Наказ про звільнення у зв’язку зі закінченням строку трудового договору, укладеного на час відсутності мобілізованого працівника

Наказ про звільнення у зв’язку зі закінченням строку трудового договору, укладеного на час відсутності мобілізованого працівника

Наказ про звільнення у зв’язку з закінченням строку трудового договору, укладеного на час відсутності мобілізованого працівника, є документом, який використовується в Україні в рамках трудових відносин для формалізації процесу звільнення працівника. Цей документ має важливе значення, оскільки регулюється трудовим законодавством України і має певні правові наслідки для обох сторін – роботодавця та працівника.

По-перше, важливо розуміти, що такий наказ видається у випадку, коли трудовий договір був укладений на певний строк, який пов’язаний із заміщенням мобілізованого працівника. Відповідно, закінчення цього строку стає підставою для звільнення.

Щодо сторін цього документу, то основними учасниками є роботодавець і працівник, чий трудовий договір закінчується. Роботодавець є тією стороною, яка ініціює процедуру звільнення та складає відповідний наказ, а працівник є тією стороною, до якої цей наказ застосовується.

Вимоги до оформлення наказу про звільнення досить строгі. Наказ має бути складений у письмовій формі і містити певні обов’язкові реквізити, такі як дата видачі, номер наказу, повна назва організації-роботодавця, ПІБ працівника, підстава для звільнення (у цьому випадку – закінчення строку трудового договору), а також підпис керівника організації або уповноваженої особи.

Цей наказ необхідний для того, щоб правильно і законно оформити процес звільнення працівника, забезпечити дотримання трудового законодавства, а також для забезпечення прав і обов’язків обох сторін. Він також важливий для ведення внутрішньої документації роботодавця та може бути використаний як доказ у випадку трудових спорів.

В умовах, коли мобілізований працівник повертається на своє робоче місце, роботодавець зобов’язаний звільнити того працівника, який тимчасово його заміщав. Тому, складання такого наказу є важливою частиною цього процесу.

У процесі складання та видачі наказу про звільнення важливо дотримуватися принципів законності та справедливості, а також забезпечувати, щоб права та інтереси працівника були належним чином враховані.

Приклади

Ось приклад шаблону Наказу про звільнення у зв’язку зі закінченням строку трудового договору, укладеного на час відсутності мобілізованого працівника з вказанням відповідних законодавчих актів України:


НАКАЗ

Про звільнення працівника

[Назва організації]

[Адреса організації]

Номер наказу: [номер]

Дата: [дата складання наказу]

Відповідно до статті 36 Кодексу законів про працю України та на підставі пункту [відповідний пункт] трудового договору від [дата укладання договору] між [назва організації] та [ПІБ працівника], укладеного на період відсутності мобілізованого працівника [ПІБ мобілізованого працівника],

НАКАЗУЮ:

 1. Звільнити [ПІБ працівника], який займає посаду [назва посади], у зв’язку з закінченням строку трудового договору з [дата звільнення].
 2. Керівнику відділу кадрів (або іншій відповідальній особі) забезпечити видачу [ПІБ працівника] трудової книжки та інших документів, пов’язаних з роботою, а також провести з ним розрахунок відповідно до чинного законодавства.

Керівник організації

[ПІБ керівника]

[Підпис]


Приклад заповнення:

НАКАЗ

Про звільнення працівника

ТОВ “Швидкий Горіх”

м. Київ, вул. Перемоги, 10

Номер наказу: 123-к

Дата: 31 січня 2024 року

Відповідно до статті 36 Кодексу законів про працю України та на підставі пункту 2 трудового договору від 01 лютого 2023 року між ТОВ “Швидкий Горіх” та Іваненко Анною Петрівною, укладеного на період відсутності мобілізованого працівника Петренко Василя Олексійовича,

НАКАЗУЮ:

 1. Звільнити Іваненко Анну Петрівну, яка займає посаду бухгалтера, у зв’язку з закінченням строку трудового договору з 01 лютого 2024 року.
 2. Керівнику відділу кадрів (Петровій Ірині Володимирівні) забезпечити видачу Іваненко Анні Петрівні трудової книжки та інших документів, пов’язаних з роботою, а також провести з нею розрахунок відповідно до чинного законодавства.

Керівник організації

Сидоренко Микола Іванович

[Підпис]


Цей шаблон слід адаптувати відповідно до конкретних обставин та вимог законодавства.

НАКАЗ

про звільнення у зв’язку зі закінченням строку трудового договору, укладеного на час відсутності мобілізованого працівника

[найменування підприємства]

[номер]

[дата]

На підставі [назва документа, на підставі якого звільняється працівник],

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

НАКАЗУЮ:

Звільнити [прізвище, ім’я, по батькові працівника] з посади [назва посади] у зв’язку зі закінченням строку трудового договору, укладеного на час відсутності мобілізованого працівника, з [дата].

Виплатити [прізвище, ім’я, по батькові працівника] усі належні суми у день звільнення.

Керівник підприємства

[підпис]

[прізвище, ініціали]

Приклади заповнення

В пункті 1. вказується найменування підприємства, на якому видається наказ.

В пункті 2. вказується підстава для звільнення працівника. Це може бути, наприклад, рішення трудового колективу, наказ керівника підприємства, вимоги законодавства.

В пункті 3. вказується прізвище, ім’я, по батькові працівника, який звільняється.

В пункті 4. вказується посада працівника, який звільняється.

В пункті 5. вказується підстава для звільнення працівника. У цьому випадку підставою для звільнення є закінчення строку трудового договору, укладеного на час відсутності мобілізованого працівника.

В пункті 6. вказується дата звільнення працівника.

В пункті 7. вказується розпорядження щодо виплати всіх належних сум працівникові у день звільнення.

Цей шаблон Наказу про звільнення у зв’язку зі закінченням строку трудового договору, укладеного на час відсутності мобілізованого працівника, може бути використаний як основа для розробки Наказу конкретного підприємства. При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини справи.

Законами України, які регулюють порядок звільнення у зв’язку зі закінченням строку трудового договору, укладеного на час відсутності мобілізованого працівника, є:

 • Кодекс законів про працю України;
 • Закон України від 24 червня 1993 року № 3352-XII «Про колективні договори і угоди».

Згідно з цими законами, працівник, який був прийнятий на роботу на час відсутності основного працівника, звільняється з роботи у день закінчення строку трудового договору.

Наказ про звільнення у зв’язку зі закінченням строку трудового договору, укладеного на час відсутності мобілізованого працівника, видається керівником підприємства.

Наказ про звільнення у зв’язку зі закінченням строку трудового договору, укладеного на час відсутності мобілізованого працівника, є документом, який підтверджує факт звільнення працівника.

Додаткові приклади заповнення:

В пункті 2. можна вказати конкретні нормативно-правові акти, на підставі яких звільняється працівник, наприклад:

 • Кодекс законів про працю України;
 • Закон України від 24 червня 1993 року № 3352-XII «Про колективні договори і угоди».

В пункті 5. можна вказати конкретну дату закінчення строку трудового договору, наприклад:

 • 31 серпня 2024 року;
 • 30 вересня 2024 року;
 • 30 жовтня 2024 року.

В пункті 7. можна вказати конкретні суми, які необхідно виплатити працівнику у день звільнення, наприклад:

 • заробітну плату за останній місяць роботи;
 • компенсацію за невикористану відпустку;
 • вихідну допомогу.

Ось ще шаблон Наказу про звільнення у зв’язку зі закінченням строку трудового договору, укладеного на час відсутності мобілізованого працівника, з посиланням на відповідні закони України та прикладом заповнення:

НАКАЗ “” ________ 20 р. No ___

Про звільнення у зв’язку зі закінченням строку трудового договору, укладеного на час відсутності мобілізованого працівника

Керуючись статтею 23 Кодексу законів про працю України, Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки учасників бойових дій та членів їх сімей”,

НАКАЗУЮ:

 1. Звільнити ПІБ з посади посада у зв’язку із закінченням “” _______ 20 року строку трудового договору, укладеного на час відсутності мобілізованого працівника ПІБ.
 2. Видати ПІБ належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок згідно ТК України.
 3. Кадровику внести відповідний запис до особової картки форми П-2.
 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Керівник ___________ ПІБ

З наказом ознайомлений: ____________ ПІБ

Приклад заповнення:

НАКАЗ “25” лютого 2024 р. No 15

Про звільнення у зв’язку зі закінченням строку трудового договору, укладеного на час відсутності мобілізованого працівника

Керуючись статтею 23 Кодексу законів про працю України, Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки учасників бойових дій та членів їх сімей”,

НАКАЗУЮ:

 1. Звільнити Іванова Сергія Петровича з посади інженера у зв’язку із закінченням “25” лютого 2024 року строку трудового договору, укладеного на час відсутності мобілізованого працівника Сидорова Петра Івановича.
 2. Видати Іванову С.П. належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок згідно ТК України.
 3. Кадровику внести відповідний запис до особової картки форми П-2.
 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Петренко П.О.

З наказом ознайомлений: Іванов С.П.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: