Наказ про затвердження інвентаризаційної комісії на КНП

Наказ про затвердження інвентаризаційної комісії на КНП

Наказ про затвердження інвентаризаційної комісії на комунальному некомерційному підприємстві (КНП), яке зазвичай функціонує в сфері охорони здоров’я, є ключовим документом, що ініціює процес інвентаризації активів та зобов’язань підприємства. Цей наказ видається з метою створення офіційного органу – інвентаризаційної комісії, який відповідатиме за проведення інвентаризації на підприємстві.

Інвентаризаційна комісія має за завдання перевірити фактичну наявність майна та зобов’язань, їх стан та відповідність даним бухгалтерського обліку. Це необхідно для виявлення недостач, надлишків, а також для підтвердження правильності ведення обліку активів і зобов’язань. Інвентаризація дозволяє оновити інформацію про майно, виявити можливі проблеми в його зберіганні чи використанні, а також забезпечити актуальність даних для складання фінансової звітності.

Цей документ потрібен для офіційного призначення членів комісії, визначення їх обов’язків та повноважень, а також для встановлення термінів проведення інвентаризації. Він встановлює правові основи для діяльності комісії, обумовлює порядок її роботи та відповідальність її членів.

Наказ про затвердження інвентаризаційної комісії складається у випадках, передбачених законодавством та внутрішніми положеннями КНП, зокрема, при зміні керівництва, перед складанням річної звітності, у разі виявлення фактів порушення зберігання майна, а також в інших випадках, які потребують перевірки активів та зобов’язань.

Сторонами в цьому документі виступають керівництво КНП, яке ініціює інвентаризацію та затверджує склад комісії, та члени інвентаризаційної комісії, які безпосередньо здійснюють перевірку майна та зобов’язань.

Вимоги до оформлення наказу включають зазначення назви та юридичної адреси КНП, дати та номера наказу, прізвищ, імен та по батькові членів комісії, їх посад, термінів проведення інвентаризації, а також перелік обов’язків та повноважень комісії. Також слід вказати відповідальність за надання комісії доступу до необхідної документації та майна, що підлягає інвентаризації.

Наказ складається керівником КНП або уповноваженою ним особою, після чого повинен бути офіційно оприлюднений серед співробітників і забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії.

Приклади

Створюючи шаблон наказу про затвердження інвентаризаційної комісії для комунального некомерційного підприємства (КНП), важливо врахувати норми чинного законодавства України та специфіку діяльності самого підприємства. Документ має містити ключові елементи, що забезпечать ефективну організацію процесу інвентаризації.

Шаблон: Наказ про затвердження інвентаризаційної комісії на КНП

НАКАЗ
[Дата]
м. [Назва міста]
Комунальне некомерційне підприємство “[Назва КНП]”
№ [Номер наказу]

На підставі статей [вказати номери статей] Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, з метою забезпечення точності обліку активів та зобов’язань, а також відповідно до Положення про інвентаризацію активів і зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № [номер] від [дата],

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити склад інвентаризаційної комісії комунального некомерційного підприємства “[Назва КНП]” наступним:
  • Голова комісії: [ПІБ], [посада];
  • Члени комісії: [ПІБ], [посада]; [ПІБ], [посада] (та інші члени комісії відповідно до потреби).
 2. Визначити основні завдання інвентаризаційної комісії:
  • Перевірка фактичної наявності активів та зобов’язань;
  • Виявлення недостач, надлишків та інших розбіжностей;
  • Підготовка актів інвентаризації та звітів про результати перевірки.
 3. Встановити терміни проведення інвентаризації з [дата початку] по [дата завершення].
 4. Зобов’язати голову та членів інвентаризаційної комісії забезпечити:
  • Дотримання встановлених термінів інвентаризації;
  • Об’єктивність та повноту перевірки активів та зобов’язань;
  • Складання актів інвентаризації відповідно до вимог чинного законодавства.
 5. Відповідальність за організацію інвентаризації покласти на [посада особи, відповідальної за організацію інвентаризації].

Керівник КНП
[ПІБ]
[Підпис]


Цей шаблон є загальним і може бути адаптований відповідно до конкретних потреб та вимог вашого КНП. Важливо детально визначити завдання комісії, склад її членів та процедури проведення інвентаризації, щоб забезпечити ефективність і прозорість цього процесу.

Шаблон Наказу про затвердження інвентаризаційної комісії на КНП

[Назва КНП]

[Дата]

НАКАЗ

про затвердження інвентаризаційної комісії

З метою проведення інвентаризації майна та фінансових зобов’язань КНП [назва КНП], НАКАЗУЮ:

1. Затвердити інвентаризаційну комісію у складі:

 • Голова комісії: [ПІБ, посада]
 • Члени комісії:
  • [ПІБ, посада]
  • [ПІБ, посада]
  • [ПІБ, посада]

2. Інвентаризаційній комісії провести інвентаризацію майна та фінансових зобов’язань КНП [назва КНП] з [дата] по [дата].

**3. Голові інвентаризаційної комісії:

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси
 • організувати роботу комісії;
 • забезпечити проведення інвентаризації згідно з чинним законодавством;
 • подати результати інвентаризації керівнику КНП [назва КНП] до [дата].**

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на [ПІБ, посада].

[Підпис]

[ПІБ, посада]

[Дата]

Згідно з чинним законодавством України, інвентаризація майна та фінансових зобов’язань на КНП проводиться з метою:

 • забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку;
 • виявлення нестач та надлишків майна;
 • контролю за використанням майна;
 • запобігання розкраданням та втратам майна.

Цей шаблон Наказу про затвердження інвентаризаційної комісії на КНП може бути використаний як основа для розробки Наказу конкретного КНП.

При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини справи.

Приклади заповнення:

В пункті 1. наказу вказується склад інвентаризаційної комісії. До складу комісії зазвичай включаються представники адміністрації КНП, бухгалтерської служби, а також інших структурних підрозділів.

В пункті 2. наказу вказуються дати проведення інвентаризації.

В пункті 3. наказу визначаються завдання голови інвентаризаційної комісії.

В пункті 4. наказу визначається особа, яка контролюватиме виконання наказу.

Додаткові приклади заповнення:

В наказі можна вказати інші положення, наприклад:

 • Порядок проведення інвентаризації;
 • Перелік майна та фінансових зобов’язань, які підлягають інвентаризації;
 • Форми документів, які використовуються при проведенні інвентаризації.

Наказ може бути доповнений додатком, в якому буде детально розписано склад інвентаризаційної комісії, її завдання та повноваження.

Важливо:

 • Наказ про затвердження інвентаризаційної комісії на КНП має бути оформлений у письмовій формі та підписаний керівником КНП.
 • З наказом про затвердження інвентаризаційної комісії повинні бути ознайомлені всі члени комісії.

Ось ще приклад шаблону Наказу про затвердження інвентаризаційної комісії на КНП з посиланням на відповідні закони України та заповнений приклад:

НАКАЗ 20.04.2024 р. м. Київ No 210 Про затвердження інвентаризаційної комісії

Відповідно до ст.10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 02.09.2014 No 879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань», з метою проведення інвентаризації,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити інвентаризаційну комісію у складі: Голова комісії – Петренко П.П. Члени комісії:
  • Іванов І.І.
  • Сидоров С.С.
 2. Комісії з 25 квітня по 30 квітня 2024 року провести інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей в КНП «Центральна міська лікарня».
 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Петров П.П.

З наказом ознайомлені: Петренко Іванов Сидоров

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: