який подає рекламацію, та продавець або виробник, до якого ця рекламація адресована. В документі слід чітко вказати ім’я та контактні дані споживача, назву та адресу організації-продавця чи виробника, інформацію про товар та детальний опис проблеми.

Для оформлення рекламації по якості необхідно дотримуватися стандартів ділового листування. Документ має бути чітко структурованим, без емоційних виразів та непрофесійної лексики. Всі вимоги та претензії повинні бути викладені об’єктивно та аргументовано. Рекламацію зазвичай складає сам споживач, однак він може звернутися за допомогою до юристів або споживчих організацій, якщо виникає потреба в професійній підтримці.

Укладання рекламації по якості базується на статті 8 Закону України “Про захист прав споживачів”, яка визначає права споживачів та обов’язки продавців у разі продажу товарів неналежної якості. Відповідно до законодавства, рекламація має бути розглянута продавцем чи виробником у визначені терміни, а споживачеві має бути надана відповідь з інформацією про результати розгляду та прийняті заходи.

Приклади

Рекламація по якості

[Найменування підприємства-виконавця]

[Місцезнаходження підприємства-виконавця]

[Дата]

[Ім’я, прізвище, по батькові споживача]

[Адреса споживача]

Рекламація

Я, [ім’я, прізвище, по батькові споживача], [дата] замовив/ла у Вашому підприємстві [найменування робіт або послуг] за [вартість].

Протягом [термін] з моменту отримання робіт або послуг були виявлені такі недоліки:

 • [опис недоліків]

Вважаю, що ці недоліки є істотними, оскільки [обґрунтування].

Відповідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів» прошу Вас:

 • усунути недоліки протягом [термін] з дня отримання цієї рекламації;
 • замінити роботи або послуги на якісні;
 • повернути мені кошти за роботи або послуги.

Додатково до рекламації я долучаю:

 • [перелік документів, які підтверджують придбання товару/отримання послуги та виявлення недоліків].

У разі незгоди з моєю рекламацією прошу надати мені письмову відповідь у строк [термін].

[Підпис споживача]

Приклади заповнення

Приклад 1

Покупець замовив у будівельній фірмі ремонт квартири. Після завершення ремонту покупець виявив, що деякі стіни нерівні.

У цьому випадку рекламація може бути викладена наступним чином:

Рекламація

ТОВ «Альфа»

м. Київ, вул. Оболонська, 1

20 липня 2023 року

Іванов Іван Іванович

м. Київ, вул. Вокзальна, 10

Рекламація

Я, Іванов Іван Іванович, 20 липня 2023 року замовив у Вашому підприємстві ремонт квартири за 100000 гривень.

Після завершення ремонту я виявив, що деякі стіни нерівні.

Вважаю, що цей недолік є істотним, оскільки він унеможливлює комфортне проживання в квартирі.

Відповідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів» прошу Вас:

 • усунути недоліки протягом 14 днів з дня отримання цієї рекламації;
 • замінити роботи на якісні;
 • повернути мені кошти за роботи.

Додатково до рекламації я долучаю:

 • договір на ремонт квартири;
 • акт приймання-передачі робіт;
 • акт виявлення недоліків.

У разі незгоди з моєю рекламацією прошу надати мені письмову відповідь у строк 10 днів.

[Підпис покупця]

Примітки:

 • Рекламація по якості повинна бути складена в письмовій формі і містити такі відомості:
  • найменування підприємства-виконавця;
  • місцезнаходження підприємства-виконавця;
  • дату рекламації;
  • ім’я, прізвище, по батькові споживача;
  • адресу споживача;
  • опис робіт або послуг, на яких заявлено рекламацію;
  • опис недоліків робіт або послуг;
  • вимоги споживача;
  • перелік документів, які підтверджують придбання товару/отримання послуги та виявлення недоліків.
 • Рекламація повинна бути підписана споживачем.
 • Рекламація повинна бути передана або надіслана підприємству-виконавцю, якому вона адресується, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручена під розписку.

Нормативно-правові акти, що регулюють порядок пред’явлення рекламації по якості:

 • Закон України «Про захист прав споживачів»
 • Цивільний кодекс України
 • Господарський кодекс України

Інші нормативно-правові акти, які можуть застосовуватися залежно від характеру робіт або послуг, на яких заявлено рекламацію.

Ось шаблон рекламації по якості з посиланням на відповідні закони України та прикладом заповнення:

РЕКЛАМАЦІЯ
щодо якості товару

Адресат:
Назва організації
Адреса

Відправник:
Назва організації
Адреса

Шановні панове!

Відповідно до ст. 670 Цивільного кодексу України та ст.8 Закону України “Про захист прав споживачів”, у разі виявлення недоліків у товарі, споживач має право вимагати безоплатного усунення недоліків товару від продавця.

“___”_______ 20__р. на підставі договору No___ від “___”_________20__р. Вами було поставлено товар:

No п/п Найменування товару Одиниця виміру Кількість

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Під час використання зазначеного товару були виявлені наступні недоліки:

1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________

На підставі вищенаведеного, згідно із Законом України “Про захист прав споживачів”, просимо:

1. Розглянути дану рекламацію та усунути недоліки товару.
2. Повідомити про результати розгляду рекламації.

Додаток: Акт виявлення недоліків товару від “___”________20__р.

Керівник
__________________

Головний бухгалтер
__________________

Приклад заповнення:

РЕКЛАМАЦІЯ
щодо якості товару

Адресат:
ТОВ “Будматеріали”
м. Київ, вул. Будівельників, 15

Відправник:
ПрАТ “Будівельна компанія”
м. Київ, просп. Будівельників, 22

Шановні панове!

Відповідно до ст. 670 Цивільного кодексу України та ст.8 Закону України “Про захист прав споживачів”, у разі виявлення недоліків у товарі, споживач має право вимагати безоплатного усунення недоліків товару від продавця.

15.02.2023 р. на підставі договору No123 від 05.02.2023 р. Вами було поставлено товар:

No п/п Найменування товару Одиниця виміру Кількість
1 Цегла рядова шт. 5000
2 Цегла силікатна шт. 3000

Під час використання зазначеного товару були виявлені наступні недоліки:

1. Тріщини та сколи на 5% цегли рядової.
2. Неоднорідний колір цегли силікатної.

На підставі вищенаведеного, згідно із Законом України “Про захист прав споживачів”, просимо:

1. Розглянути дану рекламацію та усунути недоліки товару.
2. Повідомити про результати розгляду рекламації.

Додаток: Акт виявлення недоліків товару від 18.02.2023 р.

Директор
Петренко П.П.

Головний бухгалтер
Сидоренко О.О.

Ось шаблон рекламації по якості, який може бути використаний в Україні з урахуванням чинного законодавства:


Рекламація по якості товару

До:
[Назва організації-продавця чи виробника]
[Адреса організації]
[Контактний номер телефону організації]
[Електронна адреса організації]

Від:
[Повне ім’я споживача]
[Адреса споживача]
[Контактний номер телефону споживача]
[Електронна адреса споживача]

Дата: [дата складання рекламації]

Рекламація про невідповідність якості товару

Шановні [Назва організації]!

Я, [Повне ім’я споживача], купив(ла) у вашому магазині [назва товару] [дата покупки]. Незабаром після покупки я виявив(ла), що товар має наступні недоліки: [детальний опис проблеми з товаром]. Ці недоліки роблять товар непридатним для використання згідно з його призначенням.

На підставі статті 8 Закону України “Про захист прав споживачів”, я вимагаю [вказати конкретну дію: заміну товару, безкоштовний ремонт, часткове або повне відшкодування коштів].

Додаю до цієї рекламації копії документів, що підтверджують покупку та виявлення недоліків, а також інші відповідні докази.

Прошу вас розглянути цю рекламацію та надати відповідь протягом 14 днів з моменту її отримання. У випадку невирішення проблеми в установлений термін, я залишаю за собою право звернутися за захистом своїх інтересів відповідно до законодавства України.

З повагою,
[Рукописний підпис]
[П.І.Б. споживача]

Додатки:

 1. Копія чеку / гарантійного талона.
 2. Фотографії дефектів товару / Акт виявлення недоліків товару.
 3. Інші документи, що можуть бути доказом недоліків товару.

Приклад заповнення рекламації:

До:
ТОВ “ЕлектроМір”
вул. Робітнича, 7, м. Харків, 61000
Тел.: +380 57 777 8888
Email: service@electromir.ua

Від:
Тетяна Володимирівна Сидоренко
просп. Гагаріна, 23, кв. 56, м. Харків, 61001
Тел.: +380 68 123 4567
Email: t.sidorenko@email.ua

Дата: 17 листопада 2023 р.

Рекламація про невідповідність якості товару

Шановне ТОВ “ЕлектроМір”!

Я, Тетяна Володимирівна Сидоренко, 01 листопада 2023 року купила у вашому магазині кавоварку моделі “CoffeeMaster 3000”. Вже після першого використання я виявила, що кавоварка протікає та не підтримує встановлену температуру води, що не відповідає заявленим функціям виробника.

На підставі статті 8 Закону України “Про захист прав споживачів”, я вимагаю повернути кошти в сумі 4500 гривень, сплачені за товар.

Прошу вас розглянути цю рекламацію і повернути кошти протягом 14 днів. У разі невирішення проблеми, я буду змушена звернутися за допомогою до компетентних органів.

Додаю копію чеку та фотографії, які ілюструють проблему з кавоваркою.

З повагою,
[Т.В. Сидоренко]

Додатки:

 1. Копія чеку №56789.
 2. Фотографії протікання кавоварки.

Цей ще один шаблон та приклад можуть бути використані як основа для реальної ситуації, однак необхідно адаптувати їх до конкретних обставин і деталей, що стосуються конкретної проблеми з товаром.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: