Протокол про призначення директора товариства

Протокол про призначення директора товариства

Протокол про призначення директора товариства є ключовим документом у корпоративному управлінні, особливо в контексті українського корпоративного права. Цей документ формально фіксує рішення про призначення особи на посаду директора (генерального директора, виконавчого директора тощо) у товаристві, будь то товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство чи інша форма юридичної особи.

Рішення про призначення зазвичай приймається вищим органом управління товариства, таким як загальні збори учасників або рада директорів, в залежності від структури управління конкретного товариства. Протокол про призначення директора містить інформацію про дату і місце зборів, перелік присутніх, обговорення, прийняті рішення та підписи уповноважених осіб.

Цей документ важливий з кількох причин. По-перше, він є юридичним підтвердженням призначення директора, що має значення для внутрішніх та зовнішніх процедур, включаючи взаємодію з банками, державними органами та іншими третіми сторонами. По-друге, протокол використовується для внесення відповідних змін до юридичних документів компанії, таких як статут або реєстраційні дані. По-третє, він служить внутрішнім документом для врегулювання повноважень і обов’язків директора, а також як основа для подальшого укладення трудового договору з призначеною особою.

Вимоги до складання протоколу про призначення директора визначаються корпоративним статутом товариства та чинним законодавством. Основні вимоги включають точне і повне відображення інформації про процес прийняття рішення, включаючи дату і місце засідання, перелік присутніх осіб, деталі обговорення та саме рішення, а також підписи уповноважених осіб.

У документі як сторони виступають учасники зборів, які приймають рішення. Це можуть бути учасники товариства, акціонери або члени ради директорів, залежно від організаційно-правової форми та структури управління товариства. Вони мають право голосу та право на прийняття рішення про призначення директора.

Щодо оформлення, протокол повинен бути складений у письмовій формі та містити всі необхідні реквізити, включаючи назву товариства, дату і місце проведення зборів, порядок денний, перелік присутніх, викладення обговорення та прийняті рішення, а також підписи уповноважених осіб.

Протокол зазвичай складається секретарем зборів або іншою відповідальною особою, яка веде записи під час засідання. Після складання, протокол підписується головуючим на зборах і секретарем, а також може бути затверджений іншими учасниками зборів, якщо це передбачено корпоративними правилами або статутом товариства.

На завершення, протокол про призначення директора товариства є важливим документом, який забезпечує юридичну основу для призначення нового керівника компанії. Його належне оформлення та складання є ключовими для забезпечення юридичної валідності призначення та подальшого ефективного управління товариством.

Приклади

Шаблон Протоколу про призначення директора товариства


Протокол № [номер протоколу] Засідання [назва органу управління, наприклад, Загальних зборів учасників] [Повна назва товариства]Дата: [дата складання протоколу] Місце проведення: [адреса проведення засідання]

1. Відкриття засідання

 • Головуючий: [ПІБ та посада головуючого]
 • Секретар: [ПІБ та посада секретаря]
 • Кворум: [вказати, чи присутня необхідна кількість членів для прийняття рішення]

2. Порядок денний:

[Вказати порядок денний, зокрема питання призначення директора]

3. Обговорення та прийняття рішень:

3.1. Про призначення директора товариства

 • [Текст рішення про призначення директора, включаючи інформацію про кандидата, таку як ПІБ, освіту, досвід роботи, обґрунтування вибору кандидата.]

4. Заключні положення:

 • [Інші важливі рішення, якщо такі були прийняті.]

5. Підписи:

 • Головуючий: __________ [ПІБ]
 • Секретар: __________ [ПІБ]
 • Присутні члени: __________ [ПІБ]

Правова основа:

 • Закон України “Про господарські товариства”.
 • Інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність і управління юридичними особами в Україні.

Приклад заповнення:


Протокол № 23 Засідання Загальних зборів учасників ТОВ “Світанок”Дата: 16 січня

2024 року Місце проведення: м. Київ, вул. Гармонії, 10

1. Відкриття засідання

 • Головуючий: Петров Володимир Анатолійович, Голова Ради учасників
 • Секретар: Іванова Олена Сергіївна, Юрист
 • Кворум: присутні 15 з 20 учасників

2. Порядок денний:

 • Розгляд кандидатур на посаду директора ТОВ “Світанок”.
 • Призначення директора.

3. Обговорення та прийняття рішень:

3.1. Про призначення директора товариства

 • “За результатами обговорення та голосування вирішено призначити на посаду директора ТОВ “Світанок” Коваленка Андрія Миколайовича, який має значний досвід у галузі та відповідає вимогам, висунутим учасниками товариства.”

4. Заключні положення:

 • “Призначення вважається чинним з моменту підписання цього протоколу. Зобов’язано юридичний відділ забезпечити процедуру державної реєстрації змін в установчих документах товариства.”

5. Підписи:

 • Головуючий: __________ Петров В.А.
 • Секретар: __________ Іванова О.С.
 • Присутні члени: __________ [підписи учасників]

Цей шаблон та приклад є загальними і мають бути адаптовані до конкретних умов і положень статуту вашого товариства, а також вимог чинного законодавства.

Протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю [найменування товариства]

Про призначення директора

Дата проведення зборів: [дата]

Місце проведення зборів: [адреса]

Присутні: [список учасників товариства]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

**Порядок денний:

 1. Призначення директора товариства.

Учасники зборів прийняли рішення про призначення директором товариства з обмеженою відповідальністю [найменування товариства] [прізвище, ім’я, по батькові].

Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

**Голова загальних зборів

[підпис]

Секретар загальних зборів

[підпис]**

Приклади заповнення

Вказується інформація про товариство:

 • найменування товариства;
 • код ЄДРПОУ товариства.

Вказується інформація про директора товариства:

 • прізвище, ім’я, по батькові директора товариства.

Протокол підписується головою та секретарем загальних зборів.

Відповідно до ст. 27 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, директором товариства може бути фізична особа, яка є учасником товариства або яка не є учасником товариства, але має повноваження на управління товариством, встановлені статутом товариства.

Призначення директора товариства здійснюється загальними зборами учасників товариства.

Рішення про призначення директора товариства має бути оформлено письмово.

Директор товариства призначається на строк, встановлений статутом товариства, але не більше п’яти років.

Директор товариства може бути звільнений з посади загальними зборами учасників товариства.

Ось ще приклад Протоколу про призначення директора товариства відповідно до законодавства України:

ПРОТОКОЛ No 1 засідання загальних зборів учасників ТОВ “Промінь”

м. Київ 15 січня 2023 р.

Присутні: Іваненко Іван Іванович – 60% голосів; Петренко Петро Петрович – 40% голосів.

Порядок денний:

 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
 2. Призначення директора ТОВ “Промінь”.

По першому питанню: 1.1. Обрали головою зборів Іваненка І.І., секретарем зборів – Петренка П.П.

По другому питанню: 2.1. Іваненко І.І. запропонував призначити директором ТОВ “Промінь” Сидоренка Сергія Сергійовича строком на 3 роки.

2.2. УХВАЛИЛИ: Призначити з 16 січня 2023 року директором ТОВ “Промінь” Сидоренка Сергія Сергійовича строком на 3 роки.

Результати голосування: “За” – 100% голосів учасників. “Проти” – немає. “Утримався” – немає.

Голова зборів Іваненко І.І. Секретар зборів Петренко П.П.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: