Наказ про відрядження працівника

Наказ про відрядження працівника

Наказ про відрядження працівника є документом, який використовується в українських організаціях та компаніях для офіційного оформлення тимчасового переведення працівника на роботу в інше місце, зазвичай поза основним місцем його роботи. Цей наказ є обов’язковим для оформлення командировок, як в межах країни, так і за кордон.

Основна мета наказу про відрядження – це юридичне підтвердження делегування працівника для виконання робочих завдань у іншому місці. Це може бути пов’язано з участю у переговорах, конференціях, тренінгах, виконанням конкретних робочих задач або участю в проектах на інших територіях.

В українській практиці існують різні форми наказів про відрядження, які можуть варіюватися в залежності від цілей відрядження, тривалості, місця роботи та інших факторів. Наприклад, відрядження можуть бути короткотерміновими або довготерміновими, в межах країни або за кордон.

Документ потрібен для забезпечення правових основ відрядження, включаючи врегулювання питань оплати праці та компенсацій пов’язаних з відрядженням. Він також є підтвердженням відрядження для бухгалтерського обліку та податкових цілей.

Вимоги до наказу включають точне вказання мети відрядження, дати від’їзду та повернення, місця відрядження, умов оплати праці та компенсацій. Також повинні бути зазначені відомості про працівника, який відряджається.

Наказ про відрядження зазвичай складається керівником організації або уповноваженою особою. Процес включає підготовку та підписання відповідного документу, який після цього доводиться до відома працівника, який відряджається.

Сторонами в цьому процесі є керівник організації (або уповноважена особа), який видає наказ, та працівник, який відряджається. У деяких випадках до процесу можуть бути залучені й інші структурні підрозділи організації, наприклад, бухгалтерія та відділ кадрів.

Оформлення наказу повинно відповідати нормам діловодства та трудового законодавства України. Важливо забезпечити наявність усіх необхідних реквізитів, включаючи назву документа, дату його видачі, повну інформацію про працівника та деталі відрядження. Всі ці аспекти гарантують юридичну коректність та ефективність документа.

Приклади

Ось приклад такого шаблону:


НАКАЗ [Назва організації]

Про відрядження працівника

Дата: [дата видачі наказу]

№ [номер наказу]

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про працю», ст. 10 Закону України «Про відрядження», на підставі службової необхідності:

 1. Відрядити [П.І.Б. працівника] на [термін відрядження] до [місце відрядження] з метою [мета відрядження].
 2. Встановити, що під час відрядження працівник зберігає за собою середній заробіток згідно зі ст. 119 Кодексу законів про працю України.
 3. Витрати на проїзд, проживання та добові витрати відшкодовуються згідно з Положенням про службові відрядження, затвердженим [назва документу, що регулює ці витрати у вашій організації], відповідно до стандартів, встановлених законодавством України.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покладається на [П.І.Б. відповідальної особи].

[Підпис директора організації] [П.І.Б. директора організації]


Приклад заповнення:

НАКАЗ ТОВ “Екзампл Компані”

Про відрядження працівника

Дата: 11.01.2024

№ 123

На підставі службової необхідності:

 1. Відрядити Іванова Івана Івановича з 15.01.2024 по 20.01.2024 до м. Київ з метою участі в професійній конференції.
 2. Зберегти за Івановим І.І. середній заробіток на час відрядження.
 3. Витрати на проїзд, проживання та добові витрати відшкодовуються згідно з внутрішнім Положенням про службові відрядження ТОВ “Екзампл Компані”.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покладається на заступника директора Сидорова П.П.

[Підпис директора] Петров Петро Петрович


Цей шаблон є універсальним і може бути адаптований під конкретні вимоги вашої організації.

Наказ про відрядження працівника

[Найменування підприємства]

[Адреса підприємства]

[Ідентифікаційний код підприємства]

[Номер і дата наказу]

Про відрядження працівника

На підставі [підстава для відрядження], з метою [ціль відрядження], відповідно до [нормативно-правовий акт, що регулює порядок відряджень],

НАКАЗУЮ:

 1. Відрядити [найменування посади] [прізвище, ім’я, по батькові працівника] у [населений пункт відрядження] з [дата початку відрядження] по [дата закінчення відрядження].

 2. Видати [прізвище, ім’я, по батькові працівника] грошові кошти на відрядження в розмірі [сума грошових коштів] у встановленому порядку.

 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на [особу, відповідальну за виконання наказу].

  Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Директор [Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

Приклади заповнення

[Найменування підприємства]

ТОВ “Альфа”

[Адреса підприємства]

[Ідентифікаційний код підприємства]

[Номер і дата наказу]

Про відрядження працівника

На підставі договору № 1234567890 від 01.01.2024, з метою участі в переговорах з контрагентом, відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2011 № 353,

НАКАЗУЮ:

 1. Відрядити менеджера з продажу [Прізвище, ім’я, по батькові працівника] у м. Київ з 10.02.2024 по 15.02.2024.

 2. Видати [Прізвище, ім’я, по батькові працівника] грошові кошти на відрядження в розмірі 10 000 гривень у встановленому порядку.

 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на [особу, відповідальну за виконання наказу].

Директор [Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

Нормативні правові акти, що регулюють порядок відряджень

 • Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”;
 • Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2011 № 353.

Особливості заповнення наказу про відрядження працівника

 • У наказі необхідно вказати найменування підприємства, його адресу та ідентифікаційний код.
 • У наказі необхідно вказати дату видання наказу.
 • У наказі необхідно вказати підставу для відрядження.
 • У наказі необхідно вказати назву посади, на якій працює працівник, та його прізвище, ім’я та по батькові.
 • У наказі необхідно вказати строк відрядження.
 • У наказі необхідно вказати населений пункт, у який відряджається працівник.
 • У наказі необхідно вказати мету відрядження.
 • У наказі необхідно вказати, чи видаватиметься працівникові грошові кошти на відрядження. Якщо видаватиметься, то необхідно вказати суму грошових коштів.
 • У наказі необхідно покласти контроль за виконанням цього наказу на уповноважену особу.

Додаткові поради

 • Наказ про відрядження працівника повинен бути виданий на підставі обґрунтованого рішення, яке приймається уповноваженим органом підприємства.
 • Строк відрядження не повинен перевищувати одного місяця.
 • За працівником, який перебуває у відрядженні, зберігається його посада, а також середній заробіток за основним місцем роботи.

Ось ще шаблон Наказу про відрядження працівника відповідно до законодавства України:

НАКАЗ 11.01.2024 р. м. Київ No 12-ОД

Про відрядження працівника

Відповідно до статті 121 Кодексу законів про працю України та з метою виконання службового доручення, НАКАЗУЮ:

 1. Направити у відрядження до м. Львів працівника компанії Іваненка Івана Петровича, економіста відділу маркетингу, з 12 січня 2024 року по 15 січня 2024 року включно.
 2. Встановити Іваненку І.П. добові за час перебування у відрядженні у розмірі ____ грн. на добу відповідно до колективного договору.
 3. Бухгалтерії компенсувати Іваненку І.П. витрати на проїзд до місця відрядження і назад на підставі поданих документів.
 4. Контроль за виконанням покласти на головного бухгалтера Петренко Л.М.

Директор Підпис

З відрядженням ознайомлений: Іваненко І.П. Підпис

Зразок службового завдання у відрядження:

ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ТОВ “Промінь” Петренко П.П. 10.01.2024 р.

СЛУЖБОВЕ ЗАВДАННЯ у відрядження до м. Львів

Надане працівнику ТОВ “Промінь” Іваненку Івану Петровичу, економісту відділу маркетингу.

Термін відрядження: з 12.01.2024 р. по 15.01.2024 р.

Мета відрядження: участь у переговорах щодо укладання договору про співпрацю з ПП “Львівські напої”.

Завдання у відрядженні:

 • вести переговори від імені ТОВ “Промінь”;
 • підготувати проект договору про співпрацю;
 • узгодити умови співпраці;
 • організувати підписання договору.

Кошторис витрат на відрядження додається.

Директор Підпис

Зі змістом ознайомлений: __________________________

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: