Позовна заява про відшкодування моральної шкоди

Позовна заява про відшкодування моральної шкоди

Позовна заява про відшкодування моральної шкоди є офіційним документом, який подається в судову інстанцію для притягнення до відповідальності особи або організації, що завдали шкоди моральному стану позивача. Моральна шкода може бути викликана різними причинами, наприклад, наклепом, фізичними або психологічними травмами, порушенням прав та свобод громадян.

Цей документ потрібен для того, щоб офіційно оцінити та відшкодувати нематеріальні збитки, які не можуть бути виміряні грошовим еквівалентом так само легко, як матеріальна шкода. Він дає можливість особі, яка постраждала, вимагати відшкодування за моральні страждання.

До позовної заяви про відшкодування моральної шкоди висуваються певні вимоги. Вона повинна бути чітко сформульована та містити відомості про позивача і відповідача, опис обставин справи, що послужили причиною моральної шкоди, докази, які підтверджують ці обставини, а також конкретну суму відшкодування, яку позивач вважає справедливою.

Сторонами в документі виступають позивач — особа, яка подає позов, і відповідач — особа або організація, проти яких подається позов. Позов має бути складений у письмовій формі та поданий відповідно до цивільно-процесуального кодексу України. Він повинен містити відомості, передбачені статтями закону, такі як найменування суду, повне ім’я та адреса позивача та відповідача, виклад обставин справи, вимоги позивача, перелік доданих до позову документів, дату складання та особистий підпис позивача або його представника.

Позовну заяву може скласти сам позивач або його представник, наприклад, адвокат. Подання позову супроводжується сплатою судового збору, розмір якого залежить від вимог позову. Важливо, щоб всі докази та документи, на які посилається позивач, були належним чином оформлені та подані разом із заявою.

За умови правильного оформлення та наявності всіх необхідних доказів, позовна заява розглядається судом, який виносить рішення про відшкодування моральної шкоди або відмову в задоволенні позовних вимог.

Приклади

Позовна заява про відшкодування моральної шкоди

До [назва суду]

від [прізвище, ім’я, по батькові позивача]

місце проживання позивача]

за позовом [прізвище, ім’я, по батькові позивача]

до [прізвище, ім’я, по батькові відповідача]

місце проживання відповідача]

про відшкодування моральної шкоди

Я, [прізвище, ім’я, по батькові позивача], [дата народження], проживаю за адресою [адреса позивача], звернувся (лася) до суду з позовом про відшкодування моральної шкоди, завданої мені діями [прізвище, ім’я, по батькові відповідача], який (яка) проживає за адресою [адреса відповідача].

У період з [дата] по [дата] відповідач [опис дій відповідача, які завдали моральної шкоди позивачу].

У результаті цих дій мені було завдано моральної шкоди, яка полягає у [опис моральної шкоди].

Відповідно до ст. 23 ЦК України, моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними діями, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності вини.

Відповідно до ст. 1167 ЦК України, моральна шкода відшкодовується в грошовій формі, у розмірі, що визначається судом. При визначенні розміру моральної шкоди суд бере до уваги, зокрема, тяжкість заподіяної фізичної або моральної шкоди, втрати потерпілого, фінансовий стан відповідача, а також інші обставини, що мають істотне значення.

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 23, 1167, 1168, 1169 ЦК України,

ПРОШУ СУД:

 • Прийняти мою позовну заяву до розгляду.
 • Визнати, що мені завдано моральної шкоди в розмірі [сума].
 • Зобов’язати відповідача відшкодувати мені моральну шкоду в розмірі [сума].

Додатки:

 1. Копія позовної заяви та додатків до неї – 3 прим.
 2. Копія паспорту позивача – 1 прим.
 3. Копія довідки про реєстрацію місця проживання позивача – 1 прим.
 4. Копія медичної довідки про наявність у позивача моральних страждань – 1 прим.
 5. Копія інших документів, які підтверджують факт заподіяння моральної шкоди – 1 прим.

Дата [дата]

Підпис позивача [підпис позивача]

Шаблон позовної заяви про відшкодування моральної шкоди також може виглядати наступним чином:


В [назва суду, до якого подається позов]

Позивач: [Повне ім’я, адреса, контактний номер телефону, ідентифікаційний номер (за наявності)]

Відповідач: [Повне ім’я або назва організації, адреса, контактний номер телефону (за наявності)]

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про відшкодування моральної шкоди

Я, [ім’я позивача], відповідно до статті 23 Цивільного кодексу України, яка гарантує право на відшкодування моральної шкоди, подаю до суду позов про відшкодування моральної шкоди, завданої мною відповідачем [ім’я відповідача].

Обставини справи: [Детальний опис обставин, що стали причиною звернення до суду, із зазначенням часу, місця подій та їх учасників].

Докази: [Перелік доказів, які підтверджують обставини справи, та їх короткий зміст. Це можуть бути свідчення свідків, фото, відео матеріали, висновки експертів, медичні довідки, листування тощо].

На підставі викладеного та керуючись статтею 1166 Цивільного кодексу України, яка регулює відшкодування шкоди, заподіяної моральними стражданнями, прошу:

 1. Визнати дії [ім’я відповідача] такими, що завдали мені моральної шкоди.
 2. Стягнути з [ім’я відповідача] на мою користь відшкодування моральної шкоди в розмірі [сума в гривнях], відповідно до частини 1 статті 23 Цивільного кодексу України.

Прикладаю до позовної заяви наступні документи:

 1. Копія паспорта.
 2. Копія ідентифікаційного коду.
 3. Документи, що підтверджують моральну шкоду [перелік документів].
 4. Квитанція про сплату судового збору.

Дата: [дата подання позову] Підпис: ______________


Цей шаблон є загальним і може потребувати адаптації під конкретні обставини справи. Зверніть увагу, що перед поданням позовної заяви до суду рекомендується звернутися за правовою консультацією до кваліфікованого юриста або адвоката, щоб забезпечити правильне оформлення документів та належне представлення інтересів в суді.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення українською

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: