Наказ про відрахування зі заробітної плати (утримання, стягнення)

Наказ про  відрахування зі заробітної плати (утримання, стягнення)

Наказ про відрахування зі заробітної плати, який також може називатися утриманням або стягненням, є документом, що видається роботодавцем і має за мету регулювання процесу вирахувань із заробітної плати працівника. Цей документ використовується в різних ситуаціях, таких як необхідність стягнення аліментів, погашення боргів перед підприємством або іншими особами, відшкодування завданих збитків тощо.

Існує кілька видів відрахувань з заробітної плати: відрахування за рішенням суду (наприклад, аліменти або стягнення боргів), дисциплінарні стягнення (відповідно до внутрішнього трудового розпорядку), стягнення за завдані збитки (у випадку, якщо працівник завдав матеріальної шкоди підприємству) тощо.

Документ потрібен для правомірності і законності процесу відрахувань з заробітної плати працівника. Він повинен базуватися на законних підставах та відповідати вимогам законодавства. Для складання наказу про відрахування зі заробітної плати мають бути законні підстави, такі як наявність відповідного рішення суду або письмова заява самого працівника.

Основними сторонами в цьому документі є роботодавець як видавець наказу та працівник, заробітну плату якого зменшують. Важливо, що відрахування з заробітної плати не можуть бути здійснені без документальних підстав та повинні бути обґрунтованими.

Щодо оформлення, наказ про відрахування зі заробітної плати повинен містити чіткі дані про працівника, суму відрахування, підставу для відрахування та період, на який це відрахування застосовується. Наказ підписується керівником підприємства або уповноваженою особою.

Такий документ зазвичай складається відділом кадрів або бухгалтерією підприємства на підставі наданих документів, таких як рішення суду або заяви самого працівника. Важливо, що вся процедура відрахувань повинна бути прозорою і зрозумілою для працівника, а самі відрахування не повинні порушувати його права.

Приклади

Шаблон Наказ про відрахування зі заробітної плати (утримання, стягнення)

[Найменування організації]

[Дата]

Наказ

[Номер]

Про відрахування зі заробітної плати (утримання, стягнення)

Я, [прізвище, ім’я, по батькові], [посада], [найменування організації], на підставі [документ, що підтверджує право на відрахування], наказую:

Відрахувати із заробітної плати:

 • Прізвище, ім’я, по батькові [сума] гривень на [підстави відрахування].**

Наказ довести до відома працівника під розпис.

Керівник організації

[Підпис]

[Прізвище, ім’я, по батькові]

[Дата]

Відповідні закони України

Відрахування із заробітної плати працівника регулюються Кодексом законів про працю України (КЗпП України) та іншими нормативно-правовими актами. КЗпП України містить положення про порядок відрахування із заробітної плати працівника, права та обов’язки сторін трудового договору, заробітну плату, робочий час, відпустки та інші умови праці.

Приклади заповнення

Я, Іванов Іван Іванович, директор ТОВ “Альфа”, на підставі виконавчого листа, наказую:

Відрахувати із заробітної плати:

 • Петрова Петра Петровича 2000 гривень на погашення заборгованості за кредитом.**

Наказ довести до відома працівника під розпис.

Керівник організації

[Підпис]

[Прізвище, ім’я, по батькові]

[Дата]

Рекомендації

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Наказ про відрахування із заробітної плати повинен бути виданий не пізніше наступного дня після отримання документа, що підтверджує право на відрахування. У наказі необхідно вказати такі відомості:

 • прізвище, ім’я, по батькові працівника;
 • сума відрахування;
 • підстави відрахування.

Наказ про відрахування із заробітної плати є важливим документом, який підтверджує факт відрахування із заробітної плати працівника. Наказ про відрахування із заробітної плати зберігається в особовій справі працівника.

Додаткові умови

У наказі про відрахування із заробітної плати можна вказати додаткові умови, наприклад, порядок відрахування, строки відрахування тощо.

Види відрахувань із заробітної плати

Відрахування із заробітної плати працівника можуть бути:

 • Утримання – обов’язкові відрахування, які здійснюються відповідно до закону. Наприклад, відрахування на соціальне страхування, відрахування на погашення заборгованості за кредитом тощо.
 • Стягнення – добровільні відрахування, які здійснюються за згодою працівника. Наприклад, відрахування на благодійні цілі, відрахування на поповнення корпоративної картки тощо.

Порядок відрахувань із заробітної плати

Відрахування із заробітної плати працівника здійснюються у такому порядку:

 1. Роботодавець видає наказ про відрахування із заробітної плати.
 2. Наказ доводиться до відома працівника під розпис.
 3. Відрахування здійснюються із заробітної плати працівника у строки, встановлені законом або договором.

Відрахування із заробітної плати працівника не допускаються:

 • заробітної плати за виконану роботу та надані послуги;
 • доплат і надбавок до заробітної плати;
 • компенсації за невикористану відпустку;
 • інших виплат, що мають гарантований характер.

Шаблон: Наказ про відрахування зі заробітної плати (утримання, стягнення)


НАКАЗ № [номер наказу]

[Назва підприємства]

[Дата складання]


Про відрахування зі заробітної плати

На підставі [вкажіть підставу: рішення суду, договору, заяви працівника, внутрішнього розпорядку підприємства, тощо] від [дата підстави] № [номер підстави] та відповідно до статей [вкажіть відповідні статті] Кодексу законів про працю України, статті [вкажіть статті] Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

НАКАЗУЮ:

 1. Здійснити відрахування зі заробітної плати працівника [П.І.Б. працівника] на підставі [зазначте підставу] у розмірі [сума відрахування або відсоток від заробітної плати] за період [зазначте період відрахувань].
 2. Відрахування проводити щомісяця до [зазначте дату закінчення відрахувань або до повного погашення зобов’язань].
 3. [Вкажіть відповідальну особу, наприклад: Бухгалтерії, Відділу кадрів, тощо] забезпечити належне виконання цього наказу.

Контроль за виконанням наказу покладаю на [П.І.Б. відповідальної особи].


Директор [П.І.Б. директора]

М.П.


Приклад заповнення:


НАКАЗ № 145

ТОВ “Розквіт”

01.11.2023


Про відрахування зі заробітної плати

На підставі рішення суду від 15.10.2023 № 325 та відповідно до статей 43, 136 Кодексу законів про працю України, статті 611 Цивільного кодексу України.

НАКАЗУЮ:

 1. Здійснити відрахування зі заробітної плати працівника Петренко Івана Миколайовича на підставі рішення суду у розмірі 10% від заробітної плати за період з 01.11.2023 по 01.11.2024.
 2. Відрахування проводити щомісяця до 01.11.2024.
 3. Бухгалтерії забезпечити належне виконання цього наказу.

Контроль за виконанням наказу покладаю на головного бухгалтера Сидоренко Олену Петрівну.


Директор Павленко Сергій Олексійович

М.П.

Відрахування із заробітної плати працівника, які здійснюються без його згоди, є незаконними.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: