Наказ про встановлення бригадної відповідальності

Наказ про встановлення бригадної відповідальності

Наказ про встановлення бригадної відповідальності є важливим документом у сфері управління та організації праці, особливо в Україні. Цей документ використовується для регулювання відповідальності робочих бригад і встановлення порядку виконання певних завдань або проектів.

Суть Наказу полягає в офіційному визначенні обов’язків, прав та відповідальності кожного члена бригади. Він визначає, як робота буде організована, яким чином будуть розподілятися завдання між членами бригади, а також умови, за яких ці завдання повинні бути виконані.

Види або форми бригадної відповідальності залежать від специфіки роботи та організаційної структури підприємства. Вони можуть варіюватися від простого розподілу завдань до складних систем, що включають колективну відповідальність за весь проект.

Документ потрібен для забезпечення ефективного управління роботою, зменшення ризиків невиконання робіт у встановлені терміни, а також для регулювання взаємовідносин між працівниками.

Вимоги до наказу включають чітке формулювання завдань, їх термінів виконання, відповідальних осіб та механізму контролю за виконанням. Важливо, щоб документ відповідав всім юридичним нормам та був зрозумілим для всіх учасників процесу.

Складати наказ зазвичай повинен керівник проекту або відповідальна особа з управлінського складу підприємства. Цей документ має бути підписаний усіма членами бригади або їх представниками, щоб забезпечити згоду з умовами відповідальності.

Сторонами в документі виступають керівництво підприємства (або особа, що має право підписувати такі документи) та члени бригади або їх представники.

Оформлення наказу повинне відповідати стандартам діловодства та включати всі необхідні реквізити: назву документа, дату його створення, відомості про керівництво та членів бригади, перелік завдань, терміни виконання та підписи усіх зацікавлених сторін.

Приклади

Щоб скласти шаблон Наказу про встановлення бригадної відповідальності, важливо врахувати відповідні законодавчі норми України та чітко визначити структуру документа. Ось приклад такого шаблону:


НАКАЗ

[назва компанії/організації]

[дата]

№ [номер наказу]

Місто [назва міста]

Про встановлення бригадної відповідальності

На підставі [вказати нормативно-правові акти, які регулюють відповідальність працівників, наприклад, Кодекс законів про працю України, закони, що стосуються трудових відносин], з метою підвищення ефективності роботи та відповідальності бригад, НАКАЗУЮ:

 1. Встановити бригадну відповідальність для [вказати відділ або бригаду] з [дата початку дії наказу].
 2. Визначити [назва бригади] наступні обов’язки та відповідальність:
  • [перелічити обов’язки та види відповідальності].
 3. Контроль за виконанням наказу покласти на [посада, ПІБ].
 4. Наказ довести до відома всіх працівників бригади [методи повідомлення, наприклад, через збори колективу, внутрішню пошту тощо].

Директор [ПІБ]

[підпис]


Приклад заповнення:

НАКАЗ

ТОВ “Вектор”

28 січня 2024 року

№ 05

Місто Київ

Про встановлення бригадної відповідальності

На підставі статті 43 Кодексу законів про працю України та внутрішніх положень компанії, з метою підвищення продуктивності роботи монтажної бригади, НАКАЗУЮ:

 1. Встановити бригадну відповідальність для монтажної бригади з 1 лютого 2024 року.
 2. Визначити монтажній бригаді наступні обов’язки та відповідальність:
  • Своєчасне та якісне виконання монтажних робіт.
  • Дотримання техніки безпеки.
  • Підтримання робочого обладнання в належному стані.
 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з виробництва, Петренко І.В.
 4. Наказ довести до відома всіх працівників монтажної бригади через проведення зборів колективу 30 січня 2024 року.

Директор Сидоренко О.М.

[підпис]


Цей шаблон може бути адаптований залежно від конкретних умов та вимог вашої організації.

Наказ про встановлення бригадної відповідальності

[Найменування підприємства]

[Адреса підприємства]

[Ідентифікаційний код підприємства]

[Номер і дата наказу]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Про встановлення бригадної відповідальності

На підставі [підстава для встановлення бригадної відповідальності], з метою забезпечення [ціль встановлення бригадної відповідальності], відповідно до [нормативно-правовий акт, що регулює порядок встановлення бригадної відповідальності],

НАКАЗУЮ:

 1. Запровадити бригадну відповідальність для бригади працівників [найменування бригади], яка складається з працівників:

  • [Прізвище, ім’я, по батькові 1]
  • [Прізвище, ім’я, по батькові 2]
  • [Прізвище, ім’я, по батькові 3]
 2. Затвердити перелік матеріальних цінностей, за які бригада несе бригадну відповідальність, згідно з додатком до цього наказу.

 3. Призначити бригадиром бригади [Прізвище, ім’я, по батькові бригадира].

 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на [особу, відповідальну за виконання наказу].

Директор [Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

Приклади заповнення

[Найменування підприємства]

ТОВ “Альфа”

[Адреса підприємства]

[Ідентифікаційний код підприємства]

[Номер і дата наказу]

Про встановлення бригадної відповідальності

На підставі ст. 134 Кодексу законів про працю України, з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, відповідно до Положення про бригадну відповідальність, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 03.08.1995 № 27,

НАКАЗУЮ:

 1. Запровадити бригадну відповідальність для бригади працівників “Столярна”, яка складається з працівників:

  • [Прізвище, ім’я, по батькові 1] – столяр
  • [Прізвище, ім’я, по батькові 2] – столяр
  • [Прізвище, ім’я, по батькові 3] – столяр
 2. Затвердити перелік матеріальних цінностей, за які бригада несе бригадну відповідальність, згідно з додатком до цього наказу.

 3. Призначити бригадиром бригади [Прізвище, ім’я, по батькові бригадира] – столяра.

 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера [Прізвище, ім’я, по батькові].

Директор [Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

Нормативні правові акти, що регулюють порядок встановлення бригадної відповідальності

 • Кодекс законів про працю України;
 • Положення про бригадну відповідальність, затверджене наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 03.08.1995 № 27.

Особливості заповнення наказу про встановлення бригадної відповідальності

 • У наказі необхідно вказати найменування підприємства, його адресу та ідентифікаційний код.
 • У наказі необхідно вказати дату видання наказу.
 • У наказі необхідно вказати підставу для встановлення бригадної відповідальності.
 • У наказі необхідно вказати назву бригади, для якої встановлюється бригадна відповідальність.
 • У наказі необхідно вказати перелік матеріальних цінностей, за які бригада несе бригадну відповідальність.
 • У наказі необхідно призначити бригадиром бригади.
 • У наказі необхідно покласти контроль за виконанням цього наказу на уповноважену особу.

Додаткові поради

 • Наказ про встановлення бригадної відповідальності повинен бути виданий на підставі обґрунтованого рішення, яке приймається уповноваженим органом підприємства.
 • Перелік матеріальних цінностей, за які бригада несе бригадну відповідальність, повинен бути конкретним і обґрунтованим.
 • Бригадир бригади повинен мати досвід роботи та володіти необхідними знаннями.
 • Бригадна відповідальність повинна встановлюватися за письмовою згодою працівників, які входять до складу бригади.

Ось ще шаблон Наказу про встановлення бригадної відповідальності відповідно до законодавства України:

НАКАЗ 11.01.2024 м. Київ No 15-ОД

Про встановлення бригадної відповідальності

З метою посилення особистої відповідальності працівників за виконання трудових обов’язків, відповідно до статей 130, 133 Кодексу законів про працю України, НАКАЗУЮ:

 1. Запровадити бригадну (колективну) відповідальність у цеху No1 за збереження матеріальних цінностей, що знаходяться у приміщенні цеху та видаються членам бригади для виконання виробничих завдань.
 2. Затвердити персональний склад бригади цеху No1 у кількості 5 осіб (додається).
 3. Призначити бригадира – Іванова І.І.
 4. Бригадирові організовувати роботу таким чином, щоб забезпечити збереження матеріальних цінностей.
 5. У разі виявлення нестачі, пошкодження матеріальних цінностей – визначати ступінь вини кожного члена бригади.
 6. Контроль за виконанням покласти на заступника директора з виробництва.

Директор

Підпис

Зі змістом наказу ознайомлені: Іванов І.І. Петренко П.П.

Додаток: Склад бригади цеху No1

 1. Іванов Іван Іванович – бригадир
 2. Петренко Петро Петрович

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: