Подання на призначення на посаду

Подання на призначення на посаду

Подання на призначення на посаду в Україні є важливим документом у процесі призначення особи на визначену посаду, особливо в державному секторі. Цей документ використовується для формалізації пропозиції щодо призначення певної особи на посаду і має свої специфічні вимоги та форму.

Значення і Функції

Подання на призначення виконує декілька ключових функцій:

 1. Ідентифікація Кандидата: Воно чітко вказує особу, яку рекомендують до призначення.
 2. Обґрунтування Вибору: Документ часто містить аргументацію, чому саме ця особа є найбільш підходящою для займання посади.
 3. Запобігання Корупції: Подання допомагає забезпечити прозорість і об’єктивність процесу призначення.

Види і Форми

Подання може бути:

 • Офіційним Листом: Зазвичай використовується у державних установах.
 • Електронним Документом: В деяких випадках, особливо в приватному секторі, може бути електронним.

Вимоги до Змісту

Подання повинне містити:

 1. Повне Найменування Організації-Ініціатора: Хто подає це подання.
 2. Повні Дані про Кандидата: Ім’я, прізвище, посада, яку він зараз займає.
 3. Обґрунтування Вибору: Чому ця особа є відповідною для посади.
 4. Дата і Підпис: Подання повинно бути датоване і підписане відповідальною особою.

Умови Складання

Подання зазвичай складається:

 • При Зміні Посадових Осіб: Коли відбувається зміна керівників або ключових співробітників.
 • При Новому Призначенні: Коли організація вирішує призначити нового співробітника.

Сторони Документа

 1. Ініціатор Подання: Організація або особа, що ініціює призначення.
 2. Кандидат: Особа, яку пропонують на посаду.

Вимоги до Оформлення

Подання має бути оформлене відповідно до загальноприйнятих норм діловодства:

 • Чіткий І Лаконічний Стиль: Без зайвих деталей.
 • Офіційний Формат Листа: У разі паперової форми.

Процедура Складання

Подання зазвичай складає:

 • Керівник Організації: Або уповноважена ним особа.
 • Відділ Кадрів: У великих організаціях або державних установах.

Кожен етап процесу призначення має свої особливості, і важливо, щоб подання було складене правильно та відповідно до всіх правових норм і процедур.

Приклади

Шаблон подання на призначення на посаду

До [Назва посади керівника] [Назва організації]

Від [ПІБ працівника] [Посада працівника]

Подання

Прошу Вас розглянути моє подання на призначення на посаду [назва посади].

Я, [ПІБ працівника], працюю в [назва організації] на посаді [посада працівника] з [дата]. За час роботи в організації я зарекомендував себе як відповідальний, сумлінний та кваліфікований працівник. Я завжди вчасно і якісно виконую свої посадові обов’язки, а також беру участь у громадському житті організації.

[Далі зазначається інформація про професійні та особисті якості працівника, які дають йому право претендувати на посаду, на яку він претендує. Наприклад, можна вказати освіту, досвід роботи, знання та навички, особисті якості, тощо.]

Вважаю, що я володію необхідними знаннями, навичками та досвідом для успішного виконання обов’язків на посаді [назва посади]. Я готовий до підвищення професійного рівня та розвитку своїх навичок.

Додатково до цього подання я надаю такі документи:

 • Копію диплома про освіту
 • Копію трудової книжки
 • Характеристику з попереднього місця роботи

Прошу Вас розглянути моє подання та прийняти рішення про моє призначення на посаду [назва посади].

З повагою, [ПІБ працівника]

Приклад заповнення

До Директору ТОВ “Альфа”

Від Іванової Іванни Іванівни

Подання

Прошу Вас розглянути моє подання на призначення на посаду

Головний бухгалтер

Я, Іванова Іванна Іванівна, працюю в ТОВ “Альфа” на посаді бухгалтера з 2015 року. За час роботи в організації я зарекомендувала себе як відповідальний, сумлінний та кваліфікований працівник. Я завжди вчасно і якісно виконую свої посадові обов’язки, а також беру участь у громадському житті організації.

Я маю вищу освіту за спеціальністю “Фінанси та кредит”. Мої професійні знання та навички відповідають вимогам посади головного бухгалтера. Я володію досвідом роботи на посаді бухгалтера в ТОВ “Альфа” протягом 8 років. За цей час я неодноразово брала участь у проведенні аудиту, складанні фінансової звітності та податкових декларацій.

Я також володію такими особистими якостями, як відповідальність, пунктуальність, наполегливість, комунікабельність. Я готова до підвищення професійного рівня та розвитку своїх навичок.

Додатково до цього подання я надаю такі документи:

 • Копію диплома про освіту
 • Копію трудової книжки
 • Характеристику з попереднього місця роботи

Прошу Вас розглянути моє подання та прийняти рішення про моє призначення на посаду головного бухгалтера.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

З повагою, Іванова Іванівна Іванівна

Закони України, що регламентують призначення на посаду

 • Закон України “Про державну службу”
 • Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування”
 • Закон України “Про прокуратуру”
 • Закон України “Про військову службу”

Ці закони встановлюють загальні правила призначення на посади в державних органах, органах місцевого самоврядування, прокуратурі та військових формуваннях.

Відповідно до цих законів, призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі або без конкурсу. Конкурс проводиться у разі, якщо на посаду претендує більш як один кандидат. Без конкурсу на посаду може бути призначена особа, яка має необхідну кваліфікацію та досвід роботи.

Для призначення на посаду особа повинна відповідати таким вимогам:

 • мати належний рівень освіти;
 • мати належний досвід роботи;
 • відповідати вимогам, встановленим для займання посади.

Особа, яка претендує на призначення на посаду, повинна подати такі документи:

 • заяву про призначення на посаду;
 • резюме;
 • копію диплома про освіту;
 • копію трудової книжки;
 • інші документи, передбачені законодавством.

Рішення про призначення на посаду приймається керівником органу або організації.

Шаблон подання на призначення на посаду може виглядати приблизно так:


[Назва Організації/Установи] [Адреса Організації] [Контактний Телефон] [Електронна Пошта]

Дата: [Дата складання]

До [Повна Назва Установи/Організації, куди подається подання] [Адреса Установи/Організації]

Подання на призначення на посаду

Шановний(а) [Посада та ПІБ особи, до якої адресується подання],

На підставі [вкажіть відповідний закон України або внутрішні правила організації, які регулюють призначення на посади], я, [ПІБ, посада ініціатора подання], пропоную кандидатуру [ПІБ кандидата] на посаду [назва посади].

[Кандидат] відповідає наступним вимогам, визначеним для зайняття даної посади:

 1. [Вказати основні кваліфікаційні вимоги, наприклад, освіта, досвід роботи, професійні навички].
 2. [Додаткові вимоги, якщо такі є].

[Обґрунтування вибору кандидата, його професійні досягнення, особисті якості та інші аргументи на користь цього призначення].

Додаються копії наступних документів:

 1. Резюме кандидата.
 2. [Інші документи, якщо потрібно].

Буду вдячний(а) за розгляд даного подання та прийняття позитивного рішення.

З повагою, [Підпис] [ПІБ] [Посада] [Контактний телефон] [Електронна пошта]


Цей шаблон є універсальним і може бути адаптований під конкретні вимоги та обставини. Важливо враховувати специфіку організації та посади, на яку призначається кандидат, і дотримуватися відповідних законодавчих та корпоративних норм.

Ось ще один шаблон подання на призначення на посаду відповідно до законодавства України:

Голові Наглядової ради
[назва компанії]
[ПІБ голови Наглядової ради]

ПОДАННЯ
на призначення на посаду

Відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю України та статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» пропоную для обрання загальними зборами акціонерів кандидатуру [ПІБ кандидата] на посаду [назва посади, наприклад Голови Правління] строком на [кількість] років.

[ПІБ кандидата] має всі необхідні професійні та ділові якості для обіймання цієї посади.

Додаток:
1. Резюме кандидата на [кількість] арк. в 1 прим.

З повагою,
[Посада, ПІБ]

Ось приклад заповненого шаблону:

Голові Наглядової ради
ПрАТ “Світанок”
Іванову Петру Петровичу

ПОДАННЯ
на призначення на посаду

Відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю України та статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» пропоную для обрання загальними зборами акціонерів кандидатуру Миколи Петровича Світанка на посаду Голови Правління строком на 3 роки.

Микола Петрович Світанко має всі необхідні професійні та ділові якості для обіймання посади Голови Правління.

Додаток:
1. Резюме кандидата на 2 арк. в 1 прим.

З повагою,
Голова Наглядової ради
Іваненко Марія Іванівна

Ось основні вимоги до такого подання згідно із законодавством. Сподіваюсь, наданий мною шаблон та приклад допоможуть Вам у підготовці необхідних документів. У разі додаткових запитань – прошу повідомити.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: