Наказ про суміщення посад

Наказ про суміщення посад

Наказ про суміщення посад є важливим документом у сфері управління персоналом, який використовується в українських компаніях та організаціях. Цей документ офіційно фіксує призначення працівника виконувати обов’язки більш ніж однієї посади в рамках тієї ж компанії або організації. Суміщення посад може бути тимчасовим або постійним залежно від потреб організації та можливостей працівника.

Цей документ використовується з метою оптимізації трудових ресурсів, коли одному працівнику доручаються обов’язки за іншою вакантною або тимчасово незайнятою посадою, крім його основної роботи. Таке рішення може бути прийняте у випадку відсутності інших працівників, які могли б виконувати ці обов’язки, або з інших організаційних причин.

Наказ про суміщення посад складається на основі рішення керівництва організації. У наказі має бути зазначено ім’я працівника, його основна посада, додаткова посада, яку він буде суміщати, термін суміщення, а також умови оплати праці за суміщення. Цей документ має бути підписаний керівником організації та працівником, якого це стосується.

Сторонами у цьому документі виступають роботодавець, який ініціює суміщення, та працівник, який приймає додаткові обов’язки. Важливо, щоб усі вимоги до оформлення наказу були відповідно до трудового законодавства України. Зокрема, необхідно дотримуватися норм про робочий час, оплату праці та умови праці.

Оформлення наказу здійснюється зазвичай відділом кадрів організації. Вони забезпечують підготовку та оформлення наказу, його реєстрацію, а також доведення до відома працівника, якого це стосується. Після підписання наказу він стає діючим документом, що регулює відносини між працівником і роботодавцем у частині суміщення посад.

Приклади

Ось приклад шаблону Наказу про суміщення посад, який може бути використаний в українських компаніях чи організаціях. Цей шаблон є універсальним і може бути адаптований під конкретні потреби та політику вашої організації.


НАКАЗ
№ [номер наказу]
[місто, дата]

Про суміщення посад

На підставі статті 32 Кодексу законів про працю України та враховуючи потреби виробництва,

НАКАЗУЮ:

 1. Зобов’язати [П.І.Б. працівника], який займає посаду [основна посада], додатково виконувати обов’язки по [додаткова посада] на період з [дата початку] до [дата завершення] у зв’язку з [причина суміщення, наприклад, відсутністю основного працівника на цій посаді].
 2. Встановити, що за суміщення посад [П.І.Б. працівника] буде отримувати додаткову оплату в розмірі [вказати відсоток або суму від основної заробітної плати], що відповідає виконуваним обов’язкам.
 3. Відділу кадрів [або іншому відповідальному відділу]:
  • Оформити необхідні документи, що стосуються суміщення посад.
  • Забезпечити контроль за дотриманням умов цього наказу.

[Підпис керівника]
[П.І.Б. керівника]


Цей шаблон може бути доповнений або коригований залежно від специфіки організації та конкретних умов суміщення посад. Важливо, щоб всі положення наказу були узгоджені з нормами трудового законодавства України та внутрішніми правилами компанії.

НАКАЗ

про суміщення посад

[найменування підприємства]

[номер]

[дата]

На підставі [назва документа, на підставі якого працівнику доручається суміщення посад],

НАКАЗУЮ:

Доручити [прізвище, ім’я, по батькові працівника] суміщення посад [назва основної посади] та [назва суміщуваної посади] з [дата] на [дата].

Розмір доплати за суміщення посад встановлюється у розмірі [розмір доплати].

Керівник підприємства

[підпис]

[прізвище, ініціали]

Приклади заповнення

В пункті 1. вказується найменування підприємства, на якому видається наказ.

В пункті 2. вказується підстава для доручення суміщення посад. Це може бути, наприклад, рішення трудового колективу, наказ керівника підприємства, вимоги законодавства.

В пункті 3. вказується прізвище, ім’я, по батькові працівника, якому доручається суміщення посад.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

В пункті 4. вказуються назви посад, які доручається суміщати.

В пункті 5. вказується дата початку суміщення посад.

В пункті 6. вказується дата закінчення суміщення посад.

В пункті 7. вказується розмір доплати за суміщення посад. Розмір доплати встановлюється на умовах, передбачених у колективному договорі або трудовому договорі працівника.

В пункті 8. вказується підпис керівника підприємства та його ініціали.

Цей шаблон Наказу про суміщення посад може бути використаний як основа для розробки Наказу конкретного підприємства. При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини справи.

Законами України, які регулюють порядок суміщення посад, є:

 • Кодекс законів про працю України;
 • Закон України від 24 червня 1993 року № 3352-XII «Про колективні договори і угоди».

Згідно з цими законами, суміщення посад є виконанням працівником поряд з основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи на тому ж підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи за іншою посадою або в іншому структурному підрозділі за іншою професією (спеціальністю) за умови збереження за працівником його основної роботи.

Наказ про суміщення посад видається роботодавцем.

Наказ про суміщення посад є документом, який підтверджує факт суміщення посад.

Додаткові приклади заповнення:

В пункті 3. можна вказати конкретні причини, з яких доручається суміщення посад, наприклад:

 • тимчасова відсутність працівника, який займає посаду, яку доручається суміщати;
 • збільшення обсягу роботи на посаді, яку доручається суміщати;
 • необхідність забезпечення виконання робіт, які не передбачені посадовою інструкцією працівника.

В пункті 7. можна вказати конкретну суму доплати за суміщення посад, наприклад:

 • 50% посадового окладу працівника, який суміщає посади;
 • 100% посадового окладу працівника, який суміщає посади;
 • інша сума, встановлена колективним договором або трудовим договором працівника.

Ось ще шаблон Наказу про суміщення посад з посиланням на відповідні закони України та прикладом заповнення:

НАКАЗ “” _________ 20 р. No ___

Про суміщення посад

Відповідно до статті 105 Кодексу законів про працю України,

НАКАЗУЮ:

 1. Дозволити (посада, прізвище, ім’я, по батькові) з “” ________ 20 року суміщення посад за сумісництвом (назва посади, що суміщається).
 2. Встановити надбавку в розмірі _____% посадового окладу за суміщення посад.
 3. Бухгалтерії підприємства проводити нарахування та виплату заробітної плати з урахуванням надбавки за суміщення посад.
 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Керівник ________________ ПІБ

З наказом ознайомлений: ________________ ПІБ

Приклад заповнення:

НАКАЗ “12” січня 2024 р. No 8

Про суміщення посад

Відповідно до статті 105 Кодексу законів про працю України,

НАКАЗУЮ:

 1. Дозволити інженеру Іванову Івану Івановичу з “15” січня 2024 року суміщення посад за сумісництвом техніка цеху No2.
 2. Встановити надбавку в розмірі 25% посадового окладу за суміщення посад.
 3. Бухгалтерії підприємства проводити нарахування та виплату заробітної плати з урахуванням надбавки за суміщення посад.
 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Петренко П.О.

З наказом ознайомлений: Іванов І.І.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: