Наказ про внесення змін до трудової книжки

Наказ про внесення змін до трудової книжки

Наказ про внесення змін до трудової книжки є стандартним документом у сфері управління персоналом на підприємствах та в організаціях України. Цей наказ видається для офіційного оформлення змін у трудових книжках працівників, що можуть включати зміну посади, прізвища, назви підприємства чи інші важливі аспекти, що фіксуються у цьому документі.

Зміст та форма наказу про внесення змін до трудової книжки можуть відрізнятися в залежності від конкретної ситуації та вимог підприємства, але в цілому документ містить інформацію про зміни, які необхідно внести, та підстави для цих змін.

Цей наказ потрібен для забезпечення відповідності записів у трудовій книжці актуальному стану трудових відносин працівника. Він також важливий для дотримання законодавства України, яке вимагає точного та своєчасного документування всіх змін у трудових відносинах.

До наказу про внесення змін до трудової книжки висуваються певні вимоги. Наказ повинен бути складений в письмовій формі та містити детальну інформацію про зміни, які потрібно внести, а також причини цих змін. Важливо, щоб у документі були вказані точні дані, які відповідають дійсності.

Наказ про внесення змін до трудової книжки складається у випадках, коли відбуваються зміни в трудових відносинах працівника, які мають бути відображені у його трудовій книжці. Це може бути зміна посади, прізвища через одруження або розлучення, зміна назви підприємства чи інші важливі зміни.

Сторонами в цьому документі є керівництво підприємства, яке видає наказ, та працівник, до трудової книжки якого вносяться зміни. Керівник підприємства або уповноважена ним особа підписує наказ, що підтверджує офіційне рішення про внесення змін.

Вимоги до оформлення включають наявність усіх необхідних реквізитів, таких як назва та адреса підприємства, ПІБ працівника, детальний опис змін, що вносяться, та підпис керівника організації. Наказ зазвичай складається відділом кадрів або безпосередньо керівником підприємства на підставі отриманої інформації про необхідні зміни.

Приклади

Ось прикладний шаблон наказу про внесення змін до трудової книжки, який відповідає нормам трудового законодавства України:


[Назва підприємства/організації]
Наказ
Про внесення змін до трудової книжки
№ [номер наказу]
[місто, дата]

На підставі статті 49 Кодексу законів про працю України та відповідно до внутрішніх положень підприємства,

НАКАЗУЮ:

 1. Внести зміни до трудової книжки працівника [ПІБ працівника], який обіймає посаду [назва посади], у зв’язку з [вкажіть причину, наприклад, “зміною посади” або “зміною прізвища працівника”].
 2. Відділу кадрів (або відповідному відділу):
  • здійснити внесення відповідних записів у трудову книжку [ПІБ працівника];
  • ознайомити працівника з внесеними змінами.

Керівник організації
[підпис]
[ПІБ керівника]


Підпис працівника про ознайомлення:
[підпис]
[ПІБ працівника]
[дата]


Цей шаблон є загальним та може бути адаптований відповідно до специфіки та вимог кожного підприємства або організації. Важливо забезпечити, що всі дані у документі відповідають дійсності та актуальним законодавчим вимогам. Внесення змін до трудових книжок має здійснюватися відповідно до чинного законодавства, а саме Кодексом законів про працю України.

НАКАЗ

про внесення змін до трудової книжки

[найменування підприємства]

[номер]

[дата]

На підставі [назва документа, на підставі якого вносяться зміни до трудової книжки],

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до трудової книжки працівника [прізвище, ім’я, по батькові працівника], який працює на [найменування підприємства] на посаді [посада працівника] наступним чином:

 • [опис змін, які вносяться до трудової книжки].

Керівник підприємства

[підпис]

[прізвище, ініціали]

Приклади заповнення

В пункті 1. вказується найменування підприємства, на якому видається наказ.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

В пункті 2. вказується номер наказу.

В пункті 3. вказується дата видачі наказу.

В пункті 4. вказується підстава для внесення змін до трудової книжки. Це може бути, наприклад, наказ про призначення на посаду, наказ про переведення на іншу посаду, наказ про звільнення, наказ про виправлення помилок у трудовій книжці.

В пункті 5. вказується прізвище, ім’я, по батькові працівника, якому вносяться зміни до трудової книжки.

В пункті 6. вказується посада працівника, якому вносяться зміни до трудової книжки.

В пункті 7. вказуються зміни, які вносяться до трудової книжки. Це може бути, наприклад, зміна прізвища, імені, по батькові працівника, зміна посади працівника, зміна дати початку або закінчення роботи, зміна дати звільнення, виправлення помилок у трудовій книжці.

В пункті 8. вказується підпис керівника підприємства та його ініціали.

Цей шаблон Наказу про внесення змін до трудової книжки може бути використаний як основа для розробки Наказу конкретного підприємства. При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини справи.

Законами України, які регулюють порядок внесення змін до трудової книжки, є:

 • Кодекс законів про працю України;
 • Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.07.1993 № 102.

Згідно з цими законами, зміни до трудової книжки вносяться на підставі відповідних документів.

Наказ про внесення змін до трудової книжки видається керівником підприємства.

Наказ про внесення змін до трудової книжки є документом, який підтверджує факт внесення змін до трудової книжки.

Додаткові приклади заповнення:

В пункті 7. можна вказати додаткову інформацію про зміни, які вносяться до трудової книжки, наприклад, номер і дату документа, на підставі якого вносяться зміни, причини змін.

В пункті 8. можна вказати посаду особи, яка склала наказ про внесення змін до трудової книжки.

Ось ще приклад шаблону Наказу про внесення змін до трудової книжки відповідно до законодавства України:

НАКАЗ 15 березня 2024 р. м. Київ

No ___

Про внесення змін до трудової книжки

Згідно з наказом від 05.03.2024 No56 про призначення Петренка Петра Петровича на посаду начальника відділу збуту, на підставі статті 48 Кодексу законів про працю України,

НАКАЗУЮ:

 1. Внести відповідний запис до трудової книжки No II-PT 123456, виданої 01.03.2010 р. Петренку Петру Петровичу, про те, що з 05 березня 2024 року він призначений на посаду начальника відділу збуту згідно наказу від 05.03.2024 No 56.
 2. Покласти обов’язок щодо внесення зазначених змін до трудової книжки Петренка П.П. на інспектора з кадрів Сидоренко Катерину Іванівну.
 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Петров

З наказом ознайомлені: Сидоренко 15 березня 2024 р.

Отже, наказ про внесення змін до трудової книжки повинен містити:

 • Підставу для змін (наказ про призначення)
 • ПІБ працівника та дані про його трудову книжку
 • Відомості про зміни в трудовій книжці
 • Відповідальну за внесення змін особу
 • Підпис керівника та ознайомлення відповідальної особи

Таким чином оформлюються зміни трудової книжки працівника.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: