Наказ про встановлення доплати медпрацівникам

Наказ про встановлення доплати медпрацівникам

Наказ про встановлення доплати медичним працівникам є офіційним документом, який видається керівництвом медичного закладу або органу охорони здоров’я. Цей документ встановлює правила і умови для надання доплат медичним працівникам, які можуть бути передбачені за різні критерії, такі як підвищена інтенсивність роботи, робота в особливих умовах, додаткові обов’язки, висока кваліфікація або за досягнення високих результатів у професійній діяльності.

Доплати медичним працівникам можуть мати різні види або форми, включаючи, але не обмежуючись, доплати за роботу в нічний час, за роботу у вихідні та святкові дні, за високі професійні досягнення, за роботу з підвищеним ризиком для здоров’я, а також індивідуальні доплати залежно від специфіки роботи конкретного медичного закладу.

Цей документ необхідний для офіційного визнання права медичних працівників на отримання додаткових виплат за особливі умови праці, високу кваліфікацію, а також для стимулювання їх до більш якісної та ефективної роботи. Він також сприяє забезпеченню прозорості та справедливості в оплаті праці, встановлюючи чіткі критерії для надання доплат.

Наказ про встановлення доплати медпрацівникам складається на підставі відповідних нормативно-правових актів, положень про оплату праці, а також враховуючи фінансові можливості медичного закладу. До сторін документу відносяться керівництво медичного закладу або органу охорони здоров’я, яке видає наказ, та медичні працівники, які є його адресатами.

Вимоги до оформлення наказу включають зазначення повної назви медичного закладу, дати видачі документа, прізвищ, імен та по батькові медичних працівників, яким встановлюються доплати, розмірів доплат та підстав для їх надання. Важливо, щоб документ містив посилання на відповідні законодавчі та нормативні акти, які регулюють оплату праці та надання доплат в охороні здоров’я.

Наказ складається керівництвом медичного закладу або відповідним управлінським органом, після чого повинен бути затверджений особою, яка має відповідні повноваження (наприклад, головним лікарем або директором закладу). Після затвердження документ розповсюджується серед медичних працівників та інших зацікавлених осіб, а також реєструється в установленому порядку.

Приклади

Створення шаблону наказу про встановлення доплати медичним працівникам вимагає дотримання чинного законодавства України, врахування положень про оплату праці, а також специфіки діяльності медичного закладу. Нижче наведено прикладний шаблон, який може бути адаптований з урахуванням конкретних умов та потреб.

Шаблон: Наказ про встановлення доплати медпрацівникам

НАКАЗ
[дата]
м. [назва міста]
№ [номер наказу]

Про встановлення доплати медичним працівникам

На підставі статей [вказати номери статей] Закону України “Про охорону здоров’я”, статті [номер статті] Кодексу законів про працю України, Постанови Кабінету Міністрів України “Про оплату праці” № [номер] від [дата], з метою підвищення мотивації та ефективності праці медичних працівників [назва медичного закладу],

НАКАЗУЮ:

 1. Встановити з [дата початку] по [дата закінчення] включно доплати за [вказати причину доплати, наприклад, “особливі умови праці”, “високу кваліфікацію”, “інтенсивність роботи у зв’язку з епідеміологічною ситуацією” та ін.] для медичних працівників [назва медичного закладу] в наступному розмірі:
  • [Посада] – [сума доплати] грн. на місяць.
 2. Зобов’язати головного бухгалтера [ПІБ головного бухгалтера] забезпечити виплату доплат відповідно до цього наказу.
 3. Контроль за виконанням наказу покласти на [Посада, ПІБ відповідальної особи].

Керівник медичного закладу
[ПІБ]
[Підпис]


Цей шаблон є універсальним та потребує адаптації під конкретні умови та потреби вашого медичного закладу. Важливо переконатися, що всі посилання на законодавчі та нормативні акти є актуальними та відповідають чинному стану законодавства. Також слід уточнити суми доплати та критерії їх встановлення відповідно до внутрішньої політики оплати праці медичного закладу та доступних фінансових ресурсів.

Шаблон Наказу про встановлення доплати медичним працівникам

[Назва закладу охорони здоров’я]

[Дата]

НАКАЗ

про встановлення доплати медичним працівникам

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 року № 1482 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2021 року № 1477»,

НАКАЗУЮ:

1. Встановити з 1 січня 2024 року доплати до заробітної плати медичним працівникам закладу в наступних розмірах:

 • Лікарям – 30% посадового окладу;
 • Фахівцям з вищою освітою, які надають медичну допомогу – 20% посадового окладу;
 • Молодшим спеціалістам з медичною освітою – 10% посадового окладу.

2. Визначити, що доплати, встановлені цим наказом, виплачуються за рахунок коштів, передбачених на оплату праці у 2024 році.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника головного лікаря з економічних питань [прізвище, ім’я, по батькові].

[Підпис]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

[Прізвище, ініціали]

[Дата]

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 року № 1482 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2021 року № 1477», медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної та комунальної власності можуть встановлюватися доплати до заробітної плати за рахунок коштів, передбачених на оплату праці.

Цей шаблон Наказу про встановлення доплати медичним працівникам може бути використаний як основа для розробки Наказу конкретного закладу охорони здоров’я.

При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини справи.

Приклади заповнення:

В пункті 1. вказується дата, з якої встановлюються доплати.

В пункті 2. вказуються розміри доплат для різних категорій медичних працівників.

В пункті 3. вказується джерело фінансування доплат.

В пункті 4. вказується посадова особа, яка контролюватиме виконання наказу.

Додаткові приклади заповнення:

В пункті 1. можна вказати конкретні категорії медичних працівників, яким встановлюються доплати, наприклад:

 • Лікарям-хірургам;
 • Лікарям-анестезіологам;
 • Медичним сестрам анестезіологічного відділення.

В пункті 2. можна вказати інші доплати, які встановлюються медичним працівникам закладу, наприклад:

 • Доплати за вислугу років;
 • Доплати за складність та напруженість роботи;
 • Доплати за роботу в нічний час.

В пункті 3. можна вказати інші джерела фінансування доплат, наприклад:

 • Кошти субвенції з державного бюджету;
 • Кошти місцевого бюджету;
 • Благодійні кошти.

Ось ще приклад шаблону Наказу про встановлення доплати медпрацівникам з посиланням на відповідні закони України та заповнений приклад:

НАКАЗ м. Київ 20 лютого 2024 р.

No 112

Про встановлення доплати медпрацівникам

Згідно зі статтею 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я та відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 No 308 “Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення”

НАКАЗУЮ:

 1. Встановити з 1 березня 2024 року доплату в розмірі 20% посадового окладу:
 • лікарю-терапевту Іванову Петру Петровичу
 • лікарю-хірургу Сидорову Івану Івановичу
 • медичній сестрі Петренко Ользі Сергіївні
 1. Бухгалтерії нараховувати та виплачувати доплати у встановленому розмірі.
 2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор

Петров П.П.

З наказом ознайомлені: Іванов Сидоров Петренко

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: