Подання про проведення службового розслідування

Подання про проведення службового розслідування

Подання про проведення службового розслідування в Україні є документом, який ініціює процес перевірки певних обставин або подій на робочому місці. Цей документ має велике значення у випадках, коли є підозра у порушенні трудової дисципліни, виявленні фактів корупції, неналежного виконання обов’язків чи інших дій, які можуть мати негативний вплив на організацію чи її співробітників.

Подання на службове розслідування може бути ініційовано керівництвом організації, її власником, або ж відповідними контролюючими чи правоохоронними органами. Воно використовується для формального започаткування процедури перевірки, яка дозволяє зібрати необхідні докази, вислухати свідків та прийняти відповідні управлінські рішення.

Подання має містити чітку інформацію про причини і мету розслідування. Так, воно повинно описувати конкретні події або дії, які потребують перевірки, із зазначенням можливих порушень чи недоліків. Також доцільно вказати інформацію про осіб, що стануть об’єктом розслідування, і можливих свідків чи учасників подій.

У процесі службового розслідування основними сторонами є ініціатор подання, особа (або особи), щодо яких проводиться розслідування, та комісія або службова особа, яка здійснює саме розслідування. Важливо, щоб процес розслідування проводився об’єктивно і відповідно до законодавства, а результати його були документально оформлені.

Подання повинно бути оформлене в письмовій формі та містити всі необхідні реквізити: дату складання, найменування та адресу організації, особисті дані ініціатора, перелік документів чи матеріалів, що додаються. Також потрібно вказати очікувані терміни проведення розслідування та пропозиції щодо його проведення.

Щодо складання подання, зазвичай цим займається керівник відділу або юридичного відділу організації, але в залежності від обставин, ініціювати документ може будь-який співробітник або навіть зовнішня сторона, яка має поважні причини для цього.

Таким чином, подання про проведення службового розслідування є ключовим інструментом для забезпечення прозорості та відповідальності в управлінні, а також для вирішення конфліктних ситуацій та порушень у робочому середовищі.

Приклади

Шаблон подання про проведення службового розслідування

До [Назва посади керівника] [Назва організації]

Від [ПІБ заявника] [Посада заявника]

Подання

Прошу Вас розглянути моє подання про проведення службового розслідування щодо [ПІБ працівника].

[Далі зазначається інформація про факти, які свідчать про можливе вчинення працівником дисциплінарного проступку або порушення трудового законодавства. Наприклад, можна вказати:]

 • [ПІБ працівника] [дата] в [час] [місце] [діяння].
 • [ПІБ працівника] [дата] в [час] [місце] [діяння].

Вважаю, що зазначені дії [ПІБ працівника] можуть бути кваліфіковані як [правопорушення].

Прошу Вас провести службове розслідування та прийняти відповідні заходи реагування.

Додатково до цього подання я надаю такі документи:

 • [Перелік документів, що підтверджують факти, зазначені у поданні].

Прошу Вас розглянути моє подання та прийняти рішення про проведення службового розслідування.

З повагою, [ПІБ заявника]

Приклад заповнення

До Директору ТОВ “Альфа”

Від Іванової Іванни Іванівни

Подання

Прошу Вас розглянути моє подання про проведення службового розслідування щодо Іванова Івана Івановича, який працює в ТОВ “Альфа” на посаді бухгалтера.

[Іванов Іван Іванович] [дата] в [час] [місце] [не виконав свої посадові обов’язки, що призвело до [збитків, інших негативних наслідків].

Вважаю, що дії [Іванова Івана Івановича] можуть бути кваліфіковані як порушення трудового законодавства.

Прошу Вас провести службове розслідування та прийняти відповідні заходи реагування.

Додатково до цього подання я надаю такі документи:

 • Копію посадової інструкції бухгалтера
 • Копію звіту про фінансові результати ТОВ “Альфа” за [місяць] 2023 року

Прошу Вас розглянути моє подання та прийняти рішення про проведення службового розслідування.

З повагою, Іванова Іванна Іванівна

Закони України, що регламентують проведення службового розслідування

 • Закон України “Про запобігання корупції”
 • Закон України “Про державну службу”
 • Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування”
 • Закон України “Про прокуратуру”

Ці закони встановлюють загальні правила проведення службового розслідування.

Відповідно до цих законів, службове розслідування проводиться за фактами вчинення працівником дисциплінарного проступку або порушення трудового законодавства.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Службове розслідування проводиться комісією з числа працівників органу або організації. Комісія має право:

 • одержувати від працівників органу або організації необхідні документи та пояснення;
 • проводити опитування працівників органу або організації;
 • залучати до участі в розслідуванні незалежних експертів.

Службове розслідування проводиться протягом 30 календарних днів з дня його початку. У разі необхідності цей строк може бути продовжений керівником органу або організації.

За результатами службового розслідування комісія складає акт, у якому викладає свої висновки та пропозиції. Акт службового розслідування підписується членами комісії та керівником органу або організації.

За результатами службового розслідування керівник органу або організації приймає рішення про вжиття відповідних заходів реагування.

Ось приклад шаблону Подання про проведення службового розслідування, який відповідає нормам трудового законодавства України:


ПОДАННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

[Назва організації]

Адреса організації: [Адреса]

Телефон: [Номер телефону]

Дата: [Вкажіть дату]

До [Посада і повне ім’я особи, якій адресується подання]

Від [Посада і повне ім’я особи, яка ініціює подання]

Тема: Подання про проведення службового розслідування

Відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України та інших чинних нормативно-правових актів, звертаюся з поданням про проведення службового розслідування за фактом [конкретизуйте факт або обставину, що вимагає розслідування].

Обставини, що потребують розслідування:

[Детально опишіть обставини, що спонукали до ініціювання службового розслідування. Наприклад, можливі порушення трудової дисципліни, факти корупції, зловживання посадовим становищем тощо.]

Мета розслідування:

[Опишіть мету розслідування, наприклад, встановлення обставин порушення, виявлення винних осіб, вжиття заходів щодо недопущення подібних інцидентів у майбутньому.]

Пропозиції щодо проведення розслідування:

[Можете вказати свої пропозиції щодо складу комісії для розслідування, термінів проведення, необхідних заходів для забезпечення об’єктивності та повноти розслідування.]

З повагою,

[Підпис]

[Повне ім’я]

[Посада]


Цей шаблон є прикладом і може бути адаптований до конкретних обставин і вимог вашої організації. Важливо забезпечити, щоб усі аспекти подання відповідали діючому законодавству та внутрішнім положенням організації.

Ось ще один приклад шаблону Подання про проведення службового розслідування відповідно до вимог законодавства України:

ПОДАННЯ про проведення службового розслідування

” ________ 20 р.

м. Київ

 1. Підстава для проведення службового розслідування (опис події або дії працівника, що може містити ознаки дисциплінарного проступку).
 2. Посилання на норми законодавства, які могли бути порушені:
 • ст. 147 Кодексу законів про працю України (порушення трудової дисципліни)
 • Ст. 65 Закону України “Про державну службу” (дисциплінарна відповідальність держслужбовця)
 1. Прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, щодо якої порушується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності.
 2. Пропозиції щодо складу комісії для проведення службового розслідування.

Підпис керівника установи Печатка

Такий шаблон можна використовувати як основу для складання Подання про службове розслідування з урахуванням особливостей конкретної ситуації.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: