Позовна заява про визнання правочину недійсним

Позовна заява про визнання правочину недійсним

Позовна заява про визнання правочину недійсним — це юридичний документ, який подається в суд для оспорювання правочинів, що були укладені з порушенням вимог законодавства, з ознаками обману, примусу, або якщо вони були здійснені особами, які не мали на те повноважень або були недієздатними. Цей документ є необхідним для захисту прав та інтересів учасників цивільного обороту, які вважають, що правочин має бути визнаний судом недійсним і тим самим позбавлений правових наслідків.

Правочини можуть бути визнані недійсними у випадках, коли вони суперечать закону чи іншим нормативно-правовим актам, укладені без відповідної згоди уповноважених осіб, містять вади волевиявлення сторін тощо. Ці умови зумовлюють необхідність звернення до суду з відповідною позовною заявою.

Сторонами в документі є позивач, який ініціює визнання правочину недійсним, та відповідач — інша сторона правочину або особи, які мають юридичний інтерес у його визнанні недійсним. Можуть також бути залучені треті особи, права або інтереси яких торкається спірний правочин.

Вимоги до оформлення позовної заяви регламентуються Цивільним процесуальним кодексом України. Заява має містити повні відомості про позивача та відповідача, опис правочину, який заперечується, виклад обставин, що свідчать про недійсність правочину, перелік доказів, які підтверджують ці обставини, а також конкретні вимоги позивача до суду. Крім того, до заяви слід додати всі наявні докази та документи, що мають значення для справи.

Складання позовної заяви — це завдання, яке вимагає юридичної кваліфікації та ретельного аналізу обставин справи. Зазвичай цим займаються юристи або адвокати, які мають досвід роботи з подібними справами. Вони готують позовну заяву, забезпечують збір та оформлення необхідних доказів, а також представляють інтереси клієнта в суді.

Приклади

Позовна заява про визнання правочину недійсним

До [назва суду]

від [прізвище, ім’я, по батькові позивача]

місце проживання позивача]

за позовом [прізвище, ім’я, по батькові позивача]

до [прізвище, ім’я, по батькові відповідача]

місце проживання відповідача]

про визнання правочину недійсним

Я, [прізвище, ім’я, по батькові позивача], [дата народження], проживаю за адресою [адреса позивача], звернувся (лася) до суду з позовом про визнання недійсним правочину, укладеного між мною та [прізвище, ім’я, по батькові відповідача] [дата].

Відповідно до правочину, я [опис дій, які були здійснені в рамках правочину].

Я звертаюся до суду з позовом про визнання правочину недійсним, оскільки [опис підстав визнання правочину недійсним].

Відповідно до ст. 215 ЦК України, підставою недійсності правочину є недодержання в момент його укладення стороною (сторонами) вимог, які встановлені законом або договором, а також порушення норм, що регулюють порядок укладення правочину.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 215, 216, 217 ЦК України,

ПРОШУ СУД:

 • Прийняти мою позовну заяву до розгляду.
 • Визнати недійсним правочин, укладений між мною та [прізвище, ім’я, по батькові відповідача] [дата].

Додатки:

 1. Копія позовної заяви та додатків до неї – 3 прим.
 2. Документи, що підтверджують підстави позову – 1 прим.

Дата [дата]

Підпис позивача [підпис позивача]

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Приклади заповнення:

Приклад 1

Позивач подарував відповідачу квартиру, яка належала позивачу на праві власності. Однак, позивач не мав права дарувати квартиру, оскільки вона була обтяжена забороною на відчуження.

У цьому випадку позивач може звернутися до суду з позовом про визнання договору дарування недійсним, оскільки він був укладений з порушенням вимог закону.

Приклад 2

Позивач продав відповідачу автомобіль, який був у технічно несправному стані. Відповідач не повідомив позивача про технічний стан автомобіля.

У цьому випадку позивач може звернутися до суду з позовом про визнання договору купівлі-продажу недійсним, оскільки відповідач удав, що автомобіль знаходиться у технічно справному стані.

Примітки:

 • Позовна заява про визнання правочину недійсним повинна бути подана до суду за місцем проживання позивача.
 • До позовної заяви необхідно додати документи, що підтверджують підстави позову.
 • Позовна заява повинна бути підписана позивачем.

Додатково:

 • Якщо правочин був укладений під впливом обману, насильства або зловживання довірою, позивач може звернутися до суду з позовом про визнання правочину недійсним за правилами ст. 229 ЦК України.
 • Якщо правочин був укладений з порушенням встановленого законом порядку, позивач може звернутися до суду з позовом про визнання правочину недійсним за правилами ст. 216 ЦК України.

Шаблон позовної заяви про визнання правочину недійсним можна використовувати для будь-якого виду правочину, який може бути визнаний недійсним на підставі ст. 215 ЦК України.

Шаблон позовної заяви про визнання правочину недійсним також може виглядати так:


До [найменування суду],
Адреса суду

Позивач: [Повне ім’я, адреса, телефон, ідентифікаційний код/номер паспорта]
Відповідач: [Повне ім’я або назва юридичної особи, адреса, телефон]

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання правочину недійсним

Я, [Повне ім’я позивача], на підставі статей 215, 216, 218 Цивільного кодексу України, звертаюся до суду з позовом про визнання недійсним правочину, укладеного між мною та [Повне ім’я або назва юридичної особи відповідача], який було здійснено [опис умов або обставин, за яких було здійснено правочин, наприклад, з порушенням закону, без згоди уповноважених осіб, з вадами волевиявлення].

Обставини справи: [Тут слід викласти обставини, які стали підставою для подачі позову, зокрема можуть бути вказані факти обману, примусу, помилки, недієздатності однієї зі сторін, а також інші важливі обставини].

На підставі викладеного, прошу суд:

 1. Визнати недійсним правочин, укладений [конкретні дані про правочин: дата, номер, сутність].
 2. Стягнути з відповідача на користь позивача судові витрати, пов’язані з розглядом цієї справи.

Додатки:

 1. Копія правочину.
 2. Докази, що підтверджують обставини справи (документи, свідчення свідків, висновки експертів тощо).
 3. Квитанція про сплату судового збору.

Дата: [дата подання заяви]
Підпис: ______________


Цей шаблон є загальним і його необхідно адаптувати до конкретних обставин кожної справи, включаючи деталі правочину, факти його недійсності та доказову базу. Завжди рекомендується звертатися за консультацією до юриста чи адвоката для кваліфікованої підготовки позовної заяви та супроводу справи в суді.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення українською

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: