Положення про аудит та внутрішній контроль

Положення про аудит та внутрішній контроль

Положення про аудит та внутрішній контроль — це документ, який визначає правила, процедури та стандарти проведення аудиту та внутрішнього контролю в організації. Він є важливим інструментом для забезпечення фінансової прозорості, дотримання законодавства та ефективного управління ресурсами.

Внутрішній контроль передбачає систему заходів, спрямованих на моніторинг та оцінку внутрішніх процесів, зокрема управлінських і фінансових. Аудит, своєю чергою, є процесом незалежної перевірки та оцінки внутрішніх контрольних систем, фінансових звітів та інших аспектів діяльності організації.

Положення про аудит та внутрішній контроль складається, аби створити чіткий механізм контролю та перевірки всередині компанії. Воно може включати опис обов’язків та відповідальності персоналу, що займається аудитом і внутрішнім контролем, а також деталізувати процедури проведення аудиторських перевірок.

Щодо вимог до оформлення, то положення має бути складене в письмовій формі, чітко та зрозуміло, з дотриманням вимог законодавства України. Цей документ часто містить вступ, мету та цілі положення, область його дії, організаційну структуру аудиту та контролю, опис процесів та процедур, відповідальності та права учасників процесів аудиту та контролю.

Сторонами в цьому документі є зазвичай керівництво компанії, яке затверджує положення, та співробітники, відповідальні за проведення аудиту та внутрішнього контролю. Також до уваги можуть братися інтереси зовнішніх сторін, таких як інвестори, кредитори та регулюючі органи.

У складанні положення про аудит та внутрішній контроль зазвичай беруть участь фахівці з внутрішнього аудиту, фінансові аналітики, юристи, а іноді й зовнішні консультанти. Важливо, щоб процес складання документа супроводжувався аналізом специфіки діяльності організації, оцінкою ризиків та визначенням найбільш ефективних механізмів контролю.

Таким чином, положення про аудит та внутрішній контроль є важливим документом, який допомагає забезпечити прозорість діяльності організації, запобігти можливим порушенням та підвищити ефективність управління.

Приклади

Положення про аудит та внутрішній контроль

[Найменування організації]

[Дата]

[Місто]

Це Положення визначає порядок проведення аудиту та внутрішнього контролю в [найменування організації] (далі – Організація).

1. Загальні положення

1.1. Аудит та внутрішній контроль є важливими інструментами для забезпечення ефективного функціонування Організації.

1.2. Аудит – це незалежний та об’єктивний процес, який здійснюється з метою надання впевненості щодо фінансової звітності, а також інших аспектів діяльності Організації.

1.3. Внутрішній контроль – це система заходів, розроблених та впроваджених Організацією для забезпечення ефективності та результативності її діяльності, а також дотримання вимог законодавства.

2. Мета та завдання аудиту та внутрішнього контролю

2.1. Мета аудиту та внутрішнього контролю – забезпечення належного управління Організацією та її активами, а також достовірності та повноти фінансової звітності.

2.2. Завданнями аудиту та внутрішнього контролю є:

 • оцінка ефективності та результативності діяльності Організації;
 • виявлення та усунення недоліків у діяльності Організації;
 • забезпечення дотримання вимог законодавства;
 • надання впевненості зовнішнім користувачам щодо фінансової звітності Організації.

3. Відповідальність за аудит та внутрішній контроль

3.1. Відповідальність за організацію та проведення аудиту та внутрішнього контролю покладається на [найменування посади керівника Організації].

3.2. Керівник Організації забезпечує створення умов для ефективного проведення аудиту та внутрішнього контролю.

4. Організація аудиту та внутрішнього контролю

4.1. Аудит та внутрішній контроль проводяться відповідно до [найменування стандартів аудиту та внутрішнього контролю].

4.2. Аудит та внутрішній контроль проводяться на регулярній основі.

4.3. Аудит та внутрішній контроль проводяться незалежними аудиторами та внутрішніми аудиторами.

5. Планування аудиту та внутрішнього контролю

5.1. Планування аудиту та внутрішнього контролю здійснюється на основі оцінки ризиків.

5.2. План аудиту та внутрішнього контролю розробляється та затверджується [найменування посади керівника Організації].

6. Проведення аудиту та внутрішнього контролю

6.1. Аудит та внутрішній контроль проводяться відповідно до плану.

6.2. Аудитори та внутрішні аудитори мають право доступу до всіх необхідних документів та інформації.

6.3. Аудитори та внутрішні аудитори мають право проводити опитування працівників Організації.

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

7. Завершення аудиту та внутрішнього контролю

7.1. Аудит та внутрішній контроль завершуються підготовкою звіту.

7.2. Звіт про аудит та внутрішній контроль надається [найменування посади керівника Організації].

8. Відповідальність за результати аудиту та внутрішнього контролю

8.1. Керівник Організації забезпечує усунення недоліків, виявлених під час аудиту та внутрішнього контролю.

9. Приклади заповнення

9.1. У цьому розділі можуть бути наведені приклади заповнення окремих розділів Положення.

Наприклад, у розділі “Відповідальність за аудит та внутрішній контроль” може бути наведено наступний приклад:

Керівник Організації забезпечує створення умов для ефективного проведення аудиту та внутрішнього контролю, зокрема:

 • затверджує Положення про аудит та внутрішній контроль;
 • забезпечує фінансування аудиту та внутрішнього контролю;
 • розглядає та затверджує звіти про аудит та внутрішній контроль.

9.2. Приклади заповнення можуть бути наведені для всіх розділів Положення.

10. Заключні положення

10.1. Положення набирає чинності з [дата].

10.2. Положення може бути змінено або доповнено за рішенням [найменування посади керівника Організації].

Відповідні закони України

 • Закон України “Про аудит”
 • Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Положення про аудит та внутрішній контроль [Назва Компанії/Організації]

Розділ 1: Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до законодавства України, зокрема [Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, інші відповідні законодавчі акти].

1.2. Це Положення визначає основні засади та принципи проведення аудиту та внутрішнього контролю в [Назва Компанії/Організації].

Розділ 2: Мета та завдання

2.1. Мета цього Положення – забезпечення ефективності аудиту та внутрішнього контролю для досягнення фінансової прозорості та дотримання законодавчих вимог.

2.2. Основні завдання включають:

 • Моніторинг дотримання законодавства та внутрішніх процедур;
 • Оцінка ризиків та ефективності управлінських рішень;
 • Забезпечення достовірності фінансової звітності.

Розділ 3: Організаційна структура

3.1. Внутрішній аудит виконується [внутрішньою аудиторською службою/за допомогою зовнішніх аудиторів].

3.2. [Опис структури аудиту та контролю, відповідальності осіб, що залучені до процесу].

Розділ 4: Процедури аудиту та внутрішнього контролю

4.1. Процедури аудиту мають бути здійснені відповідно до встановлених стандартів та методологій.

4.2. [Опис деталізованих процедур внутрішнього контролю та аудиту, зокрема планування, збір інформації, оцінка ризиків, звітування].

Розділ 5: Права та обов’язки персоналу

5.1. [Визначення прав та обов’язків персоналу, що бере участь у процесах аудиту та контролю].

Розділ 6: Заключні положення

6.1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження керівництвом [Назва Компанії/Організації].

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідно до законодавства України та внутрішніх потреб [Назва Компанії/Організації].

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: