Положення про порядок використання мобільного зв’язку

Положення про порядок використання мобільного зв’язку

Положення про порядок використання мобільного зв’язку у корпоративних цілях – це документ, який регламентує правила користування мобільними телефонами, наданими компанією своїм співробітникам. Цей документ є особливо важливим для організацій, де мобільний зв’язок використовується для ведення бізнесу, включаючи відділи продажів, логістики, зовнішніх комунікацій тощо.

Документ може бути різноманітним за формою та структурою, в залежності від розміру компанії та специфіки її діяльності. Він може містити такі розділи, як загальні принципи користування мобільними телефонами, правила щодо використання корпоративних тарифних планів, правила щодо дзвінків на міжнародні номери, положення про конфіденційність та безпеку інформації, а також відповідальність за зловживання мобільним зв’язком.

Положення необхідне для того, щоб унормувати використання корпоративного мобільного зв’язку, запобігти несанкціонованому або недоречному його використанню, а також для оптимізації витрат на мобільний зв’язок в компанії. Це також допомагає захистити компанію від небажаних юридичних наслідків, пов’язаних зі зловживаннями у сфері мобільного зв’язку.

Положення складається відділом управління персоналом, юридичним відділом або відділом ІТ безпеки компанії. В процесі розробки документа можуть бути залучені керівники різних відділів, а також представники служби безпеки, щоб забезпечити всебічний підхід до вирішення питань, пов’язаних з користуванням мобільного зв’язку.

Основними сторонами цього документу є компанія як роботодавець, який надає мобільний зв’язок, та її співробітники як користувачі. Вимоги до оформлення положення включають чіткість та зрозумілість формулювань, конкретизацію правил та відповідальностей, а також опис процедур реагування на порушення цих правил.

Загалом, цей документ є важливим елементом корпоративного управління, який допомагає підвищити ефективність використання ресурсів компанії та забезпечити дотримання законодавчих та етичних норм.

Приклади

Створення шаблону Положення про порядок використання мобільного зв’язку вимагає уваги до деталей та специфіки вимог законодавства України. Нижче представлено зразок такого документа, який можна адаптувати під конкретні потреби організації.


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ

[Назва організації]

1. Загальні положення

Це Положення розроблене відповідно до законодавства України, зокрема Закону України “Про телекомунікації” та інших нормативно-правових актів, що регулюють використання телекомунікаційних послуг та забезпечення інформаційної безпеки.

2. Мета положення

Метою цього Положення є встановлення правил та процедур користування мобільним зв’язком, наданим [Назва організації] своїм співробітникам для службових потреб.

3. Область застосування

Положення стосується усіх співробітників [Назва організації], яким надано службовий мобільний телефон або компенсацію витрат на мобільний зв’язок.

4. Основні принципи використання мобільного зв’язку

4.1. Користування мобільним зв’язком повинно відбуватися в межах службових потреб. 4.2. Забороняється використання мобільного зв’язку для особистих потреб без спеціального дозволу. 4.3. Співробітники зобов’язані дотримуватися правил конфіденційності та безпеки інформації під час використання мобільного зв’язку.

5. Відповідальність за порушення положень

5.1. За порушення правил користування мобільним зв’язком передбачаються заходи дисциплінарного впливу, відповідно до трудового законодавства України та внутрішніх нормативних документів [Назва організації].

6. Контроль за використанням мобільного зв’язку

6.1. [Назва організації] залишає за собою право контролювати витрати на мобільний зв’язок, а також перевіряти відповідність користування мобільним зв’язком встановленим цілям.

7. Заключні положення

7.1. Це Положення може бути змінено або доповнено керівництвом [Назва організації] у відповідності зі змінами в законодавстві та внутрішніх процедурах організації.

7.2. Усі зміни та доповнення до цього Положення набувають чинності після їх затвердження керівництвом [Назва організації] та ознайомлення з ними співробітників.


Цей шаблон є загальним і має бути адаптований під конкретні потреби та специфіку кожної організації, враховуючи її розмір, сферу діяльності та корпоративну культуру. Важливо, щоб положення було чітким, зрозумілим та відображало реальні процеси та правила користування мобільним зв’язком у компанії.

Положення про порядок використання мобільного зв’язку

[Найменування підприємства]

[Адреса підприємства]

[Ідентифікаційний код підприємства]

[Номер і дата Положення]

Про порядок використання мобільного зв’язку

Загальні положення

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси
 1. Це Положення визначає порядок використання мобільного зв’язку у [найменування підприємства] (далі – Підприємство).

 2. Підприємство є відповідальним за використання мобільного зв’язку відповідно до Закону України “Про телекомунікації”.

 3. Положення розроблено відповідно до вимог законодавства України про телекомунікації.

Мета і завдання

 1. Мета Положення – забезпечення ефективного використання мобільного зв’язку у Підприємстві.

 2. Завданнями Положення є:

 • визначення порядку надання мобільних телефонів працівникам Підприємства;
 • визначення порядку використання мобільного зв’язку працівниками Підприємства;
 • визначення порядку відшкодування витрат на використання мобільного зв’язку працівниками Підприємства.

Нормативно-правова база

 1. Положення базується на таких нормативно-правових актах:
 • Закон України “Про телекомунікації”;
 • Закон України “Про захист персональних даних”;
 • інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері телекомунікацій.

Визначення термінів

 1. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:
 • “Мобільний телефон” – пристрій, призначений для здійснення телекомунікаційних послуг з використанням мобільного радіоканалу.
 • “Працівник” – фізична особа, яка перебуває у трудових відносинах з Підприємством.

Норми надання мобільних телефонів працівникам

 1. Мобільні телефони можуть надаватися працівникам Підприємства для виконання ними своїх трудових обов’язків.

 2. Рішення про надання мобільного телефону працівнику приймається керівником Підприємства або уповноваженою ним особою.

 3. Мобільний телефон надається працівнику на підставі договору оренди або на умовах безоплатного користування.

Норми використання мобільного зв’язку

 1. Мобільний зв’язок може використовуватися працівниками Підприємства виключно для виконання ними своїх трудових обов’язків.

 2. Працівникам забороняється використовувати мобільний зв’язок для особистих цілей, зокрема для розмов, повідомлень, користування інтернетом тощо.

 3. Працівники зобов’язані дотримуватися встановлених правил користування мобільним зв’язком.

Норми відшкодування витрат на використання мобільного зв’язку

 1. Витрати на використання мобільного зв’язку працівниками Підприємства відшкодовуються у встановленому порядку.

 2. Витрати на використання мобільного зв’язку відшкодовуються працівнику на підставі його заяви та оригіналів рахунків за послуги мобільного зв’язку.

Заключні положення

 1. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження.

Приклади заповнення

Нормативно-правова база

 • пункт 6: Закон України “Про телекомунікації”, стаття 1;
 • пункт 7: Закон України “Про телекомунікації”, стаття 2.

Визначення термінів

 • пункт 7: Закон України “Про телекомунікації”, стаття 1.

Норми надання мобільних телефонів працівникам

 • пункт 8: Закон України “Про телекомунікації”, стаття 24;
 • пункт 9: Закон України “Про телекомунікації”, стаття 25.

Норми використання мобільного зв’язку

 • пункт 11: Закон України “Про телекомунікації”, стаття 26;
 • пункт 12: Закон України “Про телекомунікації”, стаття 27.

Норми відшкодування витрат на використання мобільного зв’язку

 • пункт 14: Закон України “Про телекомунікації”, стаття 28.

Ось ще приклад Положення про порядок використання мобільного зв’язку відповідно до законодавства України:

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ТОВ “Промінь”
12.01.2024 No 18-ОД

ПОЛОЖЕННЯ про порядок використання мобільного зв’язку в ТОВ “Промінь”

 1. Загальні положення 1.1. Це Положення визначає порядок використання мобільного зв’язку в ТОВ “Промінь”. 1.2. Мобільний зв’язок використовується для виробничих потреб ТОВ “Промінь”.
 2. Умови використання мобільного зв’язку 2.1. Мобільний зв’язок надається працівникам згідно затвердженого списку. 2.2. Видача SIM-карток оформляється відповідним актом. 2.3. Використання мобільного зв’язку дозволяється виключно в робочих цілях. 2.4. Вартість мобільного зв’язку в межах встановленого ліміту оплачує ТОВ “Промінь”. 2.5. Перевищення ліміту оплачується працівником самостійно.
 3. Облік та контроль використання 3.1. Облік і контроль здійснює відповідальна особа, призначена наказом. 3.2. Щомісяця працівники зобов’язані звітувати про використання мобільного зв’язку.
 4. Відповідальність 4.1. Працівники несуть відповідальність за збереження SIM-карток та мобільних телефонів. 4.2. У разі втрати майна працівники відшкодовують заподіяні збитки.

Директор

Підпис

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: