Протокол для створення філії

Протокол для створення філії

Протокол для створення філії в Україні є важливим документом, який фіксує рішення про відкриття філії компанії або організації. Цей документ має велике значення у корпоративному праві та управлінні, оскільки він легалізує діяльність філії та забезпечує її визнання з юридичної точки зору.

Протокол слугує офіційним свідченням рішення керівного органу компанії (наприклад, зборів акціонерів або ради директорів) про створення філії. Він включає в себе ключову інформацію, таку як мета створення філії, її місцезнаходження, обсяг повноважень, які будуть делеговані філії, та інші важливі деталі.

Види або форми протоколу можуть варіюватися в залежності від конкретної ситуації та вимог законодавства. Зазвичай, вони охоплюють стандартні розділи, такі як назва компанії, дата та місце проведення зборів, перелік присутніх осіб, рішення, яке було прийнято, та підписи уповноважених осіб.

Протокол потрібен для того, щоб забезпечити легітимність діяльності філії, а також для того, щоб треті особи мали офіційний документ, який підтверджує повноваження представників філії. Це особливо важливо для ведення юридичних справ та угод.

До вимог до протоколу входять чіткість та точність викладення інформації, правильне визначення статусу філії, а також наявність усіх необхідних підписів і печаток. Протокол повинен бути складений відповідно до вимог українського законодавства, зокрема з урахуванням норм корпоративного права.

Протокол зазвичай складається під час зборів керівного органу компанії. У документі виступають сторонами уповноважені представники компанії, які мають право приймати рішення від імені компанії.

Оформлення протоколу має відповідати загальноприйнятим стандартам діловодства. Він повинен містити всі важливі реквізити, включаючи назву компанії, дату та місце зборів, список присутніх осіб, текст рішення та підписи уповноважених осіб.

Загалом, протокол для створення філії є ключовим документом, який забезпечує юридичну основу для функціонування філії і відіграє важливу роль у веденні ділової документації компанії. Він слугує як підтвердження легітимності дій філії, так і є основою для її взаємодії з державними органами та іншими третіми сторонами. Правильне складання та оформлення протоколу є важливим для забезпечення юридичної безпеки та ефективного управління в межах компанії.

Приклади

Створення шаблону протоколу для створення філії може включати такі розділи:


Протокол № [номер протоколу] Засідання [назва керуючого органу компанії] [Повна назва компанії]Дата: [дата складання протоколу] Місце проведення: [адреса проведення засідання]1. Відкриття засідання

 • Головуючий: [ПІБ та посада головуючого]
 • Секретар: [ПІБ та посада секретаря]
 • Кворум: [вказати, чи присутня необхідна кількість членів для прийняття рішення]

2. Порядок денний:

 1. Розгляд питання про створення філії компанії.
 2. Визначення місцезнаходження філії.
 3. Призначення керівника філії.
 4. Інші питання.

3. Обговорення та прийняття рішень:3.1. Про створення філії

 • [Текст рішення про створення філії, включаючи обґрунтування, цілі та завдання філії.]

3.2. Про визначення місцезнаходження філії

 • [Конкретна адреса місцезнаходження філії.]

3.3. Про призначення керівника філії

 • [ПІБ та посада призначеного керівника, строки його повноважень.]

4. Заключні положення:

 • [Інші важливі рішення, якщо такі були прийняті.]

5. Підписи:

 • Головуючий: __________ [ПІБ]
 • Секретар: __________ [ПІБ]
 • Присутні члени: __________ [ПІБ]

Правова основа:

 • Закон України “Про господарські товариства” (зокрема, статті, що регулюють створення філій).
 • Інші відповідні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність господарських товариств в Україні.

Цей шаблон є базовим та може бути модифікований залежно від конкретних умов і потреб вашої компанії. Важливо, щоб усі рішення, включені до протоколу, відповідали вимогам українського законодавства та внутрішнім корпоративним політикам.

Приклад заповнення:


Протокол № 12 Засідання Ради Директорів ТОВ “Сонячне Поле”Дата: 16 січня 2024 р. Місце проведення: вул. Прикладна, 10, Київ

1. Відкриття засідання

 • Головуючий: Іванов Іван Іванович, Генеральний директор
 • Секретар: Петрова Анна Сергіївна, Юрист
 • Кворум: присутні 7 з 9 членів Ради Директорів

2. Порядок денний:

 1. Розгляд питання про створення філії компанії у м. Львів.
 2. Визначення місцезнаходження філії.
 3. Призначення керівника філії.
 4. Інші питання.

3. Обговорення та прийняття рішень:

3.1. Про створення філії

 • “Вирішено створити філію ТОВ “Сонячне Поле” у м. Львів для розширення ринку збуту продукції компанії на заході України.”

3.2. Про визначення місцезнаходження філії

 • “Філія буде розташована за адресою: вул. Галицька, 15, м. Львів.”

3.3. Про призначення керівника філії

 • “На посаду керівника філії призначено Сидоренка Петра Петровича, заступника директора з комерційних питань.”

4. Заключні положення:

 • “Доручити юридичному відділу забезпечити державну реєстрацію філії та її юридичний супровід.”

5. Підписи:

 • Головуючий: __________ Іванов І.І.
 • Секретар: __________ Петрова А.С.
 • Присутні члени: __________ [підписи членів Ради Директорів]

Цей приклад є лише ілюстративним і повинен бути адаптований відповідно до конкретних умов і правил вашої компанії.

Протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю [найменування товариства]

Про створення філії

Дата проведення зборів: [дата]

Місце проведення зборів: [адреса]

Присутні: [список учасників товариства]

**Порядок денний:

 1. Створення філії товариства.

Учасники зборів прийняли рішення про створення філії товариства з обмеженою відповідальністю [найменування товариства] за адресою: [адреса].

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

**Філія буде мати такі повноваження:

 • [перелік повноважень]

Керівником філії буде призначено [прізвище, ім’я, по батькові].

Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

**Голова загальних зборів

[підпис]

Секретар загальних зборів

[підпис]**

Приклади заповнення

Вказується інформація про товариство:

 • найменування товариства;
 • код ЄДРПОУ товариства.

Вказується інформація про філію:

 • адреса філії.

Вказується інформація про повноваження філії:

 • перелік повноважень філії.

Вказується інформація про керівника філії:

 • прізвище, ім’я, по батькові керівника філії.

Протокол підписується головою та секретарем загальних зборів.

Відповідно до ст. 95 Цивільного кодексу України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, який розташований поза її місцезнаходженням і здійснює всі або частину її функцій.

Відповідно до ст. 96 Цивільного кодексу України, філія діє на підставі положення, затвердженого юридичною особою.

Положення про філію має містити такі відомості:

 • найменування та місцезнаходження філії;
 • повноваження філії;
 • порядок створення та припинення філії;
 • порядок управління філією;
 • відносини філії з юридичною особою.**

Положення про філію затверджується загальними зборами юридичної особи.

Ось ще приклад Протоколу для створення філії відповідно до законодавства України:

ПРОТОКОЛ No 1 засідання загальних зборів учасників ТОВ «Промінь»

м. Київ 10 січня 2023 р.

Присутні учасники: Іваненко Іван Іванович – 50% Петренко Петро Петрович – 50%

Порядок денний:

 1. Обрання голови та секретаря зборів.
 2. Про створення філії ТОВ «Промінь».
 3. СЛУХАЛИ: Іваненка І.І., який запропонував обрати головою зборів себе, а секретарем – Петренка П.П.

УХВАЛИЛИ: Обрати головою зборів Іваненка І.І., секретарем зборів – Петренка П.П.

Результати голосування: “За” – 2 голоси (100% голосів учасників) “Проти” – немає “Утримався” – немає Рішення прийняте.

 1. СЛУХАЛИ: Іваненка І.І., який запропонував створити філію ТОВ «Промінь» у м. Львів. Метою діяльності філії визначити розширення ринків збуту продукції товариства.

УХВАЛИЛИ:

 1. Створити філію ТОВ «Промінь» у м. Львів.
 2. Визначити основною метою діяльності філії розширення ринків збуту продукції товариства.
 3. Доручити директору ТОВ «Промінь» Іваненку І.І. здійснити державну реєстрацію філії протягом 2 тижнів.

Результати голосування:
“За” – 2 голоси (100% голосів учасників) “Проти” – немає “Утримався” – немає Рішення прийняте.

Голова зборів Іваненко І.І. Секретар зборів Петренко П.П.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: