Припис на виконання завдання для проведення перевірки

Припис на виконання завдання для проведення перевірки

Припис на виконання завдання для проведення перевірки є офіційним документом, який видається уповноваженою особою або органом з метою здійснення контрольної або інспекційної діяльності в певній сфері. В Україні такий документ має велике значення в контексті державного регулювання, забезпечення дотримання законодавства, норм та правил в різних галузях, включаючи податкову, екологічну, будівельну, санітарну та інші сфери діяльності.

Припис на виконання завдання формулюється з дотриманням чинного законодавства і містить вказівки на проведення певних перевірочних дій у визначений термін. Він використовується для того, щоб забезпечити правильне та законне ведення бізнесу, дотримання стандартів якості, охорони праці, екологічних норм тощо.

Існує кілька видів або форм приписів, які можуть варіюватися залежно від цілей перевірки та відомства, яке її проводить. Наприклад, може бути припис для планової перевірки, яка проводиться відповідно до заздалегідь затвердженого графіка, або для позапланової перевірки, ініційованої на підставі звернень громадян, заяв або інших обставин.

Документ потрібен для офіційного підтвердження правомочності проведення перевірки, визначення її обсягу та меж, а також для інформування суб’єкта господарювання про майбутні дії контролюючого органу. Він допомагає забезпечити прозорість та об’єктивність процесу перевірки.

Припис складається на підставі чинного законодавства України та вимог регулюючих органів. Він має містити: назву органу, що видає документ, дату видачі, назву та адресу суб’єкта господарювання, якому він адресований, конкретне завдання або перелік завдань для проведення перевірки, термін дії припису, підстави для його видачі, а також підпис видаючої особи.

Сторонами в документі виступають контролюючий орган (сторона, що видає) та суб’єкт господарювання (адресат припису). Вимоги до оформлення строго регламентовані та повинні відповідати нормативно-правовим актам, що регулюють відповідну сферу діяльності.

Припис складається уповноваженою особою або органом, який має відповідні повноваження на проведення перевірок. Процедура його складання включає аналіз наявної інформації, обгрунтування необхідності перевірки, визначення обсягу та специфіки завдань для контролю. Після складання припис вручається суб’єкту господарювання або надсилається в інший законодавчо передбачений спосіб.

Приклади

Для складання шаблону припису на виконання завдання для проведення перевірки, слід зазначити, що конкретний зміст та форма можуть залежати від галузі права та специфіки діяльності контролюючого органу. Проте, нижче наведено загальний приклад шаблону, який можна адаптувати до конкретних потреб:


Шаблон Припису на виконання завдання для проведення перевірки

Найменування контролюючого органу
Адреса: [адреса]
Телефон: [телефон]
E-mail: [електронна адреса]

Номер припису: [номер документу]
Дата видачі: [дата]

До:
Назва суб’єкта господарювання (юридичної або фізичної особи-підприємця)
Адреса: [адреса]
Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ/реєстраційний номер): [код]

ПРИПИС
на виконання завдання для проведення перевірки

Відповідно до [законодавча норма або нормативний акт, який надає право на проведення перевірки], [найменування контролюючого органу] ініціює проведення [планової/позапланової] перевірки щодо дотримання вимог [вказати конкретні закони, нормативні акти].

Мета перевірки: [конкретна мета, наприклад, перевірка дотримання санітарних норм, правил пожежної безпеки тощо].

Період перевірки: [дати початку та завершення].

Обсяг перевірки:

 • [Завдання 1]
 • [Завдання 2]
 • [Інші завдання згідно з метою перевірки]

Підстава для проведення перевірки: [документ або обставини, які вимагають перевірки].

Вимагається надати доступ до приміщень, документів, інформації та співробітників, необхідних для проведення повноцінної перевірки.

Відповідальна особа з боку суб’єкта господарювання: [П.І.Б., посада, контактні дані].

Термін виконання припису: до [кінцева дата виконання припису].

Відповідальний за виконання припису з боку контролюючого органу: [П.І.Б., посада, контактні дані].

[Місце для підпису та печатки контролюючого органу]


Приклад заповнення:

Найменування контролюючого органу: Державна податкова служба України
Адреса: вул. Льва Толстого, 15, Київ, 01001
Телефон: +380 44 000 00 00
E-mail: info@tax.gov.ua

Номер припису: 123/45-6789
Дата видачі: 15.02.2023

До:
Назва суб’єкта господарювання: ТОВ “Вектор”
Адреса: просп. Перемоги, 50, Київ, 01135
Ідентифікаційний код: 12345678

ПРИПИС
на виконання завдання для проведення перевірки

Відповідно до статті 8 Закону України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про працю”, Державна податкова служба України ініціює проведення планової перевірки щодо дотримання вимог трудового законодавства.

Мета перевірки: перевірка дотримання норм трудового законодавства.

Період перевірки: 20.02.2023 – 27.02.2023.

Обсяг перевірки:

 • Перевірка наявності трудових договорів з працівниками.
 • Аналіз дотримання графіка робочого часу та відпусток.
 • Перевірка правильності оформлення лікарняних листів.

Підстава для проведення перевірки: Планова перевірка згідно з графіком ДПС на 2023 рік.

Відповідальна особа з боку суб’єкта господарювання: Іванов Іван Іванович, директор, тел. +380 44 111 22 33.

Термін виконання припису: до 27.02.2023.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Відповідальний за виконання припису з боку контролюючого органу: Петров Петро Петрович, головний державний інспектор, тел. +380 44 222 33 44.

[Підпис] [Печатка]


Цей шаблон та приклад заповнення є узагальненими та мають бути адаптовані відповідно до конкретних вимог законодавства та специфіки контролюючого органу.

Шаблон Припису на виконання завдання для проведення перевірки

[Назва органу, що видає припис]

[Дата]

№ [номер припису]

Припис

на виконання завдання для проведення перевірки

[ПІБ], [посада] [назва підприємства], [адреса],

пропонується:

1. З’явитися [дата] о [час] до [назва органу] за адресою [адреса] для проведення перевірки з питань [вкажіть питання, з яких буде проводитися перевірка].

2. Надати для перевірки наступні документи:

 • [Перелік документів]

3. У разі неявки або невиконання вимог цього припису [ПІБ] буде нести відповідальність згідно з чинним законодавством України.

[Підпис]

[ПІБ, посада]

[Дата]

Згідно зі статтею 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, органи державного нагляду (контролю) мають право проводити перевірки суб’єктів господарювання.

Цей шаблон Припису на виконання завдання для проведення перевірки може бути використаний як основа для розробки припису на конкретному підприємстві.

При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини справи.

Приклади заповнення:

В приписі вказується:

 • Назва органу, що видає припис
 • Дата
 • Номер припису
 • ПІБ та посада особи, якій видається припис
 • Назва та адреса підприємства
 • Дата та час явки для проведення перевірки
 • Адреса органу, де буде проводитися перевірка
 • Питання, з яких буде проводитися перевірка
 • Перелік документів, які необхідно надати
 • Відповідальність за неявку або невиконання вимог припису
 • Підпис
 • ПІБ та посада уповноваженої особи
 • Дата

Важливо:

 • Припис на виконання завдання для проведення перевірки має бути оформлений у письмовій формі та підписаний уповноваженою особою.
 • Припис вручається особисто під підпис або надсилається поштою з повідомленням про вручення.

Зверніть увагу:

 • Цей шаблон є загальним і може потребувати доповнення/змін залежно від конкретної ситуації.
 • Рекомендується проконсультуватися з юристом для отримання кваліфікованої допомоги.

Ось ще шаблон припису на виконання завдання для проведення перевірки:

ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ТОВ “Приклад” Іванов І.І. 15.02.2024 р.

ПРИПИС на виконання завдання для проведення планової перевірки

 1. Петренку Петру Петровичу, головному бухгалтеру ТОВ “Приклад”, з 16.02.2024 р. по 20.02.2024 р. виконати завдання для проведення планової перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ “Приклад” за період з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р.
 2. У ході перевірки перевірити:
 • дотримання законодавства щодо ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання звітності;
 • правильність нарахування та своєчасність сплати податків та зборів;
 • цільове використання коштів тощо.
 1. Про результати перевірки поінформувати керівництво ТОВ “Приклад” до 22.02.2024 р. шляхом надання доповідної записки.

Директор ____________ Іванов І.І.

З приписом ознайомлений ____________ Петренко П.П.

Ось приклад заповненого припису на виконання завдання для проведення планової інвентаризації:

ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ТОВ “Приклад компанія” Сидоренко А.А. 10.02.2024 р.

ПРИПИС на виконання завдання для проведення планової інвентаризації

 1. Іванову Івану Івановичу, головному бухгалтеру ТОВ “Приклад компанія”, з 15.02.2024 р. по 20.02.2024 р. виконати завдання для проведення планової інвентаризації основних засобів ТОВ “Приклад компанія” станом на 10.02.2024 р.
 2. У ході інвентаризації перевірити:
 • фактичну наявність основних засобів;
 • відповідність даних бухгалтерського обліку фактичній наявності засобів;
 • технічний стан основних засобів тощо.
 1. Про результати інвентаризації поінформувати керівництво ТОВ “Приклад компанія” до 25.02.2024 р. шляхом надання доповідної записки.

Директор Сидоренко А.А.

З приписом ознайомлений Іванов І.І.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: