Попередження про скорочення посади

Попередження про скорочення посади

Попередження про скорочення посади є документом, який використовується у трудових відносинах в Україні і має велике значення у випадках реорганізації або оптимізації діяльності роботодавця. Цей документ служить для офіційного повідомлення працівника про намір роботодавця скоротити його посаду.

Українське законодавство вимагає, щоб роботодавець повідомив працівника про скорочення його посади за два місяці до запланованої дати скорочення. Це дає працівнику можливість шукати іншу роботу або адаптуватися до нових обставин.

Видів або специфічних форм попередження про скорочення посади не існує, але важливо, щоб документ містив певну інформацію та відповідав встановленим вимогам. До них належать:

 1. Дата і місце видачі: Документ має бути чітко датований і містити адресу місця його видачі.
 2. Інформація про роботодавця та працівника: Повне найменування і адреса роботодавця, а також повне ім’я, посада і відділ працівника, якого скорочують.
 3. Причина скорочення: Чітке викладення причини, через яку відбувається скорочення посади. Це може бути економічна необхідність, зміни в структурі компанії тощо.
 4. Термін попередження: Зазначення точної дати, коли скорочення набере чинності, зазвичай це двомісячний термін з дати видачі попередження.
 5. Підписи: Підпис роботодавця (або уповноваженої особи) і підпис працівника, який підтверджує отримання попередження.

Попередження про скорочення посади складається зазвичай кадровою службою або безпосередньо керівником підприємства. Важливо, щоб документ був вручений працівнику особисто під розписку, або відправлений рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Таке попередження є обов’язковою умовою для законного скорочення посади і в разі порушення цієї процедури, працівник може оскаржити скорочення через суд.

Приклади

Попередження про скорочення посади

[Назва організації/підприємства] Адреса: [Повна юридична адреса] Телефон: [Контактний телефон]

Дата: [дд.мм.рррр]

До уваги: [Повне ім’я працівника] Посада: [Назва посади працівника] Відділ: [Назва відділу або підрозділу]

Шановний(а) [Повне ім’я працівника],

Згідно зі статтею 40 Кодексу законів про працю України, вам повідомляється про намір скоротити вашу посаду в зв’язку з [вкажіть причину скорочення, наприклад: реорганізацією, оптимізацією штату, економічними труднощами тощо].

Це попередження надсилається вам за два місяці до запланованої дати скорочення, відповідно до вимог законодавства. Ваша остання робоча дата буде [дд.мм.рррр].

Ви маєте право скористатися пріоритетним правом на працевлаштування на інші вакантні посади в нашій організації, якщо такі будуть на момент скорочення.

Також зазначаємо, що ви маєте право на отримання вихідної допомоги у розмірі [вкажіть суму або спосіб розрахунку, наприклад: середньомісячного заробітку].

Будь ласка, підтвердьте отримання цього попередження, підписавши його у другому екземплярі.

З повагою,

[Підпис] [Повне ім’я та посада особи, що підписує попередження]


Підпис працівника про отримання: [Підпис] _____________ [дд.мм.рррр]


Приклад заповнення:

Попередження про скорочення посади

ТОВ “Вектор” Адреса: вул. Шевченка, 123, м. Київ, 01001 Телефон: (044) 123-45-67

Дата: 17.01.2024

До уваги: Іваненко Анна Петрівна Посада: Бухгалтер Відділ: Бухгалтерія

Шановна Анна Петрівна,

Згідно зі статтею 40 Кодексу законів про працю України, вам повідомляється про намір скоротити вашу посаду в зв’язку з оптимізацією штату.

Це попередження надсилається вам за два місяці до запланованої дати скорочення. Ваша остання робоча дата буде 17.03.2024.

Ви маєте право скористатися пріоритетним правом на працевлаштування на інші вакантні посади в нашій організації.

Також зазначаємо, що ви маєте право на отримання вихідної допомоги у розмірі одного середньомісячного заробітку.

Будь ласка, підтвердьте отримання цього попередження, підписавши його у другому екземплярі.

З повагою,

[Підпис] Директор ТОВ “Вектор” Петров Володимир Іванович


Підпис працівника про отримання: [Підпис] _____________ 17.01.2024


Цей шаблон є орієнтовним і може бути адаптований під конкретні вимоги організації та специфічні обставини скорочення.

Попередження про скорочення посади

[Найменування товариства]

[Код ЄДРПОУ]

[Місцезнаходження]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

[Прізвище, ім’я, по батькові працівника]

[Посада]

[Дата]

Відповідно до частини першої статті 492 Кодексу законів про працю України, попередження про звільнення працівника з ініціативи роботодавця у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, зміною структури, скороченням чисельності або штату працівників, має бути здійснено не пізніше ніж за два місяці до запланованого звільнення.

У зв’язку із [причина скорочення посади], товариство прийняло рішення про скорочення посади [найменування посади], яку Ви займаєте.

Відповідно до зазначеного, Ваша посада буде ліквідована з [дата].

У зв’язку з цим, Вам пропонується інша вакантна посада [найменування посади] з [дата].

У разі Вашої відмови від запропонованої посади, Вам буде направлено повідомлення про звільнення з [дата].

Директор

[Підпис]

[Прізвище, ім’я, по батькові]

Секретар

[Підпис]

[Прізвище, ім’я, по батькові]

Приклади заповнення

Вказується інформація про товариство:

 • найменування товариства;
 • код ЄДРПОУ товариства.

Вказується інформація про працівника:

 • прізвище, ім’я, по батькові працівника;
 • посада працівника.

Вказується інформація про причину скорочення посади:

 • ліквідація;
 • реорганізація;
 • зміна структури;
 • скорочення чисельності або штату працівників.

Вказується інформація про дату скорочення посади:

 • дата ліквідації посади.

Вказується інформація про запропоновану вакантну посаду:

 • найменування вакантної посади;
 • дата заміщення вакантної посади.

Попередження про скорочення посади підписується директором та секретарем товариства.

Відповідно до частини другої статті 492 Кодексу законів про працю України, у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу, яку йому запропоновано відповідно до частини першої цієї статті, роботодавець має право звільнити його з роботи, виплативши йому вихідну допомогу в розмірі не менше ніж середньомісячного заробітку.

У разі, якщо працівник не погоджується з рішенням про скорочення посади, він має право оскаржити його в суді.

Ось ще приклад Попередження про скорочення посади відповідно до законодавства України:

ТОВ “Промінь” 79000, м. Київ, вул. Шевченка, 5

Петренку Петру Петровичу 79000, м. Київ, вул. Садова, буд. 10, кв. 11

ПОПЕРЕДЖЕННЯ про скорочення посади

Шановний Петре Петровичу!

Повідомляємо Вас, що у зв’язку зі змінами в організаційній структурі ТОВ “Промінь” прийнято рішення про скорочення посади менеджера з продажу, яку Ви обіймаєте.

Відповідно до ст. 49-1 КЗпП України, Ви попереджені про наступне звільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП у зв’язку зі скороченням штату не пізніше ніж за 2 місяці.

Останнім днем Вашої роботи на посаді менеджера з продажу є 15 березня 2023 року.

Директор ТОВ “Промінь” Іваненко І.І.

15 січня 2023 р.

З попередженням ознайомлений: Петренко П.П. 15 січня 2023 р.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: