Позовна заява про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню та клопотання

Позовна заява про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню та клопотання

Позовна заява про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню (клопотання) є юридичним документом, який подається в суд з метою анулювання виконавчого напису, виданого нотаріусом, який, за думкою заявника, виходить за межі своєї компетенції або порушує законні права та інтереси заявника.

Цей вид позовної заяви є важливим у випадках, коли особа вважає, що виконавчий напис виданий нотаріусом є неправомірним або містить помилки чи порушення закону. В результаті розгляду справи суд може визнати виконавчий напис нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, тобто недійсним, та зупинити виконавчу дію.

Вимоги до складання позовної заяви про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню (клопотання):

 1. Заявник повинен чітко вказати нотаріуса, який видав виконавчий напис, і конкретний виконавчий напис, який він бажає анулювати.
 2. Необхідно детально описати порушення, помилки або інші обставини, які, на думку заявника, допустилися при виданні виконавчого напису.
 3. Додати докази, що підтверджують неправомірність або недійсність виконавчого напису (наприклад, документи, свідчення свідків тощо).
 4. Вказати вимоги до суду щодо анулювання виконавчого напису та зупинення виконавчої дії.
 5. Позовна заява повинна містити повні імена та адреси заявника і нотаріуса, а також вказати назву суду, до якого подається заява.

Сторонами у цьому документі є заявник (особа, яка подає позовну заяву) і нотаріус (особа, яка видала виконавчий напис). Заявник виступає в ролі позивача, а нотаріус – в ролі відповідача.

Позовна заява про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, повинна бути оформлена з дотриманням вимог процесуального законодавства України та містити всю необхідну інформацію та докази для переконливого розгляду справи судом.

Цей документ служить для захисту прав та інтересів заявника в ситуаціях, коли виконавчий напис нотаріуса вважається неправомірним або порушує права особи.

Приклади

До [назва суду]

Заявник: [Повне ім’я заявника, адреса проживання, контактний номер телефону]

Відповідач: [Повне ім’я нотаріуса, адреса нотаріальної контори, контактний номер телефону]

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню (клопотання)

На підставі статей [вказати відповідні статті Цивільного процесуального кодексу України та/або інших законів, наприклад, статті 56, 57 ЦПК України], я, [ПІБ заявника], звертаюсь до суду з позовом про визнання виконавчого напису нотаріуса, виданого [ПІБ нотаріуса], таким, що не підлягає виконанню (клопотання).

Обставини справи: [детальний опис обставин справи та виконавчого напису, включаючи дату та номер виконавчого напису].

Докази порушення: [наведення конкретних аргументів та доказів, що виконавчий напис нотаріуса є неправомірним, містить помилки чи порушення закону].

Вимоги до суду:

 1. Визнати виконавчий напис, виданий [ПІБ нотаріуса], таким, що не підлягає виконанню (клопотання).
 2. Скасувати виконавчий напис та призначити повторний розгляд справи нотаріусом з дотриманням всіх вимог закону.
 3. Взяти позов на розгляд та задовольнити його.

Додаю до позовної заяви такі документи:

 1. [Перелік документів, що додаються, наприклад, копії виконавчого напису, свідоцтво про право на оскарження тощо].

Дата: [дата складання] Підпис: ______________


Приклад заповнення:

До Голосіївського районного суду м. Києва

Заявник: Петров Петро Петрович, м. Київ, вул. Центральна, 10, тел. 123-456-789

Відповідач: Нотаріус Іванова Ірина Миколаївна, м. Київ, вул. Головна, 5, тел. 987-654-321

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню (клопотання)

На підставі статей 56, 57 Цивільного процесуального кодексу України, я, Петров Петро Петрович, звертаюсь до суду з позовом про визнання виконавчого напису нотаріуса, виданого Іванова Іриною Миколаївною, таким, що не підлягає виконанню (клопотання).

Обставини справи: Виконавчий напис, виданий нотаріусом Івановою Іриною Миколаївною 15 січня 2024 року під номером 12345, є неправомірним, оскільки він містить невірні дані та порушує мої права на нерухоме майно.

Докази порушення: До заяви додаю копію виконавчого напису та копії документів, що свідчать про недійсність цього напису.

Вимоги до суду:

 1. Визнати виконавчий напис, виданий Івановою Іриною Миколаївною, таким, що не підлягає виконанню (клопотання).
 2. Скасувати виконавчий напис та призначити повторний розгляд справи нотаріусом з дотриманням всіх вимог закону.
 3. Взяти позов на розгляд та задовольнити його.

Дата: 24 січня 2024 р. Підпис: ______________

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню

до [найменування суду]

від [прізвище, ім’я, по батькові позивача]

[адреса позивача]

[контактний номер телефону]

[електронна адреса]

[дата]

Шановний суддя!

Я, [прізвище, ім’я, по батькові позивача], звернувся (лась) до суду з позовом до [прізвище, ім’я, по батькові відповідача] про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

[Дата] нотаріусом [найменування нотаріальної контори] було вчинено виконавчий напис № [номер виконавчого напису] про стягнення з мене на користь [прізвище, ім’я, по батькові відповідача] суми у розмірі [сума] гривень.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Вважаю, що виконавчий напис є таким, що не підлягає виконанню, з наступних підстав:

 • [Обґрунтування підстав для визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню].

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 237, 238, 240, 241, 242 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

Визнати виконавчий напис нотаріуса [найменування нотаріальної контори] № [номер виконавчого напису] таким, що не підлягає виконанню.

Додатки:

 • Копія виконавчого напису нотаріуса;
 • [Документи, які підтверджують обставини, наведені в позовній заяві].

Підпис позивача

Клопотання

Прошу суд призначити примирливу процедуру у даній справі.

Підпис позивача

Приклади заповнення

В пункті 1. вказується найменування суду, до якого подається позовна заява.

В пункті 2. вказується прізвище, ім’я, по батькові позивача, його адреса, контактний номер телефону та електронна адреса.

В пункті 3. вказується дата подання позовної заяви.

В пункті 4. викладається зміст позовних вимог. У цьому пункті необхідно вказати, що саме позивач просить суд зробити.

В пункті 5. вказуються підстави позову. У цьому пункті необхідно вказати норми законодавства, які порушені відповідачем.

В пункті 6. вказуються докази, які позивач додає до позовної заяви. Доказами можуть бути, наприклад, копія виконавчого напису нотаріуса, документи, які підтверджують обставини, наведені в позовній заяві.

В пункті 7. позивач може подати клопотання до суду. Наприклад, клопотання про призначення примирливої процедури.

Цей шаблон Позовної заяви про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, може бути використаний як основа для розробки Позовної заяви конкретного позивача. При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини справи.

Законами України, які регулюють порядок визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, є:

 • Цивільний процесуальний кодекс України;
 • Закон України “Про нотаріат”.

Згідно з цими законами, виконавчий напис нотаріуса може бути визнаний таким, що не підлягає виконанню, у разі, якщо він був вчинений з порушенням вимог законодавства.

Ось ще приклад Позовної заяви про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, та Клопотання про зупинення його виконання відповідно до законодавства України:

До Окружного адміністративного суду міста Києва

Позивач: Петренко Петро Петрович, який проживає за адресою: ________, паспорт серії МК No 123456, виданий 10.10.2010 р. Приватбанком No 10000

Відповідач: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Іваненко Іван Іванович, який знаходиться
за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 5

ПОЗОВНА ЗАЯВА про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню

10 січня 2022 року нотаріус Іваненко І.І. вчинив виконавчий напис про стягнення з мене на користь ТОВ «Промінь» заборгованості у розмірі 150 000 грн за договором позики.

Вважаю виконавчий напис незаконним, оскільки договір позики є недійсним у зв’язку з _____ (вказати підстави недійсності договору).

Тому виконавчий напис нотаріуса не підлягає виконанню на підставі п.п.1 п.1 ст.109 Закону України «Про виконавче провадження».

На підставі викладеного, керуючись ст. 109 Закону України “Про виконавче провадження”,

ПРОШУ:

 1. Визнати виконавчий напис приватного нотаріуса Іваненка І.І. від 10 січня 2022 року про стягнення з Петренка П.П. на користь ТОВ «Промінь» заборгованості у розмірі 150 000 гривень за договором позики таким, що не підлягає виконанню.
 2. Стягнути судові витрати на користь Петренка П.П.

Додатки:

 1. Копія виконавчого напису від 10.01.2022 р.
 2. Докази недійсності договору позики.
 3. Копія позовної заяви та додатків.
 4. Квитанція про сплату судового збору.

Дата

Підпис

Петренко П.П.

КЛОПОТАННЯ Прошу зупинити виконання виконавчого напису нотаріуса Іваненка І.І. від 10.01.2022 р. про стягнення з Петренка П.П. заборгованості за договором позики до набрання законної сили рішенням суду у справі, в порядку ст. 117 Закону України “Про виконавче провадження”.

Дата

Підпис

Петренко П.П.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: