Накази з основної діяльності підприємства

Накази з основної діяльності підприємства

Накази з основної діяльності підприємства є однією з форм внутрішньої документації, яка використовується для регулювання різноманітних питань, пов’язаних із діяльністю підприємства. Ці документи виражають волю керівника підприємства або уповноваженої ним особи і спрямовані на внутрішнє використання в межах організації.

Накази можуть бути різного характеру та призначення. Зокрема, через них можуть встановлюватися різні процедури роботи, прийняття на роботу та звільнення працівників, введення нових правил чи нормативів, а також інші аспекти, які стосуються основної діяльності підприємства.

Цей документ потрібен для того, щоб мати чітке регулювання різних аспектів роботи в організації, а також для дотримання вимог законодавства. Він допомагає уникнути непорозумінь між працівниками та керівництвом, а також служить основою для прийняття рішень в конкретних ситуаціях.

Зазвичай наказ видає керівник підприємства або особа, до компетенції якої належить вирішення питань, що вказані в документі. Стороною в документі виступає підприємство як юридична особа, яке представляє керівник або уповноважена особа.

Щодо вимог до оформлення, наказ має бути оформлений в письмовій формі та містити дату і номер, заголовок, вступну частину, основний текст, підпис керівника та печатку підприємства (за наявності). Також важливо дотримуватися вимог до структури та мови документа.

Складає наказ керівник підприємства або уповноважена ним особа, яка має відповідні повноваження. Після складання, документ проглядається, затверджується підписом керівника та розсилається до відповідних підрозділів або осіб підприємства.

Приклади

Шаблон Накази з основної діяльності підприємства

Наказ

[Найменування підприємства]

[Дата]

[Місто]

Керівник [найменування підприємства]

[ПІБ]

НАКАЗУЮ:

[Зміст наказу]

Керівник підприємства

[ПІБ]

Примітка:

У цьому шаблоні Наказу з основної діяльності підприємства визначено такі основні реквізити:

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

 • Найменування підприємства – вказується повне найменування підприємства, в якому видається наказ.
 • Дата – вказується дата видання наказу.
 • Місто – вказується місто, в якому видається наказ.
 • Керівник підприємства – вказується посада і ПІБ керівника підприємства, який видає наказ.
 • Зміст наказу – вказується текст наказу, який містить розпорядження керівника підприємства.

Приклади заповнення

Зміст наказу

 • Прийняття на роботу

Прийняти на роботу [ПІБ] на посаду [назва посади] з [дата] на умовах трудового договору.

 • Звільнення з роботи

Звільнити [ПІБ] з посади [назва посади] з [дата] у зв’язку з [причина звільнення].

 • Переведення на іншу посаду

Перевести [ПІБ] з посади [назва посади] на посаду [назва посади] з [дата].

 • Затвердження штатного розпису

Затвердити штатний розпис підприємства, що додається до цього наказу.

 • Введення нового порядку роботи

Ввести в дію новий порядок роботи підприємства, що додається до цього наказу.

 • Надання матеріальної допомоги

Надати матеріальну допомогу [ПІБ] у розмірі [сума] у зв’язку з [причина надання матеріальної допомоги].

 • Надання відпустки

Надати [ПІБ] щорічну відпустку тривалістю [тривалість відпустки] днів з [дата].

 • Оплата праці

Здійснити виплату заробітної плати працівникам підприємства за [період] у розмірі [сума] до [дата].

 • Проведення навчання

Направити [ПІБ] на навчання на курс [назва курсу] з [дата] до [дата].

 • Інші розпорядження керівника підприємства
[Зміст розпорядження]

При заповненні Наказу з основної діяльності підприємства слід враховувати вимоги трудового законодавства України.

НАКАЗ

про [зміст наказу, наприклад, “впровадження нової системи обліку”]

[номер наказу] від [дата]

На підставі [посилання на відповідний закон чи нормативний акт, наприклад, “Кодексу законів про працю України”] та з метою [коротке обгрунтування, наприклад, “оптимізації процесів обліку на підприємстві”], НАКАЗУЮ:

 1. [Основний зміст наказу, наприклад, “Впровадити нову систему обліку з 01.01.2024”].
 2. [Додатковий пункт, наприклад, “Призначити відповідальним за впровадження системи пана Іваненка І.І.”].
 3. [Інші пункти, якщо потрібно]

Контроль за виконанням цього наказу покласти на [посада, наприклад, “заступника директора з економічних питань”] пана/пані [ПІБ].

[Підпис керівника] [П.І.Б. керівника]

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 2 оцінки, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: