Позовна заява про усунення перешкод в користуванні

Позовна заява про усунення перешкод в користуванні

Позовна заява про усунення перешкод в користуванні є юридичним документом, який подається в суд для вирішення конфліктів, пов’язаних з порушенням права на користування майном або нерухомістю. Цей документ є важливим, коли особа стикається з ситуацією, де її права на володіння, користування або розпорядження майном або нерухомістю порушуються іншими особами.

Така позовна заява використовується, коли, наприклад, сусіди безпідставно обмежують доступ до спільного коридору, коли власник земельної ділянки перешкоджає доступу до сусідської ділянки або коли існують інші перешкоди для користування майном відповідно до права власності або іншого реального права.

Для складання такої заяви необхідно детально описати обставини справи, вказати конкретні дії або бездіяльність, які порушують право на користування, та надати докази цих порушень. Важливо також вказати, яким чином ці дії впливають на права заявника.

Стандартно, позовна заява містить таку інформацію:

 1. Назву суду, до якого подається заява.
 2. Повні імена, адреси та інші контактні дані заявника та відповідача.
 3. Опис обставин справи та докази порушення прав.
 4. Посилання на відповідні статті законів України, що регулюють відповідні правовідносини.
 5. Конкретні вимоги до відповідача щодо усунення перешкод.
 6. Перелік доданих до заяви документів.
 7. Дата та підпис заявника.

Ця заява складається заявником або його представником (адвокатом). Вона повинна бути складена чітко, лаконічно та відповідати всім процесуальним вимогам, встановленим Цивільним процесуальним кодексом України.

Позовна заява про усунення перешкод у користуванні є важливим інструментом захисту прав власників або користувачів нерухомості або майна, забезпечуючи правовий механізм для відновлення порушених прав і інтересів.

Приклади

До [назва суду]

Заявник: [Повне ім’я заявника, адреса проживання, контактний номер телефону]

Відповідач: [Повне ім’я відповідача, адреса проживання, контактний номер телефону]

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про усунення перешкод в користуванні

На підставі статей [вказати відповідні статті Сімейного кодексу України або інших законодавчих актів, які регулюють дані правовідносини], я, [ПІБ заявника], звертаюсь до суду з позовом про усунення перешкод в користуванні.

Обставини справи: [детальний опис обставин справи та перешкод, які перешкоджають користуванню майном або нерухомістю].

Докази порушення моїх прав: [наведення конкретних доказів порушення права на користування].

З огляду на вищевикладене, прошу суд:

 1. Визнати [ПІБ відповідача] винним у порушенні моїх прав на користування.
 2. Усунути перешкоди, які перешкоджають користуванню [майно/нерухомість].
 3. Визначити строк та спосіб усунення перешкод.

До позовної заяви додаються такі документи:

 1. [Перелік документів, що додаються, наприклад, копії договору на користування, свідоцтво про власність тощо].

Дата: [дата складання] Підпис: ______________


Приклад заповнення:

До Голосіївського районного суду м. Києва

Заявник: Петрова Олена Василівна, м. Київ, вул. Сонячна, 5, тел. 123-456-789

Відповідач: Іванов Ігор Миколайович, м. Київ, вул. Зелена, 7, тел. 987-654-321

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про усунення перешкод в користуванні

На підставі статей 136, 137, 139 Сімейного кодексу України, я, Петрова Олена Василівна, звертаюсь до суду з позовом про усунення перешкод в користуванні.

Обставини справи: Відповідач Іванов Ігор Миколайович безпідставно обмежує мій доступ до спільного коридору у багатоквартирному будинку, в результаті чого я не маю можливості користуватися цим коридором для виходу на вулицю.

Докази порушення моїх прав: До заяви додаю копію договору про спільне користування коридором, який підписаний всіма власниками квартир у будинку.

З огляду на вищевикладене, прошу суд:

 1. Визнати Іванова Ігора Миколайовича винним у порушенні моїх прав на користування коридором.
 2. Усунути перешкоди, які перешкоджають користуванню коридором.
 3. Визначити строк усунення перешкод – 30 днів з моменту винесення рішення суду.

Дата: 24 січня 2024 р. Підпис: ______________


Цей шаблон та приклад можуть бути адаптовані під конкретні обставини та вимоги заявника.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою

до [найменування суду]

від [прізвище, ім’я, по батькові позивача]

[адреса позивача]

[контактний номер телефону]

[електронна адреса]

[дата]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Шановний суддя!

Я, [прізвище, ім’я, по батькові позивача], звернувся (лась) до суду з позовом до [прізвище, ім’я, по батькові відповідача] про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою.

Я є власником земельної ділянки [кадастровий номер] площею [площа] га, розташованої за адресою: [адреса].

Відповідач є власником сусідньої земельної ділянки [кадастровий номер] площею [площа] га, розташованої за адресою: [адреса].

Відповідач незаконно перегородив доступ до моєї земельної ділянки, встановивши на межі земельних ділянок паркан.

**Внаслідок цього я не можу повноцінно користуватися своєю земельною ділянкою, а саме:

 • не можу потрапити на земельну ділянку, щоб обробляти її, збирати урожай, тощо;
 • не можу провести на земельну ділянку техніку, щоб обробляти її, тощо;
 • не можу провести на земельну ділянку воду, газ, тощо.**

Вважаю, що відповідач своїми діями порушує моє право на користування земельною ділянкою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 321, 322, 323 Цивільного кодексу України,

ПРОШУ:

Зобов’язати [прізвище, ім’я, по батькові відповідача] усунути перешкоди в користуванні земельною ділянкою [кадастровий номер] площею [площа] га, розташованою за адресою: [адреса], шляхом демонтажу паркану, встановленого на межі земельних ділянок [кадастровий номер] та [кадастровий номер].

Додатки:

 • Копія свідоцтва про право власності на земельну ділянку;
 • Довідка з БТІ про межі земельної ділянки;
 • Фотографії перешкоди в користуванні земельною ділянкою.

Підпис позивача

Приклади заповнення

В пункті 1. вказується найменування суду, до якого подається позовна заява.

В пункті 2. вказується прізвище, ім’я, по батькові позивача, його адреса, контактний номер телефону та електронна адреса.

В пункті 3. вказується дата подання позовної заяви.

В пункті 4. викладається зміст позовних вимог. У цьому пункті необхідно вказати, що саме позивач просить суд зробити.

В пункті 5. вказуються підстави позову. У цьому пункті необхідно вказати норми законодавства, які порушені відповідачем.

В пункті 6. вказуються докази, які позивач додає до позовної заяви. Доказами можуть бути, наприклад, свідоцтва про право власності на земельну ділянку, довідка з БТІ про межі земельної ділянки, фотографії перешкоди в користуванні земельною ділянкою, інші документи, які підтверджують обставини, наведені в позовній заяві.

Цей шаблон Позовної заяви про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою може бути використаний як основа для розробки Позовної заяви конкретного позивача. При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини справи.

Законами України, які регулюють порядок усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою, є:

 • Цивільний кодекс України;
 • Земельний кодекс України.

Згідно з цими законами, власник земельної ділянки має право вимагати від інших осіб, які перешкоджають йому користуватися земельною ділянкою, усунення перешкод.

У разі невиконання вимоги про усунення перешкод власник земельної ділянки може звернутися до суду з позовом про усунення перешкод.

Ось ще приклад Позовної заяви про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою відповідно до Цивільного кодексу та Земельного кодексу України:

До Голосіївського районного суду м. Києва

Позивач: Іваненко Іван Іванович, який проживає за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 5, кв. 55

Відповідач: ТОВ «Будівельна компанія», код ЄДРПОУ 34567812, в особі директора Петренка Петра Петровича, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, буд. 22, офіс 5

ПОЗОВНА ЗАЯВА про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою

Мені на праві приватної власності належить земельна ділянка площею 0,06 га за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 5, що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, виданим 10.01.2018 р.

Сусідня земельна ділянка належить на праві оренди ТОВ «Будівельна компанія», яке здійснює на ній будівництво багатоквартирного житлового будинку.

Під час будівництва ТОВ «Будівельна компанія» перешкоджає мені у вільному доступі та користуванні моєю земельною ділянкою, заважає проїзду автотранспорту, чим порушує моє право власності.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 392, 396 ЦК України, ст. 152 ЗК України,

ПРОШУ:

 1. Зобов’язати ТОВ «Будівельна компанія» усунути перешкоди у користуванні земельною ділянкою Іваненка І.І. за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 5.
 2. Стягнути судові витрати на користь Іваненка І.І.

Додатки:

 1. Копія позовної заяви.
 2. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.01.2018 р.
 3. Фото, що підтверджують факт перешкоджання.

10 січня 2023 р.

Іваненко І.І.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: