Протокол загальних зборів учасників про створення товариства

Протокол загальних зборів учасників про створення товариства

Протокол загальних зборів учасників про створення товариства є фундаментальним документом у процесі створення будь-якого виду юридичної особи в Україні. Цей документ відіграє ключову роль, оскільки він фіксує офіційне рішення про заснування товариства, визначає його основні параметри та є основою для подальшої реєстрації в державних органах.

Протокол загальних зборів включає в себе ряд важливих моментів. Він містить інформацію про дату та місце проведення зборів, перелік присутніх учасників, їхні голоси та прийняті рішення. Основним змістом протоколу є рішення про створення товариства, визначення його назви, виду діяльності, розміру статутного капіталу, складу управлінських органів та інших ключових аспектів, які необхідні для реєстрації та функціонування товариства.

Щодо видів і форм протоколу, вони можуть бути різними, залежно від типу товариства, яке створюється (наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство тощо). Проте, всі протоколи повинні відповідати основним вимогам українського законодавства щодо змісту та форми юридичних документів.

Документ потрібен для офіційного підтвердження рішення про створення товариства та визначення його ключових параметрів. Також він використовується як доказ у взаємовідносинах з державними органами, банками, іншими юридичними та фізичними особами.

Щодо вимог до документа, протокол повинен бути чітко та коректно складений, відображаючи всі необхідні юридичні аспекти. Важливо, щоб в ньому були вказані повні назви та ідентифікаційні дані учасників, рішення, що прийняті на зборах, а також підписи всіх присутніх учасників або їх представників. Також документ повинен відповідати вимогам чинного законодавства України щодо скликання та проведення зборів.

Збори проводяться за умови досягнення кворуму, який визначається статутом товариства або законом. Протокол складається зазвичай головою зборів або секретарем, призначеним учасниками на початку засідання. Структура та зміст протоколу мають відображати порядок денний зборів і включати в себе всі обговорювані питання та прийняті рішення.

Стосовно сторін, які виступають в документі, основними є учасники товариства, які візьмуть участь у заснуванні та подальшому керуванні компанією. Вони мають право голосу та приймають рішення, що мають юридичну силу.

Слід пам’ятати, що протокол є важливим юридичним документом, тому до його складання та оформлення необхідно підходити з усією відповідальністю. У разі невпевненості або для уникнення помилок може бути корисним залучення юридичного консультанта або адвоката, який спеціалізується на корпоративному праві. Це допоможе забезпечити, що всі аспекти створення товариства будуть враховані згідно з законодавством України, а також підвищить правову впевненість учасників щодо прийнятих рішень.

Враховуючи вищесказане, створення Протоколу загальних зборів учасників про створення товариства є ключовим етапом у процесі заснування компанії, вимагаючи детального та відповідального підходу до його підготовки та оформлення.

Приклади

Протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю [найменування товариства]

Про створення товариства

Дата проведення зборів: [дата]

Місце проведення зборів: [адреса]

Присутні: [список учасників товариства]

**Порядок денний:

 1. Створення товариства.

Учасники зборів розглянули питання про створення товариства з обмеженою відповідальністю.

Учасники зборів вирішили створити товариство з обмеженою відповідальністю під найменуванням [найменування товариства].

Статутний капітал товариства становить [сума] грн.

**Учасниками товариства є:

 • [прізвище, ім’я, по батькові учасника 1]
 • [прізвище, ім’я, по батькові учасника 2]

Ціль діяльності товариства полягає в [ціль діяльності товариства].

Місцезнаходження товариства: [адреса].

Директором товариства обирається [прізвище, ім’я, по батькові].

Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

**Голова загальних зборів

[підпис]

Секретар загальних зборів

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

[підпис]**

Приклади заповнення

Вказується інформація про товариство:

 • найменування товариства;
 • код ЄДРПОУ товариства.

Вказується інформація про учасників товариства:

 • прізвище, ім’я, по батькові учасників товариства;
 • паспортні дані учасників товариства;
 • адреса реєстрації учасників товариства;
 • ідентифікаційний код учасників товариства.

Вказується інформація про статутний капітал товариства:

 • сума статутного капіталу товариства.

Вказується інформація про мету діяльності товариства:

 • мета діяльності товариства.

Вказується інформація про місцезнаходження товариства:

 • адреса місцезнаходження товариства.

Вказується інформація про директора товариства:

 • прізвище, ім’я, по батькові директора товариства.

Протокол підписується головою та секретарем загальних зборів.

Відповідно до ст. 10 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, товариство з обмеженою відповідальністю створюється одним або декількома засновниками (учасниками), які є юридичними особами або фізичними особами, які досягли 18 років.

Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю становить не менше 25000 грн.

Мета діяльності товариства з обмеженою відповідальністю визначається його установчими документами.

Місцезнаходження товариства з обмеженою відповідальністю визначається його установчими документами.

Директор товариства з обмеженою відповідальністю призначається загальними зборами учасників товариства.

Рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю приймається загальними зборами учасників товариства.

Рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю має бути оформлено письмово.

ТОВ набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

Ось ще приклад Протоколу загальних зборів учасників про створення товариства з обмеженою відповідальністю відповідно до законодавства України:

ПРОТОКОЛ No 1 загальних зборів засновників ТОВ “Промінь”

м. Київ 10 січня 2023 р.

Присутні засновники:

 1. Іваненко Іван Іванович
 2. Петренко Петро Петрович

Порядок денний:

 1. Про створення ТОВ “Промінь”.
 2. Про затвердження статуту ТОВ “Промінь”.
 3. Про формування статутного капіталу.
 4. Про призначення керівника ТОВ “Промінь”.

Засновники одноголосно УХВАЛИЛИ:

 1. Створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПРОМІНЬ”.
 2. Затвердити статут ТОВ “Промінь”.
 3. Встановити статутний капітал у розмірі 5 000 грн.
 4. Сформувати статутний капітал грошовими внесками:
  • Іваненко І.І. – 2 500 грн (50%)
  • Петренко П.П. – 2 500 грн (50%)
 5. Призначити директором ТОВ “Промінь” Іваненка Івана Івановича.
 6. Доручити директору Іваненку І.І. здійснити державну реєстрацію ТОВ “Промінь”.

Голова зборів Іваненко І.І. Секретар зборів Петренко П.П.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: