Наказ про затвердження штатного розкладу

Наказ про затвердження штатного розкладу

Наказ про затвердження штатного розкладу є ключовим документом у системі управління персоналом на підприємствах та в організаціях України. Цей документ оформляється для офіційного встановлення структури персоналу організації, визначення кількості посад, їх функцій та особливостей оплати праці.

Штатний розклад є деталізованим переліком усіх посад в організації, їх кількісного складу та характеристик. Він може включати такі деталі, як найменування посад, категорії, тарифні розряди, оклади, надбавки, доплати та інші важливі аспекти. Форма штатного розкладу може варіюватися залежно від специфіки підприємства, але загальні принципи залишаються однаковими.

Наказ про затвердження штатного розкладу потрібен для формалізації структури персоналу організації та її відповідності нормам та вимогам законодавства України. Також він важливий для внутрішнього планування, бюджетування та ефективного управління персоналом.

До наказу про затвердження штатного розкладу висуваються певні вимоги. Він має бути складений в письмовій формі, містити чіткий перелік усіх посад та їх характеристик. Також необхідно вказати підстави для введення або зміни штатного розкладу.

Наказ про затвердження штатного розкладу складається, коли організація формує або оновлює свою структуру персоналу. Це може відбуватися у випадках змін у структурі компанії, реорганізації, розширення або скорочення штату.

Сторонами в цьому документі є керівництво організації, яке приймає рішення про затвердження або зміну штатного розкладу, та відділ кадрів, який здійснює технічне оформлення та контроль за дотриманням цього розкладу.

Вимоги до оформлення включають наявність усіх необхідних реквізитів, чітке формулювання, наявність підпису керівника та печатки організації. Наказ складається відділом кадрів або безпосередньо керівником підприємства на підставі внутрішніх потреб та вимог.

Приклади

Ось прикладний шаблон наказу про затвердження штатного розкладу, який враховує основні вимоги трудового законодавства України:


[Назва підприємства/організації]
Наказ
Про затвердження штатного розкладу
№ [номер наказу]
[місто, дата]

На підставі статті 29 Кодексу законів про працю України та відповідно до потреб організації,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити штатний розклад [назва підприємства/організації] на [вкажіть рік або інший відповідний період].
 2. Штатний розклад включає:
  • [Перелік посад];
  • [Кількість штатних одиниць кожної посади];
  • [Оклади та інші умови оплати праці для кожної посади].
 3. Відділу кадрів (або іншому відповідальному підрозділу):
  • забезпечити дотримання встановленого штатного розкладу;
  • провести необхідні заходи щодо впровадження затвердженого штатного розкладу в діяльність підприємства.

Керівник організації
[підпис]
[ПІБ керівника]


Приклад заповнення:

Наказ
Про затвердження штатного розкладу
№ 5
Київ, 01.03.2023

На підставі статті 29 Кодексу законів про працю України, затверджую штатний розклад ТОВ “Розвиток” на 2023 рік.

Штатний розклад:

 • Директор – 1 шт. од. – 20,000 грн. оклад;
 • Головний бухгалтер – 1 шт. од. – 18,000 грн. оклад;
 • Менеджер з продажу – 3 шт. од. – по 15,000 грн. оклад кожний.

Відділ кадрів зобов’язаний забезпечити дотримання встановленого штатного розкладу та впровадити його в діяльність підприємства з 01.04.2023.

Директор
[підпис]
[Іван Іванович Іванов]


Цей шаблон є прикладним та може бути адаптований відповідно до специфіки та потреб кожного підприємства або організації. Важливо, щоб усі дані у документі були актуальними та точними, а сам документ відповідав нормам українського законодавства.

НАКАЗ

про затвердження штатного розкладу

[найменування підприємства]

[номер]

[дата]

На підставі [назва документа, на підставі якого затверджується штатний розклад],

НАКАЗУЮ:

Затвердити штатний розклад [найменування підприємства] у кількості [кількість штатних одиниць] з місячним фондом заробітної плати [сума] гривень.

Визнати таким, що втратив чинність, штатний розклад [найменування підприємства], затверджений наказом від [дата] № [номер наказу].

Керівник підприємства

[підпис]

[прізвище, ініціали]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Приклади заповнення

В пункті 1. вказується найменування підприємства, на якому видається наказ.

В пункті 2. вказується номер наказу.

В пункті 3. вказується дата видачі наказу.

В пункті 4. вказується підстава для затвердження штатного розкладу. Це може бути, наприклад, план розвитку підприємства, фактична потреба в працівниках, зміна розміру заробітної плати.

В пункті 5. вказується найменування підприємства, штатний розклад якого затверджується.

В пункті 6. вказується кількість штатних одиниць, передбачених штатним розкладом.

В пункті 7. вказується місячний фонд заробітної плати, передбачений штатним розкладом.

В пункті 8. вказується підстава для визнання таким, що втратив чинність, попереднього штатного розкладу. Це може бути, наприклад, затвердження нового штатного розкладу, ліквідація посади, зміна розміру заробітної плати.

В пункті 9. вказується підпис керівника підприємства та його ініціали.

Цей шаблон Наказу про затвердження штатного розкладу може бути використаний як основа для розробки Наказу конкретного підприємства. При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини справи.

Законами України, які регулюють порядок затвердження штатного розкладу, є:

 • Кодекс законів про працю України;
 • Закон України “Про оплату праці”;
 • Інструкція про порядок ведення штатного розкладу працівників, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 24.06.2003 № 115.

Згідно з цими законами, штатний розклад є документом, який визначає чисельність та структуру штату підприємства, посадові оклади і ставки заробітної плати працівників.

Штатний розклад затверджується керівником підприємства.

Наказ про затвердження штатного розкладу є документом, який підтверджує факт затвердження штатного розкладу.

Додаткові приклади заповнення:

В пункті 5. можна вказати додаткову інформацію про штатний розклад, наприклад, дату початку його дії, посаду особи, яка склала наказ про затвердження штатного розкладу.

В пункті 8. можна вказати номер і дату документа, на підставі якого визнається таким, що втратив чинність, попередній штатний розклад.

Ось ще приклад шаблону Наказу про затвердження штатного розпису відповідно до законодавства України:

НАКАЗ 01 квітня 2024 р. м. Київ

No ___

Про затвердження штатного розпису

На підставі статті 64 Господарського кодексу України, з метою встановлення структури і штатної чисельності ТОВ “Промінь”,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити з 01 квітня 2024 року новий штатний розпис ТОВ “Промінь” згідно з додатком.
 2. Вважати таким, що втратив чинність, попередній штатний розпис ТОВ “Промінь”, затверджений 01.09.2023 р.
 3. Зобов’язати керівників структурних підрозділів ознайомити підлеглих працівників з новим штатним розписом під підпис.
 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Петров

З наказом ознайомлені: Іванов Сидоренко

Додаток: Штатний розпис ТОВ “Промінь” на 1 аркуші

Отже, наказ про затвердження штатного розпису повинен містити:

 • Підставу
 • Інформацію про новий штатний розпис
 • Доручення про ознайомлення працівників
 • Додаток – сам штатний розпис
 • Підпис керівника та ознайомлення відповідальних осіб

Таким чином затверджується новий штатний розпис на підприємстві.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: