Протокол наглядової ради товариства щодо узгодження суми правочину

Протокол наглядової ради товариства щодо узгодження суми правочину

Протокол наглядової ради товариства щодо узгодження суми правочину є документом, який має значну вагу в корпоративному управлінні українських компаній. Цей документ відображає рішення наглядової ради щодо затвердження або узгодження значних господарських угод, які можуть включати купівлю або продаж майна, інвестиції, партнерські угоди та інші важливі фінансові операції.

Українське корпоративне законодавство часто вимагає затвердження наглядовою радою правочинів, що перевищують певну суму або мають стратегічне значення для компанії. Це робиться з метою забезпечення прозорості і балансу в управлінні, захисту інтересів акціонерів та учасників, а також уникнення конфлікту інтересів.

Протокол наглядової ради складається при необхідності розгляду та узгодження значних правочинів. Це може бути засідання, скликане спеціально для цього питання, або ж частина регулярного засідання ради. У документі відображається інформація про час і місце проведення засідання, перелік присутніх членів наглядової ради, обговорення питання, прийняте рішення та підписи членів ради.

Сторонами в цьому документі виступають члени наглядової ради, які мають право голосу. Вони розглядають деталі правочину, обговорюють його умови, ризики, можливості та інші аспекти, що впливають на інтереси компанії. Після обговорення, члени ради голосують за або проти узгодження суми та умов правочину.

Вимоги до оформлення протоколу включають чітке і зрозуміле викладення інформації, належне ведення записів, відповідність корпоративним нормам та вимогам законодавства. Протокол має містити достатньо інформації для забезпечення повного розуміння прийнятого рішення, включаючи аргументацію та мотивацію членів ради. Важливо також, щоб документ містив підписи всіх присутніх членів ради, які брали участь у голосуванні.

Протокол складається зазвичай секретарем наглядової ради або іншою відповідальною особою, яка фіксує хід засідання. Після обговорення та голосування, документ підписується усіма присутніми членами ради, тим самим засвідчуючи їх участь і згоду з прийнятим рішенням.

Загалом, протокол наглядової ради товариства щодо узгодження суми правочину є не тільки юридичною вимогою, але й важливим інструментом корпоративного управління, що забезпечує прозорість та відповідальність перед акціонерами та учасниками товариства.

Приклади

Протокол № [номер протоколу] Засідання Наглядової Ради [Повна назва товариства]

Дата: [дата складання протоколу] Місце проведення: [адреса проведення засідання]

1. Відкриття засідання

 • Головуючий: [ПІБ та посада головуючого]
 • Секретар: [ПІБ та посада секретаря]
 • Кворум: [вказати, чи присутня необхідна кількість членів для прийняття рішення]

2. Порядок денний:

 • Розгляд і узгодження суми та умов правочину [конкретний опис правочину].

3. Обговорення та прийняття рішень:

3.1. Щодо узгодження суми правочину

 • [Текст рішення наглядової ради про узгодження суми та умов правочину, включаючи детальний опис правочину, обгрунтування його значущості для товариства, аналіз ризиків та переваг.]

4. Заключні положення:

 • [Інші важливі рішення або коментарі, якщо такі були прийняті.]

5. Підписи:

 • Головуючий: __________ [ПІБ]
 • Секретар: __________ [ПІБ]
 • Присутні члени: __________ [ПІБ членів наглядової ради]

Правова основа:

 • Закон України “Про господарські товариства”.
 • Інші відповідні нормативно-правові акти України.

Приклад заповнення:


Протокол № 07 Засідання Наглядової Ради ТОВ “Нові Горизонти”

Дата: 20 квітня

2024 року Місце проведення: м. Київ, вул. Інноваційна, 3

1. Відкриття засідання

 • Головуючий: Кравченко Олександр Васильович, Голова Наглядової Ради
 • Секретар: Мороз Ірина Петрівна, Секретар Ради
 • Кворум: присутні 5 з 5 членів Наглядової Ради

2. Порядок денний:

 • Розгляд умов та узгодження суми договору купівлі-продажу нерухомості.

3. Обговорення та прийняття рішень:

3.1. Щодо узгодження суми правочину

 • “На підставі наданих документів та аналізу можливих ризиків та переваг, Наглядова Рада затвердила умови та суму договору купівлі-продажу нерухомості на адресу вул. Промислова, 10 у місті Київ, на загальну суму 10 мільйонів гривень.”

4. Заключні положення:

 • “Доручено виконавчому директору товариства вжити необхідних заходів для підписання та виконання договору відповідно до затверджених умов.”

5. Підписи:

 • Головуючий: __________ Кравченко О.В.
 • Секретар: __________ Мороз І.П.
 • Присутні члени: __________ [підписи членів Наглядової Ради]

Протокол засідання наглядової ради товариства з обмеженою відповідальністю [найменування товариства]

Про узгодження суми правочину

Дата проведення засідання: [дата]

Місце проведення засідання: [адреса]

Присутні: [список членів наглядової ради]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

**Порядок денний:

 1. Узгодження суми правочину.

Наглядова рада розглянула питання про узгодження суми правочину, який має бути укладений товариством з обмеженою відповідальністю [найменування товариства] з [найменування контрагента] на суму [сума].

На підставі представленої інформації, наглядова рада вважає, що сума правочину є обґрунтованою та відповідає інтересам товариства.

Наглядова рада ухвалила рішення про узгодження суми правочину у розмірі [сума].

Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

**Голова наглядової ради

[підпис]

Секретар наглядової ради

[підпис]**

Приклади заповнення

Вказується інформація про товариство:

 • найменування товариства;
 • код ЄДРПОУ товариства.

Вказується інформація про контрагента:

 • найменування контрагента;
 • код ЄДРПОУ контрагента.

Вказується інформація про правочин:

 • вид правочину;
 • сума правочину.

Протокол підписується головою та секретарем наглядової ради.

**Відповідно до ст. 65 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, наглядова рада товариства має право:

 • затверджувати річний звіт та баланс товариства;
 • приймати рішення про розподіл прибутку товариства;
 • давати згоди на вчинення товариством правочинів, які перевищують встановлені в статуті товариства межі повноважень директора товариства.**

У разі якщо вчинення правочину, який перевищує встановлені в статуті товариства межі повноважень директора товариства, потребує узгодження з наглядовою радою, то правочин вважається укладеним лише після такого узгодження.

Ось ще приклад Протоколу наглядової ради товариства щодо узгодження суми правочину відповідно до законодавства України:

ПРОТОКОЛ No 1 засідання наглядової ради ТОВ “Промінь”

м. Київ 10 січня 2023 р.

Присутні члени наглядової ради:

 1. Голова наглядової ради – Петренко Петро Петрович
 2. Член наглядової ради – Сидоренко Сергій Сергійович
 3. Член наглядової ради – Іваненко Іван Іванович

Кворум для проведення засідання наглядової ради є.

Порядок денний: Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

 1. СЛУХАЛИ: Голову наглядової ради Петренка П.П., який запропонував попередньо надати згоду на укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна з ТОВ “Будівельна компанія” на суму 11 000 000 грн.

УХВАЛИЛИ: Попередньо надати згоду на вчинення значного правочину – укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна з ТОВ “Будівельна компанія” на суму 11 000 000 грн.

Голосували: “За” – 3 голоси (одноголосно) “Проти” – немає “Утримався” – немає

Голова наглядової ради

Петренко П.П.

Члени наглядової ради:

Іваненко І.І. Сидоренко С.С.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: