Наказ про увільнення від роботи

Наказ про увільнення від роботи

Наказ про увільнення від роботи є документом, який видається роботодавцем і є офіційним підтвердженням припинення трудових відносин із працівником. Цей документ має велике значення, оскільки він є правовою основою для припинення трудового договору з працівником.

Основні види або форми наказу про увільнення залежать від підстав для припинення трудових відносин. Вони можуть включати увільнення за власним бажанням, за згодою сторін, у зв’язку з закінченням строку трудового договору, у зв’язку зі скороченням штату або ж у разі порушення працівником трудової дисципліни.

Документ важливий, оскільки він не тільки фіксує факт припинення трудових відносин, але і є підставою для виплати відповідних компенсацій та вирішення інших питань, пов’язаних із звільненням (наприклад, видачу трудової книжки, розрахунок).

Наказ про увільнення складається відповідно до чинного законодавства та норм трудового права України. Важливо, щоб у документі були вказані: найменування організації, ПІБ працівника, підстава для увільнення, а також дата, коли увільнення набуває чинності. Також потрібно зазначити посаду особи, яка підписує наказ, і дату видачі документа.

Зазвичай наказ підписується керівником організації або уповноваженою на це особою. Процедура складання такого наказу зазвичай передбачає отримання необхідних згод та погоджень відповідних структурних підрозділів організації, наприклад, відділу кадрів.

У документі є дві сторони: роботодавець, який ініціює увільнення, та працівник, чиї трудові відносини припиняються. Перед тим, як видати наказ, працівника зазвичай письмово повідомляють про майбутнє увільнення, даючи можливість ознайомитися з причинами і обставинами.

Важливо, щоб усі процедури, пов’язані з увільненням, проводилися з дотриманням законодавства, оскільки порушення можуть призвести до юридичних спорів та відповідальності роботодавця.

Приклади

Нижче наведено прикладний шаблон Наказу про увільнення від роботи з вказівкою відповідних законів України. Важливо розуміти, що цей шаблон є узагальненим, і для конкретної ситуації можуть знадобитися специфічні доповнення та зміни.


НАКАЗ

м. [Місце видачі] “_________ 20__ р.

Про увільнення від роботи

На підставі [вкажіть підставу, наприклад, статті 40 Кодексу законів про працю України],

 1. Увільнити [Прізвище, ім’я, по батькові працівника] з посади [назва посади] з “_________ 20__ року у зв’язку з [підстава увільнення, наприклад, скороченням штату].
 2. Відділу кадрів (або іншому відповідному підрозділу):
  • Оформити всі необхідні документи, пов’язані з увільненням.
  • Здійснити повний розрахунок з працівником.
  • Повідомити [назва відповідного відділу, наприклад, бухгалтерію] про дату увільнення для припинення виплат.
 3. Контроль за виконанням наказу покласти на [Прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи].

Директор [або інша посада] [Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]


Приклад заповнення:

НАКАЗ

м. Київ “15” травня 20__ р.

Про увільнення від роботи

На підставі статті 40 Кодексу законів про працю України,

 1. Увільнити Іванова Івана Івановича з посади менеджера з продажу з “15” травня 20__ року у зв’язку зі скороченням штату.
 2. Відділу кадрів:
  • Оформити всі необхідні документи, пов’язані з увільненням.
  • Здійснити повний розрахунок з Івановим І.І.
  • Повідомити бухгалтерію про дату увільнення для припинення виплат.
 3. Контроль за виконанням наказу покласти на Сидорову Олену Петрівну.

Директор [Підпис] Петров Петро Петрович


Цей шаблон є базовим і може бути адаптований до конкретних вимог організації та особливостей конкретного випадку увільнення.

Приклади

Наказ про увільнення від роботи

[Найменування підприємства]

[Адреса підприємства]

[Ідентифікаційний код підприємства]

[Номер і дата наказу]

Про увільнення від роботи

На підставі [підстава для звільнення], з метою [ціль звільнення], відповідно до [нормативно-правовий акт, що регулює порядок звільнення],

НАКАЗУЮ:

 1. Увільнити від роботи [найменування посади] [Прізвище, ім’я, по батькові працівника] з [дата] за [підстава для звільнення].

 2. Виплатити працівнику [Прізвище, ім’я, по батькові працівника] вихідну допомогу в розмірі [сума] гривень.

 3. Доручити [особі, відповідальній за виконання наказу] провести з працівником [Прізвище, ім’я, по батькові працівника] розрахунок та видати трудову книжку.

Директор [Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

Приклади заповнення

[Найменування підприємства]

ТОВ “Альфа”

[Адреса підприємства]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

[Ідентифікаційний код підприємства]

[Номер і дата наказу]

Про увільнення від роботи

На підставі заяви працівника, з метою звільнення за власним бажанням, відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України,

НАКАЗУЮ:

 1. Увільнити від роботи бухгалтера [Прізвище, ім’я, по батькові працівника] з 01 серпня 2023 року за власним бажанням.

 2. Виплатити працівнику [Прізвище, ім’я, по батькові працівника] вихідну допомогу в розмірі середньомісячного заробітку.

 3. Доручити [особі, відповідальній за виконання наказу] провести з працівником [Прізвище, ім’я, по батькові працівника] розрахунок та видати трудову книжку.

Директор [Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

Нормативні правові акти, що регулюють порядок звільнення

 • Кодекс законів про працю України;
 • Закон України “Про зайнятість населення”;
 • Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 березня 2012 року № 225.

Особливості заповнення наказу про увільнення від роботи

 • У наказі необхідно вказати найменування підприємства, його адресу та ідентифікаційний код.
 • У наказі необхідно вказати дату видання наказу.
 • У наказі необхідно вказати підставу для звільнення.
 • У наказі необхідно вказати назву посади працівника, який увільняється.
 • У наказі необхідно вказати дату звільнення працівника.
 • У наказі необхідно вказати розмір вихідної допомоги, яку виплачується працівнику.
 • У наказі необхідно покласти обов’язки щодо проведення з працівником розрахунку та видачі трудової книжки на уповноважену особу.

Додаткові поради

 • Наказ про увільнення від роботи повинен бути виданий на підставі обґрунтованого рішення, яке приймається уповноваженим органом підприємства.
 • При звільненні працівника необхідно дотримуватися вимог законодавства України та вимог, які встановлені для таких випадків.
 • При звільненні працівника необхідно видати працівнику трудову книжку, в якій робиться запис про звільнення.
 • При звільненні працівника необхідно провести з працівником розрахунку, у якому включаються всі суми, на які працівник має право.

Ось ще приклад шаблону наказу про увільнення від роботи:

НАКАЗ “_” ________ 20 р.

No ___

м. _____________

Про увільнення від роботи

На підставі статті 38 Кодексу законів про працю України та заяви ____________ від “_” _______ 20 р.,

НАКАЗУЮ:

 1. Звільнити _____________________________ ПІБ працівника з посади _________________ з “_” ________ 20 року за власним бажанням (або за згодою сторін).
 2. Виплатити ____________________________ ПІБ працівника всі належні йому суми не пізніше “_” ________ 20 року.
 3. Бухгалтерії нарахувати компенсацію за невикористану відпустку відповідно до чинного законодавства.
 4. Кадровій службі внести відповідний запис до трудової книжки та особової справи у терміни, передбачені чинним законодавством.
 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Керівник

__________________ ПІБ

З наказом ознайомлений:

Дата ____________ Підпис ____________

Ось приклад заповненого наказу про увільнення від роботи:

НАКАЗ “05” травня 2022 р.

No 28

м. Київ

Про увільнення від роботи

На підставі статті 38 Кодексу законів про працю України та заяви Петренка Петра Петровича від “02” травня 2022 р.,

НАКАЗУЮ:

 1. Звільнити Петренка Петра Петровича з посади інженера з охорони праці з “10” травня 2022 року за власним бажанням.
 2. Виплатити Петренку Петру Петровичу всі належні йому суми не пізніше “10” травня 2022 року.
 3. Бухгалтерії нарахувати компенсацію за 2 невикористаних дні відпустки відповідно до чинного законодавства.
 4. Кадровій службі внести відповідний запис до трудової книжки та особової справи Петренка П.П. у терміни, передбачені чинним законодавством.
 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ТОВ “Будівельна компанія”

__________________ Іваненко І.П.

З наказом ознайомлений:

04.05.2022 Петренко

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: