Наказ про звільнення у зв’язку з призовом по мобілізації

Наказ про звільнення у зв’язку з призовом по мобілізації

Наказ про звільнення у зв’язку з призовом по мобілізації є офіційним документом, який видається роботодавцем в Україні та є підставою для припинення трудового договору з працівником, який підлягає призову на військову службу в рамках мобілізації. Цей документ регулюється трудовим законодавством України та законодавством про військовий обов’язок і військову службу, зокрема, Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Наказ про звільнення у зв’язку з призовом на військову службу по мобілізації випускається на підставі офіційного повідомлення від військового комісаріату або іншого уповноваженого органу про призов працівника. Такий документ необхідний для забезпечення законних прав і гарантій як працівника, так і роботодавця в період мобілізації.

У наказі вказуються прізвище, ім’я та по батькові працівника, його посада, назва підрозділу (якщо це необхідно), дата звільнення, а також підстава для звільнення, яка безпосередньо вказує на призов на військову службу по мобілізації. Також у документі можуть бути зазначені інші відомості, що стосуються трудової діяльності працівника, наприклад, інформація про виплату вихідної допомоги або інші виплати, передбачені законодавством або колективним договором.

Вимоги до оформлення наказу включають дотримання стандартів ділового документообігу, правильне вказівку всіх необхідних реквізитів та дотримання встановлених законодавством процедур. Наказ підписується керівником організації або уповноваженою на те особою та завіряється печаткою організації (за наявності).

Сторонами в даному документі виступають роботодавець (організація, установа, підприємство) як сторона, що видає, та працівник, що звільняється, як особа, до якої він адресований. Процес складання наказу зазвичай координується відділом кадрів або особою, відповідальною за кадрові питання в організації.

Звільнення працівника у зв’язку з призовом на військову службу по мобілізації є особливим випадком звільнення, що передбачає збереження за працівником права на повернення на попереднє місце роботи після завершення терміну служби, що також має бути враховано при оформленні відповідних документів.

Приклади

Для створення шаблону наказу про звільнення у зв’язку з призовом по мобілізації, який буде відповідати вимогам законодавства України, можна використати наступний зразок. При цьому необхідно врахувати, що документ має бути адаптований з урахуванням конкретних обставин та дійсних законодавчих норм.


НАКАЗ

м. [Назва міста] “[День]” [місяць] [рік] р.

[Повна назва організації]

Номер наказу: ______

Про звільнення у зв’язку з призовом по мобілізації

На підставі рішення військового комісаріату [номер рішення] від “[день]” [місяць] [рік] р., відповідно до статей 21, 119 Кодексу законів про працю України та Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”,

НАКАЗУЮ:

 1. Звільнити [ПІБ працівника], який обіймає посаду [назва посади], з “[дата звільнення]” у зв’язку з призовом по мобілізації.
 2. Відділу кадрів (або іншому відповідальному підрозділу):
  • Оформити звільнення [ПІБ працівника] згідно з чинним законодавством.
  • Виплатити всі нараховані до дня звільнення суми, включаючи компенсацію за невикористану відпустку.
  • Видати [ПІБ працівника] всі необхідні документи, пов’язані з роботою, включаючи трудову книжку.

Керівник [назва організації] [Підпис] [ПІБ]

М.П.


Приклад заповнення:

НАКАЗ

м. Київ “15” лютого 2024 р.

ТОВ “Будівельник”

Номер наказу: 34

Про звільнення у зв’язку з призовом по мобілізації

На підставі рішення військового комісаріату Солом’янського району м. Києва №567 від “14” лютого 2024 р., відповідно до статей 21, 119 Кодексу законів про працю України та Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”,

НАКАЗУЮ:

 1. Звільнити Іванова Івана Івановича, який обіймає посаду інженера, з “16” лютого 2024 р. у зв’язку з призовом по мобілізації.
 2. Відділу кадрів:
  • Оформити звільнення Іванова Івана Івановича згідно з чинним законодавством.
  • Виплатити всі нараховані до дня звільнення суми, включаючи компенсацію за невикористану відпустку.
  • Видати Іванову Івану Івановичу всі необхідні документи, пов’язані з роботою, включаючи трудову книжку.

Керівник ТОВ “Будівельник” [Підпис] Іваненко П.О.

М.П.

Для створення шаблону наказу про звільнення у зв’язку з призовом по мобілізації, який відповідає законодавству України, можна використати наступний приклад. Важливо врахувати, що конкретні вимоги до оформлення такого документа можуть змінюватися відповідно до актуальних змін у законодавстві, тому рекомендується перевіряти дійсність нормативних актів перед складанням документа.


НАКАЗ

Про звільнення у зв’язку з призовом по мобілізації

Місце складання: [повна назва організації]

Дата: [дата складання]

Номер: [номер наказу]

На підставі [документ, що є підставою для призову, наприклад, “рішення військового комісаріату №____ від “_________ року”], відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України та Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”,

НАКАЗУЮ:

 1. Звільнити [ПІБ працівника], який обіймає посаду [назва посади] у [назва підрозділу, якщо є], у зв’язку з призовом по мобілізації, з “[дата звільнення]”.
 2. Відділу кадрів (або іншій відповідальній особі):
  • забезпечити видачу [ПІБ працівника] трудової книжки та інших документів, пов’язаних з роботою;
  • провести розрахунок та виплатити всі належні [ПІБ працівника] виплати до дня звільнення включно.
 3. Контроль за виконанням наказу покласти на [ПІБ відповідальної особи, наприклад, начальника відділу кадрів].

Керівник організації ___________________ [ПІБ]

М.П. (печатка)


Приклад заповнення:

НАКАЗ

Про звільнення у зв’язку з призовом по мобілізації

Місце складання: ТОВ “Вектор”

Дата: 15 липня 2023 року

Номер: 57/1

На підставі рішення міського військового комісаріату №1234 від “12” липня 2023 року, відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України та Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”,

НАКАЗУЮ:

 1. Звільнити Іваненка Петра Олександровича, який обіймає посаду бухгалтера у бухгалтерському відділі, у зв’язку з призовом по мобілізації, з “16” липня 2023 року.
 2. Відділу кадрів:
  • забезпечити видачу Іваненку Петру Олександровичу трудової книжки та інших документів, пов’язаних з роботою;
  • провести розрахунок та виплатити всі належні Іваненку Петру Олександровичу виплати до дня звільнення включно.
 3. Контроль за виконанням наказу покласти на Сидоренко Ларису Миколаївну, начальника відділу кадрів.

Керівник організації ___________________ Сергій Бондаренко

М.П. (печатка)


Цей шаблон може бути адаптований відповідно до специфіки та внутрішніх правил кожної організації, а також з урахуванням актуальних змін у законодавстві.

Ось шаблон Наказу про звільнення у зв’язку з призовом по мобілізації відповідно до законодавства України:

НАКАЗ “______ 20__ р.

No___

Про звільнення у зв’язку з призовом по мобілізації

 1. Звільнити “___”______20 року з посади (роботи) ________________________________ (посада, професія)

(прізвище, ім’я, по батькові) у зв’язку з призовом на військову службу за призовом по мобілізації.

 1. Видати звільненому належно оформлену трудову книжку.
 2. Заступнику директора з фінансових питань Троцю Н.П. провести з ним розрахунок згідно з чинним законодавством.

Підстава: Повістка військового комісаріату від ____No про призов на військову службу за призовом по мобілізації.

Директор

Іванов І.І. Іванов (підпис)

Наказ складено згідно із Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

ПРИКЛАД:

НАКАЗ

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

“15” січня 2024 р. No5

Про звільнення у зв’язку з призовом по мобілізації

 1. Звільнити “20” січня 2024 року з посади бухгалтера Петренко Петра Петровича у зв’язку з призовом на військову службу за призовом по мобілізації.
 2. Видати звільненому належно оформлену трудову книжку.
 3. Заступнику директора з фінансових питань Троцю Н.П. провести з ним розрахунок згідно з чинним законодавством.

Підстава: Повістка військового комісаріату від 10.01.2024 No10 про призов на військову службу за призовом по мобілізації.

Директор

Іванов І.І. Іванов

Наказ складено згідно із Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Шаблон Наказу про звільнення у зв’язку з призовом по мобілізації

1. Загальні відомості:

 • Назва: Наказ про звільнення у зв’язку з призовом по мобілізації
 • Дата:
 • Номер:

2. Відомості про працівника:

 • П.І.Б.:
 • Посада:
 • Дата прийняття на роботу:
 • Дата звільнення:

3. Підстава звільнення:

 • Пункт 1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України
 • Повістка про призов на військову службу під час мобілізації

4. Виплата вихідної допомоги:

 • Розмір вихідної допомоги:
 • Дата виплати вихідної допомоги:

5. Інші виплати:

 • Середній заробіток за час звільнення у зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації
 • Збереження місця роботи та посади

6. Підпис:

 • Керівник:

7. Додатки:

 • Копія повістки про призов на військову службу під час мобілізації

Законодавство:

 • Кодекс законів про працю України
 • Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”

Приклади заповнення:

1. Запис про звільнення:

 • П.І.Б.: Петренко Іван Іванович
 • Посада: Електрогазозварювальник
 • Дата прийняття на роботу: 01.01.2023
 • Дата звільнення: 15.02.2024
 • Підстава звільнення: Пункт 1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України
 • Розмір вихідної допомоги: 2 000 грн
 • Дата виплати вихідної допомоги: 14.02.2024

2. Додаток:

Копія повістки про призов на військову службу під час мобілізації

Ось ще шаблон Наказу про звільнення у зв’язку з призовом по мобілізації відповідно до законодавства України:

НАКАЗ “______ 20__ р.

No___

Про звільнення у зв’язку з призовом по мобілізації

 1. Звільнити “___”______20 року з посади (роботи) ________________________________ (посада, професія)

(прізвище, ім’я, по батькові) у зв’язку з призовом на військову службу за призовом по мобілізації.

 1. Видати звільненому належно оформлену трудову книжку.
 2. Заступнику директора з фінансових питань Троцю Н.П. провести з ним розрахунок згідно з чинним законодавством.

Підстава: Повістка військового комісаріату від ____No про призов на військову службу за призовом по мобілізації.

Директор

Іванов І.І. Іванов (підпис)

Наказ складено згідно із Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

ПРИКЛАД:

НАКАЗ

“15” січня 2024 р. No5

Про звільнення у зв’язку з призовом по мобілізації

 1. Звільнити “20” січня 2024 року з посади бухгалтера Петренко Петра Петровича у зв’язку з призовом на військову службу за призовом по мобілізації.
 2. Видати звільненому належно оформлену трудову книжку.
 3. Заступнику директора з фінансових питань Троцю Н.П. провести з ним розрахунок згідно з чинним законодавством.

Підстава: Повістка військового комісаріату від 10.01.2024 No10 про призов на військову службу за призовом по мобілізації.

Директор

Іванов І.І. Іванов

Наказ складено згідно із Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Отже, наказ містить інформацію про звільнення працівника у зв’язку з мобілізацією, розрахунок, підставу та посилання на закон. Приклад демонструє заповнення шаблону конкретними даними.

Ось ще шаблон Наказу про увільнення у зв’язку з призовом по мобілізації відповідно до законодавства України:

НАКАЗ “______ 20__ р.

No___

Про увільнення у зв’язку з призовом по мобілізації

 1. Увільнити з роботи “___”______20 року _____________________________________ (посада, професія)

(прізвище, ім’я, по батькові) у зв’язку з призовом на військову службу за призовом по мобілізації.

 1. Видати увільненому належно оформлену трудову книжку.
 2. Бухгалтерії нарахувати компенсацію середнього заробітку за час увільнення згідно з чинним законодавством.

Підстава: Повістка військового комісаріату від ____No про призов на військову службу за призовом по мобілізації.

Директор

Іванов І.І. Іванов (підпис)

Наказ складено згідно із Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

ПРИКЛАД:

НАКАЗ “20” січня 2024 р. No10

Про увільнення у зв’язку з призовом по мобілізації

 1. Увільнити з роботи “25” січня 2024 року інженера
  Сидоренка Петра Сидоровича у зв’язку з призовом на військову службу за призовом по мобілізації.
 2. Видати увільненому належно оформлену трудову книжку.
 3. Бухгалтерії нарахувати компенсацію середнього заробітку за час увільнення згідно з чинним законодавством.

Підстава: Повістка військового комісаріату від 18.01.2024 No18 про призов на військову службу за призовом по мобілізації.

Директор

Іванов І.І. Іванов

Наказ складено згідно із Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Отже, наказ містить інформацію про увільнення працівника у зв’язку з мобілізацією, нарахування компенсації, підставу та посилання на закон. Приклад демонструє заповнення шаблону конкретними даними.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

У чому різниця між звільненням та увільненням?

У контексті українського законодавства та загальноприйнятого вжитку, терміни “звільнення” та “увільнення” часто використовуються як синоніми і означають припинення трудових відносин між працівником і роботодавцем. Однак, в залежності від контексту, ці терміни можуть мати дещо різне значення або нюанси використання.

 1. Звільнення зазвичай використовується для опису процесу припинення трудових відносин, ініційованого як роботодавцем, так і працівником. Звільнення може відбуватися з різних причин: за власним бажанням працівника, за згодою сторін, у зв’язку з закінченням терміну дії трудового договору, з ініціативи роботодавця з певних підстав (наприклад, через скорочення штату, невідповідність займаній посаді тощо).
 2. Увільнення, хоча й використовується як синонім звільнення, іноді може мати відтінок значення, пов’язаний зі звільненням від обов’язків або з обставинами, що не пов’язані безпосередньо з трудовими відносинами. Наприклад, увільнення від військової служби або увільнення від виконання певних обов’язків. В трудовому праві цей термін вживається рідше і здебільшого має той самий сенс, що й звільнення.

У юридичній практиці та офіційних документах, які регулюють трудові відносини, переважно використовується термін “звільнення” для опису процесу припинення трудового договору між працівником і роботодавцем. Важливо звертати увагу на контекст і специфіку використання цих термінів в конкретних нормативно-правових актах або документах.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: