Позовна заява у господарчий суд

Позовна заява у господарчий суд

Позовна заява у господарчий суд – це документ, що подається стороною (зазвичай підприємством, організацією або підприємцем), яка вважає свої права, законні інтереси або обов’язки порушеними. Через цей документ заявник просить господарський суд вирішити певний спір, який виник між суб’єктами господарювання.

Потреба в подачі позовної заяви виникає, коли сторони не можуть вирішити свої розбіжності через переговори чи за допомогою інших засобів врегулювання спору, таких як медіація.

У господарчому процесі позивачем може бути будь-який суб’єкт господарювання (юридична особа або фізична особа-підприємець), який вважає свої права порушеними. Відповідачем у такому спорі може бути інший суб’єкт господарювання, дії чи бездіяльність якого є предметом спору.

Щодо вимог до оформлення позовної заяви, то вона повинна містити відомості про позивача та відповідача, конкретний предмет спору, обставини, на які посилається позивач, докази, що підтверджують ці обставини, а також вимоги позивача до відповідача. Крім того, позовна заява повинна бути оформлена відповідно до вимог господарчого процесуального законодавства.

Позовну заяву складає позивач або його представник. У залежності від складності спору і правових питань, які виникають у зв’язку з ним, позивач може звертатися за допомогою до професійного юриста або адвоката, що спеціалізується на господарчому праві.

Приклади

Шаблон Позовної заяви у господарчий суд

Кому: [Назва господарського суду]

Від кого: [ПІБ позивача]

Адреса: [Адреса позивача]

Телефон: [Телефон позивача]

Електронна адреса: [Електронна адреса позивача]

Позовна заява у господарський суд

Я, [ПІБ позивача], [дата народження], [місце проживання], [місце роботи] (далі – позивач), відповідно до ст. 121 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) заявляю позов до [назва відповідача] (далі – відповідач) про [вимога позову].

Обґрунтування позову

[Вказати обставини, якими обґрунтовується позов].

Вимоги позову

[Перелік вимог, які заявляються в позові].

Висновок

На підставі викладеного, керуючись ст. 121 ГПК України,

ПРОШУ СУД:

 1. Прийняти позовну заяву до розгляду.
 2. Розглянути справу по суті та задовольнити позов.

Дата

Підпис

Приклади заповнення

Обґрунтування позову

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

[Вказати, що позивач є постачальником товарів на адресу відповідача. Відповідач не оплатив поставлені товари в повному обсязі. На вимогу позивача відповідач визнав заборгованість, однак не сплатив її.]

Вимоги позову

[Перелік вимог, які заявляються в позові, наприклад:

 • стягнення з відповідача заборгованості в розмірі [сума];
 • стягнення з відповідача пені в розмірі [сума];
 • стягнення з відповідача судових витрат. ]

Висновок

[Вказати, що на підставі викладеного, позивач просить суд прийняти позовну заяву до розгляду, розглянути справу по суті та задовольнити позов.]

Важливо:

 • Позовна заява у господарський суд повинна бути підписана позивачем або його представником.
 • Позовна заява у господарський суд повинна бути подана до суду в строк до одного року з дня, коли позивач дізнався або повинен був дізнатися про порушення його права.
 • Позовна заява у господарський суд повинна містити обґрунтування позову та вимоги, які заявляються в позові.

Додаткові вимоги

До позовної заяви у господарський суд можна додати такі додаткові вимоги:

 • про забезпечення позову;
 • про призначення експертизи;
 • про витребування доказів;
 • про залучення третіх осіб;
 • про зупинення провадження у справі.

Для обґрунтування таких вимог позивач повинен надати суду докази, які підтверджують їх наявність.

Примітки

 • Суд має право відмовити у задоволенні позову у господарський суд, якщо він не відповідає вимогам закону.

Порядок подання позовної заяви у господарський суд

 1. Позивач або його представник подає до суду позовну заяву.
 2. Суд реєструє позовну заяву та видає позивачеві або його представнику повідомлення про вручення відповідачеві копії позовної заяви та доданих до неї документів.
 3. Відповідач подає до суду відзив на позовну заяву.
 4. Позивач подає до суду відповідь на відзив.
 5. Відповідач може подати до суду заперечення на відповідь на відзив.
 6. Суд розглядає справу по суті.

Стадії розгляду справи у господарському суді

 • Приймання позовної заяви до розгляду;
 • Розгляд справи по суті;
 • Ухвалення рішення суду;
 • Винесення ухвали про закриття провадження у справі;
 • Винесення ухвали про залишення позовної заяви без розгляду.

Рішення суду у господарському суді

 • Рішення суду у господарському суді є обов’язковим для виконання сторонами та іншими учасниками справи.
 • Рішення суду у господарському суді може бути оскаржено в апеляційному порядку.

До Господарчого суду
(вказується назва області або міста)

Від (назва підприємства-позивача),
(адреса позивача),
ЄДРПОУ: ________

Представник позивача:
(ім’я, посада, контактні дані)

Про визнання/стягнення/припинення
(вказується суть вимоги)

У відповідача:
(назва підприємства-відповідача),
(адреса відповідача),
ЄДРПОУ: ________


Позовна заява

 1. Обставини справи:
  Тут коротко і чітко описуються обставини, які призвели до виникнення спору. Наприклад: “Відповідач не виконав своїх зобов’язань згідно договору поставки товарів від 01.01.2023, у зв’язку з чим позивач зазнав збитків”.
 2. Вимоги позивача:
  Тут формулюються конкретні вимоги, які позивач ставить перед відповідачем. Наприклад: “Визнати договір №123 від 01.01.2023 недійсним” або “Стягнути з відповідача суму збитків у розмірі 100 000 грн”.
 3. Докази:
  Перелік доказів, які підтверджують обставини справи та вимоги позивача. Наприклад: “Копія договору №123 від 01.01.2023, Акт приймання-передачі товарів, Кореспонденція з відповідачем тощо”.

На підставі вищенаведеного та відповідно до статті ___ Господарчного процесуального кодексу України, прошу:

 • Визнати (суть вимоги);
 • На час розгляду справи застосувати заходи забезпечення позову (за потреби);
 • Відшкодувати витрати на оплату судового збору та інші витрати, пов’язані із розглядом справи.

Позивач:
(назва підприємства)
(адреса, контактні дані)

Дата: ..____

Завантажити шаблон з прикладом заповнення

Скачати приклади

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: