Положення про використання корпоративних ресурсів (автотранспорту, обладнання тощо)

Положення про використання корпоративних ресурсів (автотранспорту, обладнання тощо)

Положення про використання корпоративних ресурсів, таких як автотранспорт, обладнання та інші активи компанії, є важливим документом, який встановлює правила та норми для ефективного та відповідального використання ресурсів організації. Цей документ визначає, яким чином співробітники можуть користуватися корпоративними ресурсами, які вимоги щодо їх використання, а також механізми контролю та відповідальності за порушення встановлених правил.

Види та форми цього документа можуть різнитися залежно від специфіки організації, її розміру та сфери діяльності. Для великих компаній може бути окреме положення для кожного виду ресурсів, наприклад, окремо для автотранспорту та окремо для офісного обладнання. У малих компаніях може бути одне універсальне положення, яке охоплює всі види корпоративних ресурсів.

Цей документ потрібен для забезпечення порядку та ефективності використання активів компанії, а також для запобігання їх неправомірного використання або пошкодження. Він допомагає створити чіткі рамки, в яких працівники можуть користуватися ресурсами компанії, та встановлює відповідальність за їх порушення.

Положення зазвичай складається на основі внутрішніх правил організації, вимог законодавства, а також з урахуванням кращих практик управління корпоративними ресурсами. Основними сторонами у цьому документі виступають керівництво організації, яке затверджує положення, та співробітники, на яких це положення поширюється.

До оформлення положення висуваються загальні вимоги юридичної коректності, чіткості формулювань та зрозумілості для співробітників. Воно має бути логічно структурованим, містити чіткі вказівки та процедури, а також зразки документів, якщо це потрібно (наприклад, форми заявок на використання транспорту).

Складання такого документа зазвичай здійснює юридичний відділ організації, або може бути делеговане спеціалізованій консалтинговій компанії. Важливо, щоб положення було затверджено керівництвом компанії та ознайомлено з ним усіх співробітників.

Приклади

Положення про використання корпоративних ресурсів

[Найменування організації]

[Дата]

[Місто]

Це Положення визначає порядок використання корпоративних ресурсів в [найменування організації] (далі – Організація).

1. Загальні положення

1.1. Корпоративні ресурси – це матеріальні, нематеріальні та фінансові активи Організації, які використовуються для забезпечення її діяльності.

1.2. Положення розроблено відповідно до вимог законодавства України.

2. Терміни та визначення понять

У цьому Положенні терміни та визначення понять вживаються в такому значенні:

 • Корпоративні ресурси – це матеріальні, нематеріальні та фінансові активи Організації, які використовуються для забезпечення її діяльності.
 • Автотранспорт – це транспортні засоби, що використовуються Організацією для перевезення вантажів або пасажирів.
 • Обладнання – це машини, механізми, прилади та інші засоби праці, що використовуються Організацією для виробництва продукції, виконання робіт або надання послуг.
 • Інші корпоративні ресурси – це всі інші активи Організації, які не відносяться до автотранспорту або обладнання.

3. Порядок використання корпоративних ресурсів

3.1. Корпоративні ресурси використовуються Організацією для забезпечення її діяльності відповідно до її статуту та інших внутрішніх документів.

3.2. Автотранспорт використовується Організацією для перевезення вантажів або пасажирів відповідно до затвердженого маршруту.

3.3. Обладнання використовується Організацією для виробництва продукції, виконання робіт або надання послуг відповідно до встановлених технологій.

3.4. Інші корпоративні ресурси використовуються Організацією відповідно до їх призначення.

4. Відповідальність за використання корпоративних ресурсів

4.1. Відповідальність за використання корпоративних ресурсів покладається на керівника Організації.

4.2. Керівник Організації забезпечує ефективне та раціональне використання корпоративних ресурсів.

5. Приклади заповнення

5.1. У цьому розділі можуть бути наведені приклади заповнення окремих розділів Положення.

Наприклад, у розділі “Автотранспорт” може бути наведено наступний приклад:

Автотранспорт використовується Організацією для перевезення вантажів або пасажирів відповідно до затвердженого маршруту.

Маршрут перевезення вантажів або пасажирів затверджується керівником Організації.

5.2. Приклади заповнення можуть бути наведені для всіх розділів Положення.

6. Заключні положення

6.1. Положення набирає чинності з [дата].

6.2. Положення може бути змінено або доповнено за рішенням керівника Організації.

Відповідні закони України

 • Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”
 • Закон України “Про майновий комплекс державних підприємств”

Приклади заповнення

Приклад 1. Автотранспорт

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Маршрут перевезення вантажів або пасажирів затверджується керівником Організації.

Маршрут перевезення вантажів або пасажирів повинен містити такі відомості:

 • початковий і кінцевий пункти перевезення;
 • перелік вантажу або пасажирів, які перевозяться;
 • дату і час початку і закінчення перевезення;
 • спосіб перевезення.

Приклад 2. Обладнання

Обладнання використовується Організацією для виробництва продукції, виконання робіт або надання послуг відповідно до встановлених технологій.

Технології використання обладнання повинні бути розроблені та затверджені Організацією.

Технології використання обладнання повинні містити такі відомості:

 • порядок експлуатації обладнання;
 • порядок технічного обслуговування обладнання;
 • порядок ремонту обладнання.

Приклад 3. Інші корпоративні ресурси

Інші корпоративні ресурси використовуються Організацією відповідно до їх призначення.

Правила використання інших корпоративних ресурсів повинні бути розроблені та затверджені Організацією.

Правила використання інших корпоративних ресурсів повинні містити такі відомості:

 • порядок користування корпоративними ресурсами;
 • порядок відповідальності за використання корпоративних ресурсів.

Загальні рекомендації

 • Положення про використання корпоративних ресурсів повинно бути розроблено відповідно до вимог законодавства України.
 • Положення повинно містити чіткі та зрозумілі правила використання корпоративних ресурсів.
 • Положення повинно передбачати механізм контролю за дотриманням правил використання корпоративних ресурсів.
 • Положення повинно передбачати механізм відповідальності за порушення правил використання корпоративних ресурсів.

Рекомендації щодо використання автотранспорту

 • Автотранспорт повинен використовуватися для перевезення вантажів або пасажирів відповідно до затвердженого маршруту.
 • Маршрут перевезення вантажів або пасажирів повинен бути розроблений з урахуванням необхідності забезпечення максимальної ефективності використання автотранспорту.
 • Автотранспорт повинен використовуватися для перевезення вантажів або пасажирів з дотриманням правил дорожнього руху.
 • Автотранспорт повинен регулярно проходити технічне обслуговування та ремонт.

Рекомендації щодо використання обладнання

 • Обладнання повинно використовуватися для виробництва продукції, виконання робіт або надання послуг відповідно до встановлених технологій.
 • Технології використання обладнання повинні бути розроблені з урахуванням необхідності забезпечення максимальної ефективності використання обладнання.
 • Обладнання повинно використовуватися відповідно до вимог безпеки праці.
 • Обладнання повинно регулярно проходити технічне обслуговування та ремонт.

Рекомендації щодо використання інших корпоративних ресурсів

 • Інші корпоративні ресурси повинні використовуватися відповідно до їх призначення.
 • Правила використання інших корпоративних ресурсів повинні бути розроблені з урахуванням необхідності забезпечення ефективного та раціонального використання цих ресурсів.
 • Інші корпоративні ресурси повинні використовуватися з дотриманням правил безпеки праці.

Положення про використання корпоративних ресурсів (автотранспорту, обладнання тощо)

Цей шаблон є прикладним та може вимагати адаптації відповідно до специфіки та потреб конкретної організації.

1. Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує порядок використання корпоративних ресурсів [Назва компанії] (далі – Компанія), зокрема автотранспортних засобів, офісного обладнання, техніки тощо.

1.2. Положення розроблене на основі [назва чинних законів України, нормативних актів, внутрішніх правил Компанії].

1.3. Положення поширюється на всіх співробітників Компанії та інших осіб, яким дозволено використовувати корпоративні ресурси.

2. Використання автотранспорту

2.1. Автотранспорт Компанії призначений для виконання службових завдань.

2.2. Для використання автотранспорту співробітник повинен подати заявку [вказати форму заявки та відповідального за її обробку].

2.3. [Опис процедури резервування, використання та повернення автотранспорту.]

3. Використання офісного обладнання

3.1. Офісне обладнання використовується для виконання робочих обов’язків та завдань.

3.2. [Правила та умови використання конкретних видів обладнання.]

4. Відповідальність та контроль

4.1. Співробітники несуть відповідальність за стан та збереження корпоративних ресурсів, що використовуються.

4.2. [Опис процедури реагування на порушення правил використання ресурсів, можливі санкції.]

5. Заключні положення

5.1. Це Положення вступає в дію з моменту його затвердження керівництвом Компанії.

5.2. Всі зміни та доповнення до цього Положення вводяться в дію відповідно до встановленого порядку.

5.3. Кожен співробітник повинен ознайомитися з цим Положенням та підтвердити це підписом.

Дата затвердження: ______ Підпис керівника Компанії: ______

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: