Позовна заява про стягнення заборгованості за поставлений товар

Позовна заява про стягнення заборгованості за поставлений товар

Позовна заява про стягнення заборгованості за поставлений товар є документом, який подається в судові інстанції для вирішення спорів, пов’язаних з невиконанням договірних зобов’язань, зокрема, за договорами постачання. Цей документ є необхідним, коли одна сторона (продавець) виконала свої зобов’язання за договором, надавши товар, але інша сторона (покупець) не здійснила оплату в установлені строки.

Позовна заява може мати різні форми, залежно від обставин справи, суми заборгованості, та специфіки договірних відносин між сторонами. Вона може бути складена у випадках, коли попередні спроби вирішити проблему у досудовому порядку (наприклад, через переговори або медіацію) не принесли результату.

У позовній заяві зазвичай зазначаються такі основні елементи: повні дані сторін (позивача та відповідача), суть позову, зміст договірних зобов’язань, обставини порушення договору, розмір заборгованості, а також відомості про попередні спроби врегулювати спір. Також до позовної заяви додаються копії договору, актів виконаних робіт або товарно-транспортних накладних, докази проведених переговорів або кореспонденції з відповідачем, а також інші документи, які можуть підтвердити факт невиконання зобов’язань та розмір заборгованості.

Позовна заява про стягнення заборгованості за поставлений товар складається позивачем або його представником, як правило, адвокатом, що спеціалізується на господарських спорах. При її складанні важливо чітко та об’єктивно описати всі обставини справи, вказати на порушені права та законні інтереси, а також додати всі необхідні докази. Позовна заява має відповідати вимогам Цивільного процесуального кодексу України, зокрема, щодо її змісту, форми, обов’язкових реквізитів та порядку подання.

Загалом, позовна заява про стягнення заборгованості за поставлений товар є важливим юридичним інструментом для захисту прав та інтересів сторони, яка виконала свої зобов’язання, але не отримала належного виконання від іншої сторони договору.

Приклади

Щоб створити шаблон позовної заяви про стягнення заборгованості за поставлений товар відповідно до законодавства України, ви можете скористатися наступним прикладом. Зверніть увагу, що даний шаблон є загальним прикладом і може вимагати адаптації до вашого конкретного випадку. Також важливо проконсультуватися з юристом для забезпечення правильного та законного оформлення заяви.


Шаблон Позовної Заяви про Стягнення Заборгованості за Поставлений Товар

В [назва суду]

Позивач: [Повне ім’я / Назва організації]
Адреса: [Адреса позивача]
Телефон: [Контактний телефон]

Відповідач: [Повне ім’я / Назва організації відповідача]
Адреса: [Адреса відповідача]
Телефон: [Контактний телефон відповідача]

Позовна Заява про Стягнення Заборгованості за Поставлений Товар

Я, [Повне ім’я / Назва організації позивача], звертаюся до суду з позовом про стягнення заборгованості з [Повне ім’я / Назва організації відповідача] в розмірі [сума заборгованості] гривень за поставлений товар згідно з договором поставки № [номер договору] від [дата договору].

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов’язання має бути виконане належним чином. Відповідно до договору поставки, я поставив товар відповідачу, однак він не виконав свого зобов’язання щодо оплати товару в установлений договором строк.

У зв’язку з цим, прошу с

уд зобов’язати відповідача сплатити заборгованість у розмірі [сума заборгованості] гривень, а також пеню за прострочення платежу у розмірі, передбаченому договором або законодавством.

До позовної заяви додаються:

 1. Копія договору поставки № [номер договору].
 2. Акт прийому-передачі товару.
 3. Документи, що підтверджують заборгованість (наприклад, рахунки, акти звіряння тощо).
 4. Інші релевантні документи (за наявності).

На підставі вищевказаного та згідно з статтями 526, 610, 611 Цивільного кодексу України, прошу суд задовольнити мій позов.

Дата: [дата подання заяви]
Підпис: [підпис позивача]


Приклад Заповнення:

В [Шевченківський районний суд м. Києва]

Позивач: ТОВ “Екзампл” Адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 1 Телефон: 044 123 45 67

Відповідач: ТОВ “Дельта” Адреса: 01103, м. Київ, вул. Печерськ, 2 Телефон: 044 987 65 43

Позовна Заява про Стягнення Заборгованості за Поставлений Товар

Я, директор ТОВ “Екзампл”, звертаюся до суду з позовом про стягнення заборгованості з ТОВ “Дельта” в розмірі 100 000 гривень за поставлений товар згідно з договором поставки № 123 від 01.01.2023.

[Тут викладається суть позову з відповідними доказами та додатками, аналогічно до вищезазначеного шаблону].

Дата: 12.01.2024
Підпис: Іванов Іван Іванович


Цей шаблон і приклад слід адаптувати до вашої конкретної ситуації, а також рекомендується звернутися за професійною юридичною консультацією для забезпечення коректності всіх юридичних аспектів.

Позовна заява

До [найменування суду]

від [прізвище, ім’я, по батькові позивача]

[адреса позивача]

[ідентифікаційний код позивача]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

в інтересах [прізвище, ім’я, по батькові представника позивача]

[адреса представника позивача]

[ідентифікаційний код представника позивача]

про стягнення заборгованості за поставлений товар

Відповідач: [найменування відповідача]

[адреса відповідача]

[ідентифікаційний код відповідача]

В обґрунтування позову заявляю наступне:

[Вказується обставина, яка є підставою для звернення до суду. Наприклад, відповідач не сплатив заборгованість за поставлений товар.]

[Вказується правове обґрунтування позову. Наприклад, відповідно до умов договору поставки, відповідач зобов’язаний сплатити ціну товару протягом [термін] з моменту його отримання. Відповідач не сплатив заборгованість у зазначений строк, що є підставою для стягнення заборгованості з нього.]

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 121, 122, 211, 212, 222, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 Цивільного кодексу України,

ПРОШУ:

 1. Стягнути з [найменування відповідача] на користь [прізвище, ім’я, по батькові позивача] заборгованість за поставлений товар у розмірі [сума] грн.

 2. Стягнути з [найменування відповідача] на користь [прізвище, ім’я, по батькові позивача] судові витрати у розмірі [сума].

Додатки:

 1. Копія позовної заяви.
 2. Копія договору поставки.
 3. Копія рахунку-фактури.
 4. Копія товарної накладної.
 5. [Інші докази, які підтверджують обставини, викладені у позовній заяві].

Дата

[Підпис позивача]

[Підпис представника позивача]

Приклади заповнення

Вказується обставина, яка є підставою для звернення до суду.

 • Приклад 1: відповідачем було поставлено позивачу товар на суму 100 000 грн. Відповідач не сплатив заборгованість за поставлений товар у строк, встановлений договором поставки, який становить 30 днів з моменту його отримання.
 • Приклад 2: відповідачем було поставлено позивачу товар на суму 50 000 грн. Відповідач сплатив лише 20 000 грн., а решту суми не сплатив.

Вказується правове обґрунтування позову.

 • Приклад 1: відповідно до умов договору поставки, відповідач зобов’язаний сплатити ціну товару протягом 30 днів з моменту його отримання. Відповідач не сплатив заборгованість у зазначений строк, що є підставою для стягнення заборгованості з нього.
 • Приклад 2: відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо боржник не сплачує боргу в строк, встановлений договором або законом, кредитор має право вимагати від боржника сплати боргу та відсотків на суму боргу.

Додатки

До позовної заяви додаються:

 • копія позовної заяви;
 • копія договору поставки;
 • копія рахунку-фактури;
 • копія товарної накладної;
 • інші докази, які підтверджують обставини, викладені у позовній заяві.

Наприклад, до позовної заяви про стягнення заборгованості за поставлений товар можуть бути додані наступні докази:

 • копія договору поставки;
 • копія рахунку-фактури;
 • копія товарної накладної;
 • акт приймання-передачі товару;
 • переписка між позивачем і відповідачем щодо заборгованості;
 • інші докази, які підтверджують, що відповідач не сплатив заборгованість.

Ось ще приклад Позовної заяви про стягнення заборгованості за поставлений товар відповідно до законодавства України:

До Господарського суду міста Києва Позивач: ТОВ «Промінь» ЄДРПОУ 34567263 Адреса: 01010, м. Київ, вул. Шевченка, 5 Представник позивача: Петренко Петро Петрович Адреса представника: м. Київ, вул. Іванова, буд. 22, кв. 11

Відповідач: ТОВ «Будматеріали» ЄДРПОУ 56781234 Адреса: м. Київ, вул. Лесі Українки, буд. 12

ПОЗОВНА ЗАЯВА про стягнення заборгованості

Відповідно до договору поставки No 12-20 від 15.03.2020 р. ТОВ «Промінь» поставило ТОВ «Будматеріали» товар на суму 150 000,00 грн. Згідно п.3.2 договору оплата товару мала бути здійснена протягом 30 календарних днів з моменту поставки, а саме до 15.04.2020 р. Однак, станом на дату подання позовної заяви грошові кошти за поставлений товар ТОВ «Будматеріали» не сплачені. Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 6, 16 Господарського процесуального кодексу України, ПРОШУ:

 1. Стягнути з ТОВ «Будматеріали» (ЄДРПОУ 56781234) на користь ТОВ «Промінь» (ЄДРПОУ 34567263) суму боргу у розмірі 150 000,00 грн.
 2. Стягнути 3% річних від простроченої суми, починаючи з 16.04.2020 р. до повного погашення боргу.
 3. Стягнути з ТОВ «Будматеріали» на користь ТОВ «Промінь» судовий збір у розмірі ____ грн.

Додатки:

 1. Копія договору поставки No 12-20 від 15.03.2020р.
 2. Копія накладної No 112 від 15.03.2020 р.
 3. Розрахунок суми боргу станом на 12.01.2024 р.
 4. Копія позовної заяви для відповідача.

Дата Підпис

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: