Рекламація на неякісний товар

Рекламація на неякісний товар

Рекламація на неякісний товар є офіційним зверненням споживача до продавця або виробника з претензією щодо недоліків купленого товару. Вона має за мету врегулювати питання, пов’язані з неякістю товару, і забезпечити відновлення порушених прав споживача.

Цей документ є важливим, оскільки він надає правову основу для вимог споживача про заміну товару, його безкоштовний ремонт, зниження ціни або повернення коштів. Рекламація на неякісний товар дає споживачу можливість офіційно документувати свої претензії та створює передумови для їх задоволення згідно з чинним законодавством.

Існують різні види рекламацій залежно від характеру недоліків товару. Вони можуть бути пов’язані з фізичними дефектами, невідповідністю заявленим характеристикам, проблемами з безпечністю використання товару чи іншими аспектами, які впливають на якість і придатність товару до використання.

Для складання рекламації на неякісний товар необхідно:

 • вказати повні ім’я та контактні дані споживача;
 • надати інформацію про товар (назва, марка, модель, серійний номер, дата покупки);
 • описати виявлені недоліки і те, як вони впливають на використання товару;
 • поінформувати про обставини купівлі товару;
 • вказати конкретні вимоги до продавця або виробника з огляду на виявлені недоліки;
 • прикріпити копії документів, що підтверджують покупку (чек, гарантійний талон) та існування дефекту, якщо такі є.

Рекламацію складають у разі, коли споживач виявляє недоліки товару після його купівлі, які не були зазначені продавцем під час продажу, або якщо товар не може бути використаний за призначенням через ці недоліки. Сторонами в документі виступають споживач як особа, що подає рекламацію, і продавець або виробник як особа, до якої вона адресована.

Рекламація повинна бути оформлена належним чином: вона має бути написана вільною формою з дотриманням елементів ділового листування, містити всі необхідні реквізити та інформацію, що відповідає дійсності, а також підпис споживача. Складання рекламації зазвичай здійснює сам споживач, але у разі необхідності може залучатися юридичний представник для надання допомоги в оформленні документа та визначенні правової позиції.

Приклади

Рекламація на неякісний товар

[Найменування підприємства-продавця]

[Місцезнаходження підприємства-продавця]

[Дата]

[Ім’я, прізвище, по батькові споживача]

[Адреса споживача]

Рекламація

Я, [ім’я, прізвище, по батькові споживача], [дата] придбав/ла у Вашому магазині [найменування товару] за [вартість].

Протягом [термін] з моменту придбання товару були виявлені такі недоліки:

 • [опис недоліків]

Вважаю, що ці недоліки є істотними, оскільки [обґрунтування].

Відповідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів» прошу Вас:

 • усунути недоліки протягом [термін] з дня отримання цієї рекламації;
 • замінити товар на якісний;
 • повернути мені кошти за товар.

Додатково до рекламації я долучаю:

 • [перелік документів, які підтверджують придбання товару та виявлення недоліків].

У разі незгоди з моєю рекламацією прошу надати мені письмову відповідь у строк [термін].

[Підпис споживача]

Приклади заповнення

Приклад 1

Покупець придбав у магазині холодильник. Через кілька днів після придбання холодильника перестало працювати морозильне відділення.

У цьому випадку рекламація може бути викладена наступним чином:

Рекламація

ТОВ «Альфа»

м. Київ, вул. Оболонська, 1

20 липня 2023 року

Іванов Іван Іванович

м. Київ, вул. Вокзальна, 10

Рекламація

Я, Іванов Іван Іванович, 20 липня 2023 року придбав у Вашому магазині холодильник «Атлант» за 10000 гривень.

Протягом трьох днів з моменту придбання холодильника перестало працювати морозильне відділення.

Вважаю, що цей недолік є істотним, оскільки холодильник не відповідає вимогам до якості, встановленим законодавством.

Відповідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів» прошу Вас:

 • усунути недоліки протягом 14 днів з дня отримання цієї рекламації;
 • замінити холодильник на якісний;
 • повернути мені кошти за холодильник.

Додатково до рекламації я долучаю:

 • розрахунковий чек на придбання холодильника;
 • акт про виявлення недоліків.

У разі незгоди з моєю рекламацією прошу надати мені письмову відповідь у строк 10 днів.

[Підпис покупця]

Примітки:

 • Рекламація на неякісний товар повинна бути складена в письмовій формі і містити такі відомості:
  • найменування підприємства-продавця;
  • місцезнаходження підприємства-продавця;
  • дату рекламації;
  • ім’я, прізвище, по батькові споживача;
  • адресу споживача;
  • опис товару, на якому заявлено рекламацію;
  • опис недоліків товару;
  • вимоги споживача;
  • перелік документів, які підтверджують придбання товару та виявлення недоліків.
 • Рекламація повинна бути підписана споживачем.
 • Рекламація повинна бути передана або надіслана підприємству-продавцю, якому вона адресується, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручена під розписку.

Нормативно-правові акти, що регулюють порядок пред’явлення рекламації на неякісний товар:

 • Закон України «Про захист прав споживачів»
 • Цивільний кодекс України
 • Господарський кодекс України

Інші нормативно-правові акти, які можуть застосовуватися залежно від характеру товару, на якому заявлено рекламацію.

Ось шаблон рекламації на неякісний товар з посиланням на відповідні закони України та прикладом заповнення:

РЕКЛАМАЦІЯ
на неякісний товар

Адресат:
Назва організації
Адреса

Відправник:
ПІБ
Адреса
Телефон

Шановні панове!

Відповідно до ст. 670 Цивільного кодексу України та ст. 8 Закону України “Про захист прав споживачів” у разі виявлення недоліків у товарі, споживач має право вимагати безоплатного усунення недоліків товару.

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Мною “__” ________ 20__ р. у вашому магазині було придбано товар – ___(найменування)___ з ідентифікаційним кодом _______. Під час користування товаром були виявлені наступні недоліки:

1. ______________________________________________
2. ______________________________________________

З огляду на вищезазначене, відповідно до норм законодавства про захист прав споживачів, прошу:

1. Розглянути дану рекламацію та задовольнити вимоги щодо усунення недоліків товару.
2. Повідомити про результати розгляду рекламації.

Додатки: 1) копія чеку на придбання товару
2) ____________________________

Дата

Підпис

Приклад заповнення:

РЕКЛАМАЦІЯ
на неякісний товар

Адресат:
Магазин “Електроніка”,
м. Київ, вул. Льва Толстого, 3

Відправник:
Іваненко Олена Петрівна
м. Київ, вул. Франка, 15, кв.55
Тел. 097-456-45-67

Шановні панове!

Відповідно до ст. 670 Цивільного кодексу України та ст. 8 Закону України “Про захист прав споживачів” у разі виявлення недоліків у товарі, споживач має право вимагати безоплатного усунення недоліків товару.

Мною 15.02.2023 р. у вашому магазині було придбано товар – телевізор Sony з ідентифікаційним кодом 4582012. Під час користування товаром були виявлені наступні недоліки:

1. Періодичне зникнення зображення.
2. Поганий прийом деяких каналів.

З огляду на вищезазначене, відповідно до норм законодавства про захист прав споживачів, прошу:

1. Розглянути дану рекламацію та задовольнити вимоги щодо усунення недоліків товару.
2. Повідомити про результати розгляду рекламації.

Додатки: 1) копія чеку на придбання товару
2) гарантійний талон

25.02.2023 р.
Підпис Іваненко О.П.

Шаблон рекламації на неякісний товар також може виглядати наступним чином:


Рекламація на неякісний товар

До:
[Назва організації-продавця або виробника]
[Адреса організації]
[Телефон організації]
[Електронна пошта організації]

Від:
[Повне ім’я споживача]
[Адреса споживача]
[Контактний телефон споживача]
[Електронна адреса споживача]

Дата: [дата складання рекламації]

Шановні [Назва організації]!

Я, [ім’я споживача], звертаюся до вас з претензією щодо якості товару, який я придбав(ла) у вашому магазині/заводі [дата покупки] за адресою [адреса магазину/точки продажу].

Відповідно до статті 8 Закону України “Про захист прав споживачів”, я маю право вимагати заміну неякісного товару на якісний, безоплатний ремонт або повернення сплачених за товар коштів.

Товар [назва товару], який я придбав(ла), виявився з недоліками, а саме: [детальний опис недоліків та як вони впливають на можливість користування товаром].

На підставі цього, я вимагаю [заміну товару на аналогічний без недоліків / повернення коштів за товар / безоплатний ремонт].

Прошу вас розглянути дану рекламацію протягом 14 календарних днів з дати її отримання та інформувати мене про результати розгляду.

Додаю копії документів, які підтверджують факт покупки та виявлення недоліків.

З повагою, [Підпис споживача]
[ПІБ споживача]

Додатки:

 1. Копія чеку/гарантійного талона
 2. Фотографії недоліків товару
 3. Інші документи, які можуть бути важливими для розгляду рекламації

Приклад заповнення рекламації:

До:
ТОВ “ТехноСвіт”
вул. Гадяча, 15, м. Київ, 03056
Тел.: +380 44 555 5555
Email: info@technosvit.ua

Від:
Олексій Сергійович Коваленко
просп. Перемоги, 67, кв. 33, м. Київ, 03062
Тел.: +380 67 123 4567
Email: oleksiy.kovalenko@email.com

Дата: 17 листопада 2023 р.

Шановний ТОВ “ТехноСвіт”!

Я, Олексій Сергійович Коваленко, 01 листопада 2023 року придбав у вашому магазині смартфон “SuperPhone S12”. Згідно з доданим гарантійним талоном і чеком №4321, товар мав бути високої якості та вільний від виробничих дефектів. Проте вже після першого тижня використання я виявив, що батарея розряджається протягом декількох годин, що є неприпустимим для нового пристрою.

На підставі статті 8 Закону України “Про захист прав споживачів”, я вимагаю заміну смартфона на новий або повернення коштів у розмірі 15000 гривень, що були сплачені за товар.

Прошу вас вирішити це питання у встановлений законодавством термін та повідомити мене про вжиті заходи.

Додаю до цієї рекламації копію чеку та фотографії, які демонструють швидке розряджання батареї.

З повагою, [О.С. Коваленко]

Додатки:

 1. Копія чеку №4321
 2. Фотографії індикатора заряду батареї
 3. Копія гарантійного талона

Переконайтеся, що в рекламації чітко вказані всі необхідні дані та вона відповідає всім вимогам для її належного розгляду.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: