Оформлення додаткової угоди

Оформлення додаткової угоди

Оформлення додаткової угоди є стандартною процедурою в юридичній практиці, що дозволяє сторонам внести зміни до раніше укладеного договору або угоди без необхідності анулювання існуючого документа та складання нового від початку. Такий підхід є ефективним інструментом для адаптації до змінюваних обставин, вимог законодавства або уточнення окремих положень договору, що потребують корекції.

Додаткові угоди можуть бути різних видів або форм, залежно від предмета основного договору та мети змін. Наприклад, існують додаткові угоди, що стосуються зміни вартості послуг або товарів, термінів виконання робіт, зміни сторін угоди, уточнення або доповнення обов’язків сторін, а також інші аспекти, що можуть виникнути в процесі виконання договору.

Цей документ потрібен для офіційного фіксування будь-яких змін до договору, що дозволяє уникнути непорозумінь між сторонами в майбутньому та забезпечує правову визначеність щодо нових умов співпраці. Вимоги до додаткових угод встановлюються законодавством України та повинні відповідати загальним принципам цивільного права, зокрема, щодо форми та змісту договорів.

Оформлення додаткової угоди здійснюється за умови згоди обох сторін на внесення змін до існуючого договору. Сторонами в документі виступають ті ж суб’єкти, що й у основному договорі, або їхні правонаступники.

Вимоги до оформлення включають необхідність зазначення даних про основний договір (номер, дата укладення), конкретного переліку змін, що вносяться, дати складання додаткової угоди та підписів сторін. Зазвичай додаткова угода повинна бути складена в письмовій формі, щоб мати юридичну силу, особливо якщо основний договір стосується значних цінностей або є довгостроковим.

Складання додаткової угоди ініціюється однією зі сторін, яка виявляє потребу в зміні умов договору. Після обговорення та досягнення згоди щодо нових умов, кожна зі сторін підписує документ. У деяких випадках, залежно від специфіки змін або вимог законодавства, може знадобитися нотаріальне посвідчення додаткової угоди або її реєстрація в компетентних державних органах.

Приклади

Шаблон додаткової угоди до договору може бути універсальним документом, що адаптується під різні типи договорів та ситуації. Ось загальний приклад такої угоди, який включає основні елементи та може бути модифікований залежно від конкретних потреб.


ДОДАТКОВА УГОДА № ____
до Договору № ____ від “__”__________ ____ р.

м. ____________
“__”__________ ____ р.

Ми, що нижче підписалися, з одного боку, ___________________________ (найменування сторони 1), в особі ___________________________, що діє на підставі ____________, з іншого боку, ___________________________ (найменування сторони 2), в особі ___________________________, що діє на підставі ____________, надалі по тексту “Сторони”, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

 1. Предмет угоди
  Цією Додатковою угодою Сторони домовились внести зміни до Договору № ____ від “__”__________ ____ р., надалі по тексту “Основний Договір”, які стосуються:

(тут викладаються конкретні зміни, наприклад, зміна суми договору, термінів виконання зобов’язань, зміна реквізитів сторін, додавання або виключення зобов’язань тощо).

 1. Зміни до договору
  2.1. Пункт ____ Основного Договору викласти в новій редакції:
  “__________________________________________________________________________”.

2.2. Додати до Основного Договору пункт __, який викладається так:
______________________________________________________________________”.

 1. Інші умови
  3.1. У всьому іншому, що не врегульовано цією Додатковою угодою, Сторони керуються умовами Основного Договору.

3.2. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та є невід’ємною частиною Основного Договору.

Підписи Сторін:

Зі сторони Покупця: Зі сторони Продавця:


(ПІБ) (ПІБ)
М.П. М.П.


Відповідні закони України:

 • Цивільний кодекс України – статті, що регулюють умови та порядок укладення договорів, внесення змін та доповнень до них.
 • Господарський кодекс України – для договорів між юридичними особами.
 • Інші спеціалізовані нормативні акти, що можуть стосуватися специфіки договору (наприклад, закони щодо оренди, купівлі-продажу нерухомості тощо).

Цей шаблон є універсальним зразком та може бути доповнений або змінений з урахуванням специфіки конкретного договору та вимог законодавства. Важливо, щоб усі зміни були чітко сформульовані та погоджені обома сторонами.

Шаблон Оформлення додаткової угоди

[Назва договору]

[Місце укладення]

[Дата]

Додаткова угода № [номер]

до [назва договору] від [дата]

[Назва та місцезнаходження першої сторони]

в особі [ПІБ, посада],

який надалі іменується “[назва сторони]”, з одного боку,

та

[Назва та місцезнаходження другої сторони]

в особі [ПІБ, посада],

який надалі іменується “[назва сторони]”, з іншого боку,

далі разом – “Сторони”,

уклали цю Додаткову угоду (далі – “Угода”) про наступне:

1. [Внесення змін до договору]

1.1. Сторони домовилися про наступні зміни до [назва договору] від [дата]:

 • [Опис змін]

1.2. [Інші зміни (за потреби)]

2. [Інші положення]

[В цьому розділі можна зазначити інші положення, які не стосуються змін до договору]

3. [Вступ в силу]

3.1. Ця Угода набирає чинності з [дата] та діє протягом строку дії [назва договору].

4. [Інші умови]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

[В цьому розділі можна зазначити інші умови, які Сторони вважають за потрібне]

5. [Реквізити та підписи Сторін]

[Назва першої сторони]

[Адреса]

[ІПН]

[Р/р]

[МФО]

[Підпис]

[ПІБ]

[Дата]

[Назва другої сторони]

[Адреса]

[ІПН]

[Р/р]

[МФО]

[Підпис]

[ПІБ]

[Дата]

Згідно зі статтею 651 Цивільного кодексу України, зміна та розірвання договору можливі за згодою сторін.

Цей шаблон Оформлення додаткової угоди може бути використаний як основа для розробки додаткової угоди до конкретного договору.

При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини справи.

Приклади заповнення:

В шаблоні вказується:

 • Назва договору
 • Місце укладення
 • Дата
 • Номер додаткової угоди
 • Назва та місцезнаходження сторін
 • ПІБ та посада представників сторін
 • Назва сторін
 • Опис змін до договору
 • Інші положення (за потреби)
 • Дата вступу в силу
 • Інші умови (за потреби)
 • Реквізити та підписи сторін

Важливо:

 • Додаткова угода має бути оформлена у письмовій формі та підписана уповноваженими представниками сторін.
 • Додаткова угода стає невід’ємною частиною договору.
 • Зміни, внесені до договору додатковою угодою, мають відповідати вимогам чинного законодавства України.

Ось ще шаблон додаткової угоди до трудового договору:

ДОДАТКОВА УГОДА до трудового договору

м. Київ “______ 20__ р.

ТОВ “Приклад”, в особі директора Іванова І.І., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та громадянин Петренко П.П., з другої сторони, уклали цю додаткову угоду до трудового договору No___ від “______ 20__ р. про наступне:

 1. Відповідно до ст.32 КЗпП України встановити Петренку П.П. щомісячну надбавку у розмірі 15% посадового окладу за виконання додаткових обов’язків з “______ 20__ р.
 2. Інші умови трудового договору залишаються без змін.
 3. Додаткова угода складена у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

ПІДПИСИ СТОРІН Від імені ТОВ “Приклад”


Працівник


Отже, додаткова угода повинна містити вступну частину з реквізитами сторін, зміни до умов трудового договору, посилання на відповідні норми законодавства, порядок зберігання угоди та підписи сторін.

Наведу приклад заповненої додаткової угоди:

ДОДАТКОВА УГОДА до трудового договору

м. Київ
“10” лютого 2024 р.

ТОВ “Приклад компанія”, в особі директора Петренка П.П., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та громадянин Іванов І.І., з другої сторони, уклали цю додаткову угоду до трудового договору No12 від “05” січня 2022 р. про наступне:

 1. Відповідно до ст.32 КЗпП України встановити Іванову І.І. щомісячну надбавку у розмірі 10% посадового окладу за виконання додаткових обов’язків з “10” лютого 2024 р.
 2. Інші умови трудового договору залишаються без змін.
 3. Додаткова угода складена у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

ПІДПИСИ СТОРІН Від імені ТОВ “Приклад компанія”


Петренко П.П.

Працівник


Іванов І.І.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: