Наказ про затвердження положення

Наказ про затвердження положення

Наказ про затвердження положення є важливим адміністративним документом, який зустрічається в українській юридичній практиці. Цей документ зазвичай використовується управлінськими органами або керівниками організацій для встановлення, зміни або уточнення внутрішніх правил, процедур, норм або положень.

По суті, наказ про затвердження положення є офіційним способом введення в дію певних правил чи нормативів у межах організації. Наприклад, це може бути наказ про затвердження положення про відділ кадрів або про роботу з конфіденційною інформацією. Ці документи важливі для забезпечення єдності і послідовності дій всередині організації та для уникнення правових колізій.

Щодо видів чи форм наказів, то вони можуть бути різними залежно від сфери діяльності та потреб організації. Наприклад, можуть існувати накази про затвердження внутрішніх робочих процедур, політики безпеки, етичних кодексів тощо.

У процесі складання наказу важливо дотримуватися певних вимог. По-перше, він повинен містити чітку мету та обґрунтування для введення або зміни положення. По-друге, необхідно чітко визначити, до яких структурних підрозділів чи осіб відносяться нові правила. Також важливо зазначити терміни набрання чинності та порядок його застосування.

Сторонами в документі є, як правило, керівництво організації або відділу, який ініціює введення або зміну положення, а також співробітники або підрозділи, на яких це положення поширюється.

Оформлення наказу має відповідати загальноприйнятим стандартам діловодства. Він повинен містити дату і номер документа, назву організації, заголовок, текст наказу, підписи відповідальних осіб. Також важливо забезпечити належне зберігання і реєстрацію наказу в системі документообігу організації.

Складання наказу зазвичай здійснюється юридичним відділом або відповідальною особою, яка має відповідні повноваження. Важливо, щоб текст наказу був чітким, зрозумілим і відповідав чинному законодавству.

Приклади

Створення шаблону “Наказу про затвердження положення” залежить від конкретної організації та сфери діяльності, але я можу надати основний приклад, який може бути адаптований під різні потреби. У цьому прикладі будуть включені посилання на відповідні закони України, де це можливо. Однак, будь ласка, враховуйте, що для точного відповідання правовим вимогам конкретного випадку, рекомендується звернутися до кваліфікованого юриста.


НАКАЗ № [номер наказу]

[дата видачі]

м. [місто]

Про затвердження положення

На підставі [закон або нормативний документ, що регулює відповідну діяльність, наприклад, “Закон України про освіту” для освітніх установ, або інші специфічні нормативні акти, що стосуються сфери діяльності організації] та з метою покращення внутрішньої структури та процедур,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити [назва положення, наприклад, “Положення про порядок використання службової інформації”] (далі – Положення), що додається.
 2. Визначити, що Положення вступає в силу з моменту підписання цього наказу.
 3. Покласти відповідальність за виконання Положення на [посада відповідальної особи, наприклад, “начальника відділу кадрів”].
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на [посада особи, відповідальної за контроль, наприклад, “заступника директора з адміністративних питань”].

Директор [або інша посада] [ПІБ] [підпис]

Додаток: Положення про [назва положення]


У додатку до цього наказу повинно йти саме Положення, де детально описуються всі правила, процедури та інші аспекти, що регулюються документом. Пам’ятайте, що цей шаблон є лише загальним прикладом, і його необхідно адаптувати до специфіки вашої організації та законодавчих вимог.

Наказ про затвердження положення

[Найменування підприємства]

[Адреса підприємства]

[Ідентифікаційний код підприємства]

[Номер і дата наказу]

Про затвердження положення

На підставі [підстава для затвердження положення], з метою удосконалення [ціль затвердження положення], відповідно до [нормативно-правовий акт, що регулює порядок затвердження положень],

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Положення про [найменування положення] (додається).

 2. Внести положення до переліку документів, що зберігаються на підприємстві.

 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на [особу, відповідальну за виконання наказу].

Директор [Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

Приклади заповнення

[Найменування підприємства]

ТОВ “Альфа”

[Адреса підприємства]

[Ідентифікаційний код підприємства]

[Номер і дата наказу]

Про затвердження положення

На підставі Статуту товариства, з метою забезпечення належного виконання функцій та завдань товариства, відповідно до статті 92 Господарського кодексу України,

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності (додається).

 2. Внести положення до переліку документів, що зберігаються на підприємстві.

 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на [особу, відповідальну за виконання наказу].

Директор [Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

Нормативні правові акти, що регулюють порядок затвердження положень

 • Господарський кодекс України;
 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про підприємства в Україні”;
 • Інструкція з діловодства в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18.05.2015 № 745/5.

Особливості заповнення наказу про затвердження положення

 • У наказі необхідно вказати найменування підприємства, його адресу та ідентифікаційний код.
 • У наказі необхідно вказати дату видання наказу.
 • У наказі необхідно вказати підставу для затвердження положення.
 • У наказі необхідно вказати назву положення, яке затверджується.
 • У наказі необхідно покласти обов’язки щодо внесення положення до переліку документів, що зберігаються на підприємстві, на уповноважену особу.
 • У наказі необхідно покласти контроль за виконанням цього наказу на уповноважену особу.

Додаткові поради

 • Наказ про затвердження положення повинен бути виданий на підставі обґрунтованого рішення, яке приймається уповноваженим органом підприємства.
 • Положення, яке затверджується наказом, повинно відповідати вимогам законодавства України та вимогам, які встановлені для таких положень.
 • Положення, яке затверджується наказом, повинно бути оформлено відповідно до вимог діловодства.

У разі, якщо положення, яке затверджується наказом, є внутрішнім документом підприємства, то його можна розробити самостійно. У разі, якщо положення, яке затверджується наказом, є нормативно-правовим актом, то його необхідно розробити відповідно до вимог законодавства України.

Ось ще приклад шаблону наказу про затвердження положення:

НАКАЗ

“_” _________ 20 р.

No ___

м. ___________

Про затвердження Положення про _______________________

Відповідно до вимог _________________________ (назва нормативно-правового акта), з метою ________________________________,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Положення про _________________________________ (найменування положення), що додається.
 2. ______________________ (посада працівника) __________________________ (ПІБ) забезпечити впровадження даного Положення в діяльність підприємства/установи.
 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Керівник


(підпис, прізвище, ініціали)

З наказом ознайомлені:


(підпис, прізвище, ініціали)

Додаток: Положення про ______________________ на ___ арк.

Ось приклад заповненого наказу про затвердження положення:

НАКАЗ

“02” березня 2022 р.

No 14

м. Київ

Про затвердження Положення про преміювання працівників

Відповідно до вимог статті 97 Кодексу законів про працю України, з метою вдосконалення системи мотивації персоналу,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Положення про преміювання працівників ТОВ “Промінь”, що додається.
 2. Головному бухгалтеру Петренку П.П. забезпечити впровадження даного Положення в діяльність ТОВ “Промінь”.
 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор


Іваненко І.І.

З наказом ознайомлені:

Головний бухгалтер


Петренко П.П.

Додаток: Положення про преміювання працівників ТОВ “Промінь” на 3 арк.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: