Позовна заява про стягнення аліментів на утримання дружини

Позовна заява про стягнення аліментів на утримання дружини

Позовна заява про стягнення аліментів на утримання дружини в Україні є документом, який подається в суд одним із подружжя з метою отримання фінансової підтримки від іншого після розірвання шлюбу або в разі їх окремого проживання. Зазвичай така заява подається у випадках, коли дружина потребує матеріальної підтримки, наприклад, через вагітність, догляд за спільною малолітньою дитиною, хворобу або неможливість знайти роботу через певні обставини.

Документ повинен містити докладний опис обставин, що спонукали до подання позову, вказівку на конкретні статті Сімейного кодексу України або інших законодавчих актів, що регламентують питання стягнення аліментів, та обґрунтування суми, яка проситься до стягнення.

Позовна заява складається в письмовій формі та подається до місцевого суду за місцем проживання відповідача (чоловіка). У заяві мають бути зазначені такі відомості, як повні імена та адреси обох сторін, номер телефону, дата та місце укладення шлюбу, інформація про дітей (якщо такі є), а також причини, по яких дружина потребує матеріальної підтримки.

Особливу увагу слід приділити обґрунтуванню суми аліментів, яка проситься до стягнення. Це може бути відсоток від заробітку чоловіка або фіксована сума, залежно від ситуації та можливостей чоловіка. Також можуть бути вказані обставини, що впливають на потребу у фінансовій підтримці, такі як стан здоров’я, відсутність власного доходу тощо.

Позовна заява має бути підписана самою заявницею. Цей документ може бути складений самостійно або з допомогою адвоката. Важливо врахувати, що в Україні існують чіткі вимоги до форми та змісту позовних заяв, які визначені Цивільним процесуальним кодексом України.

До позовної заяви, як правило, додаються копії документів, що підтверджують шлюб, наявність спільних дітей (якщо такі є), документи про доходи та інші докази, що можуть бути важливими для справи.

Позовна заява про стягнення аліментів на утримання дружини є важливим документом, який забезпечує правовий механізм захисту прав та інтересів особи, яка потребує матеріальної підтримки після розлучення або в період окремого проживання подружжя.

Приклади

Ось шаблон позовної заяви про стягнення аліментів на утримання дружини з відповідними посиланнями на закони України:


До [назва суду]

Заявник: [Повне ім’я заявниці, адреса проживання, контактний номер телефону]

Відповідач: [Повне ім’я чоловіка, адреса проживання, контактний номер телефону]

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення аліментів на утримання дружини

На підставі статей 75, 182 Сімейного кодексу України, я, [ПІБ заявниці], звертаюсь до суду з позовом про стягнення аліментів на моє утримання з [ПІБ відповідача].

Шлюб між нами було укладено [дата укладення шлюбу], що підтверджується доданою копією свідоцтва про шлюб. На даний час шлюб не розірвано/розірвано (вказати статус шлюбу та надати копію свідоцтва про розірвання шлюбу, якщо він був розірваний).

Обставини, що вимагають стягнення аліментів: [описати обставини, які є підставою для стягнення аліментів, наприклад, вагітність, догляд за спільною малолітньою дитиною, хвороба, неможливість знайти роботу через певні обставини].

З огляду на вищевикладене, прошу суд стягнути з [ПІБ відповідача] аліменти на моє утримання у розмірі [вказати конкретний розмір аліментів, наприклад, 1/4 частину від усіх видів заробітку відповідача].

До позовної заяви додаю наступні документи: [перелік документів, наприклад, копія свідоцтва про шлюб, медичні довідки, документи про доходи відповідача тощо].

Дата: [дата складання] Підпис: ______________


Приклад заповнення:

До Шевченківського районного суду м. Києва

Заявник: Іванова Марія Петрівна, м. Київ, вул. Головна, 10, тел. 123-456-789

Відповідач: Іванов Петро Іванович, м. Київ, вул. Садова, 15, тел. 987-654-321

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення аліментів на утримання дружини

На підставі статей 75, 182 Сімейного кодексу України, я, Іванова Марія Петрівна, звертаюсь до суду з позовом про стягнення аліментів на моє утримання з Іванова Петра Івановича.

Шлюб між нами було укладено 10 червня 2015 року. На даний час шлюб не розірвано. У зв’язку з вагітністю та наявністю спільної малолітньої дитини, я не маю можливості працевлаштуватися.

Тому прошу суд стягнути з Іванова Петра Івановича аліменти на моє утримання у розмірі 1/4 частини від усіх видів його заробітку.

Дата: 24 січня 2024 р. Підпис: ______________


Цей шаблон та приклад можуть бути адаптовані під конкретні обставини та вимоги заявниці.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення аліментів на утримання дружини

до [найменування суду]

від [прізвище, ім’я, по батькові позивача]

[адреса позивача]

[контактний номер телефону]

[електронна адреса]

[дата]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Шановний суддя!

Я, [прізвище, ім’я, по батькові позивача], звернувся (лась) до суду з позовом до [прізвище, ім’я, по батькові відповідача] про стягнення аліментів на утримання дружини.

З [дата] ми з відповідачем перебуваємо у шлюбі. Від цього шлюбу у нас є [кількість] дітей, які проживають разом зі мною.

Відповідач є [посада] та отримує заробітну плату у розмірі [сума] гривень. Я, [посада] та отримую заробітну плату у розмірі [сума] гривень.

Я не працюю, так як доглядаю за дітьми. Мої доходи не достатні для забезпечення мого та дітей існування.

Вважаю, що відповідач повинен сплачувати аліменти на моє утримання у розмірі [сума] гривень на місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 182, 183, 184 Сімейного кодексу України,

ПРОШУ:

Стягнути з [прізвище, ім’я, по батькові відповідача] на мою користь аліменти на утримання дружини у розмірі [сума] гривень на місяць, починаючи стягнення з моменту подання позову до суду.

Додатки:

 • Копія свідоцтва про шлюб;
 • Копія свідоцтва про народження дітей;
 • Довідка про доходи відповідача;
 • Довідка про доходи позивача;
 • Довідка про відсутність у позивача можливості працевлаштуватися;
 • інші докази, які підтверджують обставини, наведені в позовній заяві.

Підпис позивача

Приклади заповнення

В пункті 1. вказується найменування суду, до якого подається позовна заява.

В пункті 2. вказується прізвище, ім’я, по батькові позивача, його адреса, контактний номер телефону та електронна адреса.

В пункті 3. вказується дата подання позовної заяви.

В пункті 4. викладається зміст позовних вимог. У цьому пункті необхідно вказати, з кого, на кого і в якому розмірі позивач просить стягнути аліменти.

В пункті 5. вказуються підстави позову. У цьому пункті необхідно вказати норми законодавства, які регулюють стягування аліментів.

В пункті 6. вказуються докази, які позивач додає до позовної заяви. Доказами можуть бути, наприклад, свідоцтва про шлюб, народження дітей, довідки про доходи відповідача та позивача, інші документи, які підтверджують обставини, наведені в позовній заяві.

Цей шаблон Позовної заяви про стягнення аліментів на утримання дружини може бути використаний як основа для розробки Позовної заяви конкретного позивача. При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини справи.

Законами України, які регулюють порядок стягнення аліментів, є:

 • Сімейний кодекс України;
 • Цивільний процесуальний кодекс України.

Згідно з цими законами, аліменти на утримання дружини можуть бути стягнути в судовому порядку, якщо дружина не працює або заробіток її не достатній для забезпечення її існування.

Розмір аліментів на утримання дружини встановлюється судом у твердій грошовій сумі, а також у частці від заробітку (доходу) відповідача.

Ось ще приклад Позовної заяви про стягнення аліментів на утримання дружини відповідно до Сімейного кодексу України:

До Дарницького районного суду м. Києва

Позивач: Сидоренко Олена Петрівна, яка проживає за адресою: м. Київ, вул. Космонавта Комарова, буд. 5, кв. 125

Відповідач: Сидоренко Петро Іванович, який проживає за адресою: м. Київ, вул. Боженка, буд. 22, кв. 11

ПОЗОВНА ЗАЯВА про стягнення аліментів на утримання дружини

10 січня 2022 року мій чоловік Сидоренко П.І. залишив мене та нашу спільну дитину, перестав утримувати сім’ю та допомагати мені матеріально.

Попри те, що ми перебуваємо у фактичних шлюбних відносинах, у Сидоренка П.І. є обов’язок утримувати мене матеріально, оскільки я є його дружиною, не працюю та потребую матеріальної допомоги.

Відповідно до ст. 74 Сімейного кодексу України, дружина має право на утримання незалежно від її працездатності та потреби в матеріальній допомозі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 74 СК України,

ПРОШУ:

 1. Стягнути з Сидоренка Петра Івановича на мою користь аліменти на моє утримання в розмірі 1⁄4 частини всіх видів його заробітку щомісяця починаючи з дня звернення до суду і до відновлення спільного проживання.
 2. Стягнути з Сидоренка П.І. на мою користь судові витрати на оплату держмита та юридичної допомоги.

Додатки:

 1. Копія позовної заяви для відповідача.
 2. Копія свідоцтва про шлюб від 10.01.2010 р.

10 січня 2023 р.

Підпис

Сидоренко О.П.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: