Протокол учасника товариства щодо формування статутного капіталу майном

Протокол учасника товариства щодо формування статутного капіталу майном

Протокол учасника товариства щодо формування статутного капіталу майном є важливим документом у корпоративному праві України. Він засвідчує рішення учасника (або учасників) товариства вносити свій вклад до статутного капіталу компанії не грошовими коштами, а майном. Цей документ має велике значення, оскільки він визначає основи майнових відносин між учасниками та самим товариством, а також служить юридичним підтвердженням таких відносин.

У протоколі міститься інформація про рішення учасника внести своє майно до статутного капіталу товариства. Це включає опис майна, його оцінку, дату та умови внесення. Також тут вказується, яка частка у статутному капіталі буде належати учаснику в обмін на його майно.

Цей документ необхідний для того, щоб забезпечити законність та прозорість процесу формування статутного капіталу майном, а також для подальшого використання в реєстраційних процедурах, аудиті та при інших юридичних операціях.

Протокол може бути складений у різних формах в залежності від вимог законодавства та внутрішніх положень товариства. Основною вимогою є чітке відображення інформації про майно, його оцінку та умови внесення. Іноді протокол може супроводжуватися додатковими документами, такими як експертні оцінки вартості майна.

Для того, щоб протокол був визнаний дійсним, він повинен відповідати певним вимогам:

 • Містити точну інформацію про майно, яке вноситься, з описом його характеристик та оцінкою вартості.
 • Бути складеним відповідно до законодавчих вимог України, в тому числі відображати процедуру оцінки майна, яка має бути здійснена відповідно до чинних нормативних актів.
 • Вказувати на рішення учасника або учасників товариства про внесення майна та умови цього внесення.
 • Бути підписаним всіма зацікавленими сторонами, тобто учасниками, які вносять майно, та уповноваженими представниками товариства.

Протокол зазвичай складається на основі рішення зборів учасників або рішення одного учасника, якщо в товаристві лише один учасник. Важливо, щоб особа, відповідальна за складання протоколу, мала розуміння юридичних нюансів і вимог, що пред’являються до таких документів. Це може бути юрист компанії або зовнішній юридичний консультант.

Основними сторонами в цьому документі є учасник (або учасники) товариства, який вносить майно, і саме товариство, представлене його уповноваженими особами. Учасник підтверджує своє рішення внести майно, а товариство, своєю чергою, підтверджує прийняття цього майна та зміни, які відбудуться в структурі статутного капіталу.

Протокол повинен бути оформлений чітко та зрозуміло, використовуючи точну юридичну термінологію. Важливо включити всі необхідні деталі та уникнути невизначеностей чи двозначностей. Документ має бути складений на паперовому носії, підписаний усіма сторонами та завірений відповідно до внутрішніх процедур товариства та законодавства України.

Протокол щодо формування статутного капіталу майном має ключове значення для юридичної документації компанії. Він використовується для підтвердження внесків учасників, реєстраційних процедур, бухгалтерського обліку та податкових звітностей. Також цей документ може бути важливим при юридичних перевірках, аудиті або в судових справах, пов’язаних з діяльністю товариства.

Таким чином, складання протоколу – це відповідальний процес, який вимагає уваги до деталей та знання відповідного законодавства. У випадку складності або невпевненості у правильності оформлення, завжди рекомендується звернутися за професійною юридичною допомогою.

Приклади

Протокол учасника товариства [назва товариства]
Щодо формування статутного капіталу майном

Дата: [дата складання протоколу]
Місце складання: [адреса]

Учасник: [ПІБ або назва учасника, що вносить майно]
**Ідентифікацій

ний номер/код ЄДРПОУ учасника:** [ідентифікаційний номер або код]

1. Вступ Згідно зі статтею [відповідна стаття закону, що регулює внески до статутного капіталу, наприклад, ст. 144 Господарського кодексу України], учасник товариства має право внести свій вклад до статутного капіталу не тільки грошовими коштами, а й майном. Цей протокол фіксує намір та умови такого внеску.

2. Опис майна, що вноситься

 • Найменування майна: [детальний опис майна, яке вноситься, наприклад, обладнання, транспортний засіб, нерухомість тощо].
 • Оцінка вартості: [оцінка вартості майна, можливо з посиланням на звіт незалежного оцінювача].
 • Дата внесення: [дата, коли майно буде передано товариству].

3. Умови внесення майна

 • Учасник погоджується передати вищезазначене майно у власність товариства на умовах, зазначених у цьому протоколі.
 • Вартість майна буде зарахована до внеску учасника в статутний капітал товариства.

4. Правові наслідки

 • Після внесення майна учасник отримає [вказати, наприклад, додаткові корпоративні права, збільшення частки у капіталі тощо].
 • Всі відповідальності та ризики, пов’язані з майном, переходять до товариства з моменту внесення.

5. Заключні положення

 • Цей протокол складений відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів товариства.
 • Протокол набуває чинності з моменту його підписання учасником та уповноваженою особою товариства.

Підписи:

Учасник:
_________________________ [ПІБ]
Дата: _____________________

Уповноважена особа товариства:
_________________________ [ПІБ, посада]
Дата: _____________________


Цей шаблон є прикладним та має бути адаптований з урахуванням конкретних обставин і законодавчих вимог. Для складання такого роду документа рекомендується звернутися до юридичного консультанта або юриста, щоб забезпечити відповідність усім юридичним нормам та вимогам.

Важливо, що всі ключові аспекти, такі як опис майна, оцінка вартості, умови внесення та правові наслідки, повинні бути чітко визначені та задокументовані. Також слід пам’ятати про необхідність відповідного оформлення угоди про внесення майна, яка може вимагати нотаріального засвідчення або інших процедур відповідно до законодавства України.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Протокол учасника товариства з обмеженою відповідальністю [найменування товариства]

Про формування статутного капіталу майном

**Я, [прізвище, ім’я, по батькові], [дата народження] року народження, паспорт [серія, номер] виданий [органом, який видав паспорт], [адреса реєстрації], [ідентифікаційний код], учасник товариства з обмеженою відповідальністю [найменування товариства], на підставі ст. 15 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, приймаю рішення про внесення до статутного капіталу товариства наступного майна:

 • [перелік майна]

Вартість вказаного майна становить [сума] грн.

Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

**[Дата]

[Підпис учасника]**

Приклади заповнення

Вказується інформація про учасника товариства:

 • прізвище, ім’я, по батькові учасника товариства;
 • дата народження учасника товариства;
 • паспортні дані учасника товариства;
 • адреса реєстрації учасника товариства;
 • ідентифікаційний код учасника товариства.

Вказується інформація про товариство:

 • найменування товариства;
 • код ЄДРПОУ товариства.

Вказується інформація про майно, яке вноситься до статутного капіталу товариства:

 • перелік майна;
 • вартість майна.

Протокол підписується учасником товариства.

Відповідно до ст. 15 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, учасник товариства з обмеженою відповідальністю може внести до статутного капіталу товариства грошові кошти, цінні папери, майнові права або інші майнові цінності.

У разі внесення до статутного капіталу товариства майна, його вартість повинна бути оцінена незалежним оцінювачем.

Рішення про внесення майна до статутного капіталу товариства має бути оформлено письмово.

Майно вважається внесеним до статутного капіталу товариства з моменту його передачі товариству.

Ось ще приклад Протоколу учасника товариства щодо формування статутного капіталу майном відповідно до законодавства України:

ПРОТОКОЛ No 1 рішення єдиного учасника ТОВ “Промінь”

м. Київ 10 січня 2023 р.

Іваненко Іван Іванович, єдиний учасник Товариства з обмеженою відповідальністю “Промінь”, ідентифікаційний код юридичної особи 12345678, прийняв наступне рішення:

 1. Збільшити статутний капітал ТОВ “Промінь” на 500 000 грн (п’ятсот тисяч гривень) за рахунок негрошового внеску.
 2. Внести до статутного капіталу ТОВ “Промінь” належне мені на праві приватної власності майно – нежитлове приміщення площею 100 кв. м за адресою: м. Київ, вул. Шевченка, буд. 5, що згідно звіту про незалежну оцінку від 10.01.2023 має вартість 500 000 грн.
 3. Визначити грошовий еквівалент негрошового внеску – 500 000 грн.
 4. Затвердити передавальний акт про передачу нежитлового приміщення ТОВ “Промінь” як вклад до статутного капіталу.
 5. Доручити директору ТОВ “Промінь” Іваненку І.І. провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу у зв’язку із збільшенням статутного капіталу.

Єдиний учасник ТОВ “Промінь”

Іваненко І.І.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: