Правила внутрішнього трудового розпорядку

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Правила внутрішнього трудового розпорядку (ПВТР) – це нормативний документ, який визначає основні правила поведінки працівників під час їхньої трудової діяльності на підприємстві, установі чи організації. Цей документ необхідний для того, щоб установити певний порядок у трудових відносинах, визначити обов’язки та відповідальність працівників, а також створити умови для ефективної роботи і дотримання трудової дисципліни.

ПВТР можуть мати загальний характер, коли вони розробляються для всього підприємства, або спеціальний – коли вони розробляються для окремих підрозділів, департаментів або груп працівників. ПВТР складаються на підставі Закону України “Про працю”, інших нормативних актів, а також колективного договору (якщо такий існує на підприємстві).

Стосовно сторін у документі, основною стороною, яка ініціює розробку та затвердження ПВТР, є адміністрація підприємства, установи чи організації. Проте, під час розробки такого документа важливо враховувати думку представників працівників, зокрема через профспілковий комітет або інші представницькі органи.

Вимоги до оформлення ПВТР визначаються внутрішніми нормами підприємства, але зазвичай вони містять: заголовок, вступну частину, основний зміст (правила та вимоги до поведінки працівників) та підписи осіб, відповідальних за його затвердження.

Сам документ зазвичай складається юридичною службою підприємства або спеціалізованим відділом кадрів. Після цього він направляється на погодження до представників працівників та на затвердження керівництву підприємства.

Приклади

Шаблон Правил внутрішнього трудового розпорядку

Правила внутрішнього трудового розпорядку

[Найменування підприємства]

[Дата]

[Місто]

Ці Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі – Правила) встановлюють порядок регулювання трудових відносин між [найменування підприємства] (далі – Підприємство) та його працівниками.

1. Загальні положення

1.1. Правила базуються на принципах законності, справедливості, гласності, поєднання прав і обов’язків працівника та роботодавця.

1.2. Правила регламентують порядок прийому на роботу, звільнення з роботи, робочий час і час відпочинку, оплату праці, заохочення і стягнення, а також інші питання, пов’язані з трудовими відносинами на Підприємстві.

1.3. Правила є обов’язковими для виконання всіма працівниками Підприємства.

2. Прийом на роботу

2.1. Прийом на роботу здійснюється на підставі трудового договору, укладеного між Підприємством та працівником.

2.2. При прийомі на роботу працівник зобов’язаний пред’явити Підприємству такі документи:

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 • трудову книжку (за наявності);
 • документ про освіту, професійну підготовку або перепідготовку;
 • військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних);
 • довідку про стан здоров’я (у випадках, передбачених законодавством).

2.3. Підприємство має право відмовити в прийомі на роботу без пояснення причин.

3. Звільнення з роботи

3.1. Звільнення з роботи здійснюється на підставах, передбачених законодавством України про працю.

3.2. Розірвання трудового договору з працівником здійснюється у письмовій формі.

3.3. При звільненні з роботи працівникові видається трудова книжка з внесеним записом про звільнення.

4. Робочий час і час відпочинку

4.1. Тривалість робочого часу на Підприємстві становить [тривалість робочого часу].

4.2. Для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими і важкими умовами праці, встановлюється скорочений робочий час.

4.3. Працівникам надається щотижневий безперервний відпочинок тривалістю не менше 42 годин.

4.4. Працівникам надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю не менше 24 календарних днів.

5. Оплата праці

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

5.1. Заробітна плата працівників Підприємства встановлюється у вигляді тарифних ставок, посадових окладів, премій, надбавок, доплат і інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

5.2. Розмір заробітної плати працівникам визначається на підставі їхньої кваліфікації, складності виконуваної роботи, результатів праці та інших факторів.

5.3. Заробітна плата виплачується працівникам вчасно і в повному обсязі.

6. Заохочення і стягнення

6.1. Заохочення працівників здійснюються за їхню сумлінну працю, виконання трудових обов’язків, досягнення високих результатів у праці.

6.2. Стягнення до працівників застосовуються за порушення трудової дисципліни.

7. Інші положення

7.1. Працівники Підприємства зобов’язані:

 • сумлінно виконувати свої трудові обов’язки;
 • дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • бережливо ставитися до майна Підприємства;
 • виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та пожежну безпеку.

7.2. Роботодавець зобов’язаний:

 • забезпечувати належні умови праці;
 • своєчасно виплачувати заробітну плату;
 • забезпечувати соціальний захист працівників;
 • створювати умови для участі працівників в управлінні Підприємством;
 • забезпечувати охорону праці та пожежну безпеку.

8. Прикінцеві положення

8.1. Ці Правила набирають чинності з моменту їхнього затвердження керівником Підприємства.

8.2. Зміни і доповнення до цих Правил вносяться керівником Підприємства.

Правила внутрішнього трудового розпорядку
(назва підприємства/організації)

Місто ____________, Україна
Дата ____________

Вступ

Ці Правила розроблені відповідно до Закону України “Про працю”, інших законодавчих актів України та колективного договору підприємства.

 1. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі – Правила) встановлюють основні вимоги до дисципліни праці, правил поведінки працівників на робочому місці.

1.2. Працівники підприємства зобов’язані дотримуватися цих Правил.

 1. Робочий час та режим роботи

2.1. Початок і закінчення робочого дня: з 9:00 до 18:00 з обідньою перервою з 13:00 до 14:00.

2.2. Перерви на відпочинок: 10 хвилин кожну годину роботи.

 1. Вимоги до працівників

3.1. Працівники зобов’язані своєчасно приходити на роботу, виконувати свої обов’язки відповідно до посадової інструкції.

3.2. Забороняється вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин на робочому місці.

 1. Відповідальність за порушення Правил

4.1. За порушення цих Правил працівник може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

Підписи:

Директор підприємства: ____________________________
(П.І.Б., підпис)

Голова профспілкового комітету: ____________________________
(П.І.Б., підпис)

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: