Наказ про списання дебіторської заборгованості

Наказ про списання дебіторської заборгованості

Наказ про списання дебіторської заборгованості є важливим документом у сфері бухгалтерського обліку та фінансового управління компанії в Україні. Цей документ використовується для оформлення процедури списання дебіторської заборгованості, яка, з якихось причин, вже не може бути стягнута. Це може бути пов’язано з різними обставинами, наприклад, з банкрутством дебітора, закінченням строку позовної давності, або іншими обставинами, що роблять стягнення неможливим.

Списання дебіторської заборгованості необхідне для того, щоб відображати реальний фінансовий стан компанії. Це допомагає забезпечити точність фінансової звітності та правильне управління фінансовими ресурсами.

Існують різні види і форми наказів про списання заборгованості, в залежності від причин списання та виду дебіторської заборгованості. Наприклад, вони можуть відрізнятися за типом дебіторів (фізичні особи, юридичні особи), за характером заборгованості (комерційна кредиторська заборгованість, безнадійна заборгованість тощо).

У наказі про списання заборгованості вказується інформація про дебітора, суму заборгованості, причину списання, а також процедура і терміни виконання цього наказу. Документ складається на підставі детального аналізу фінансового відділу або бухгалтерії і вимагає ретельного обґрунтування причин списання.

Основними сторонами в цьому процесі є керівник організації, який видає наказ, та бухгалтерський відділ, який відповідає за його виконання. Крім того, можуть бути залучені юристи або фінансові аналітики, які забезпечують правове обґрунтування та аналіз відповідності дій нормам законодавства.

Щодо оформлення, важливо, щоб наказ про списання дебіторської заборгованості відповідав нормам чинного законодавства України та стандартам бухгалтерського обліку. Він повинен містити всю необхідну інформацію для ідентифікації заборгованості та обставин її списання. Після складання наказ підписується керівником організації та головним бухгалтером, після чого він виконується відповідно до встановлених процедур.

Приклади

Ось прикладний шаблон Наказу про списання дебіторської заборгованості, який відповідає нормам українського законодавства:


НАКАЗ

м. [Місце видачі] “_________ 20__ р. № ____

Про списання дебіторської заборгованості

На підставі статті 12 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” та враховуючи результати аналізу фінансового стану заборгованості,

 1. Списати дебіторську заборгованість в розмірі [сума] грн., що виникла в результаті [конкретизуйте обставини, наприклад, неплатоспроможності дебітора, закінчення строку позовної давності тощо].
 2. Дана заборгованість відноситься до [вкажіть відповідний дебітор, наприклад, назва компанії, ПІБ фізичної особи].
 3. Відділу бухгалтерського обліку (або іншому відповідному підрозділу):
  • Забезпечити відображення списання дебіторської заборгованості в бухгалтерському обліку.
  • Подати звіт про списання дебіторської заборгованості керівництву.
 4. Контроль за виконанням наказу покласти на [Прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи].

Директор [або інша посада] [Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]


Приклад заповнення:

НАКАЗ

м. Одеса “15” березня 20__ р. № 101

Про списання дебіторської заборгованості

На підставі статті 12 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” та враховуючи результати аналізу фінансового стану заборгованості,

 1. Списати дебіторську заборгованість в розмірі 50,000 грн., що виникла в результаті банкрутства компанії “Світлана Лтд”.
 2. Дана заборгованість відноситься до ТОВ “Світлана Лтд”.
 3. Відділу бухгалтерського обліку:
  • Забезпечити відображення списання дебіторської заборгованості в бухгалтерському обліку.
  • Подати звіт про списання дебіторської заборгованості керівництву.
 4. Контроль за виконанням наказу покласти на головного бухгалтера Олену Вікторівну Кірєєву.

Директор [Підпис] Ігор Миколайович Сергієнко


Цей шаблон є базовим і може бути адаптований в залежності від конкретних обставин та політики компанії. Важливо, щоб всі процедури відповідали законодавству та бухгалтерським стандартам.

Наказ про списання дебіторської заборгованості

[Найменування підприємства]

[Адреса підприємства]

[Ідентифікаційний код підприємства]

[Номер і дата наказу]

Про списання дебіторської заборгованості

На підставі [підстава для списання заборгованості], з метою забезпечення [ціль списання заборгованості], відповідно до [нормативно-правовий акт, що регулює порядок списання заборгованості],

НАКАЗУЮ:

 1. Списати дебіторську заборгованість [найменування кредитора] в сумі [сума] гривень.

 2. Відобразити в бухгалтерському обліку списання дебіторської заборгованості.

 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на [особу, відповідальну за виконання наказу].

Директор [Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

Приклади заповнення

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

[Найменування підприємства]

ТОВ “Альфа”

[Адреса підприємства]

[Ідентифікаційний код підприємства]

[Номер і дата наказу]

Про списання дебіторської заборгованості

На підставі акта інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 20 липня 2023 року, з метою забезпечення своєчасного відображення фінансових результатів діяльності підприємства, відповідно до пункту 44 Положення про ведення бухгалтерського обліку та звітності в Україні, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2011 року № 1289,

НАКАЗУЮ:

 1. Списати дебіторську заборгованість ТОВ “Бета” в сумі 100 000 гривень.

 2. Відобразити в бухгалтерському обліку списання дебіторської заборгованості.

 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера [Прізвище, ім’я, по батькові].

Директор [Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

Нормативні правові акти, що регулюють порядок списання дебіторської заборгованості

 • Цивільний кодекс України;
 • Господарський кодекс України;
 • Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;
 • Положення про ведення бухгалтерського обліку та звітності в Україні, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2011 року № 1289.

Особливості заповнення наказу про списання дебіторської заборгованості

 • У наказі необхідно вказати найменування підприємства, його адресу та ідентифікаційний код.
 • У наказі необхідно вказати дату видання наказу.
 • У наказі необхідно вказати підставу для списання заборгованості.
 • У наказі необхідно вказати найменування кредитора, чия заборгованість списується.
 • У наказі необхідно вказати суму заборгованості, яка списується.
 • У наказі необхідно покласти контроль за виконанням цього наказу на уповноважену особу.

Додаткові поради

 • Наказ про списання дебіторської заборгованості повинен бути виданий на підставі обґрунтованого рішення, яке приймається уповноваженим органом підприємства.
 • Списання дебіторської заборгованості може бути здійснено лише за умови, якщо заборгованість є безнадійною, тобто коли заборгованість не може бути стягнута через неплатоспроможність боржника або з інших причин.
 • Списання дебіторської заборгованості відображається в бухгалтерському обліку.

Ось ще приклад шаблону наказу про списання дебіторської заборгованості:

НАКАЗ “_” ___________ 20 р.

No ___

Про списання дебіторської заборгованості

Відповідно до вимог пункту 8 розділу ІІ НП(С)БО 11 “Зобов’язання”, з метою достовірного відображення дебіторської заборгованості в обліку та звітності підприємства,

НАКАЗУЮ:

 1. Здійснити списання безнадійної до стягнення дебіторської заборгованості з наступних контрагентів:
 • ТОВ “_____” – сума ____ грн – причина списання;
 • ФОП Іваненко І.І. – сума ____ грн – причина списання.
 1. Відділу бухгалтерського обліку та звітності відобразити списання дебіторської заборгованості у бухгалтерському обліку та звітності підприємства за ______ 20__ року.
 2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Керівник


(підпис, ПІБ)

Ось приклад заповненого наказу про списання дебіторської заборгованості:

НАКАЗ “12” січня 2023 р.

No 5

Про списання дебіторської заборгованості

Відповідно до вимог пункту 8 розділу ІІ НП(С)БО 11 “Зобов’язання”, з метою достовірного відображення дебіторської заборгованості в обліку та звітності ТОВ “Будкомпанія”,

НАКАЗУЮ:

 1. Здійснити списання безнадійної до стягнення дебіторської заборгованості з наступних контрагентів:
 • ТОВ “Будсервіс” – сума 5 000 грн – у зв’язку з банкрутством контрагента;
 • ФОП Сидоренко С.С. – сума 2 000 грн – у зв’язку зі смертю фізичної особи-підприємця.
 1. Відділу бухгалтерського обліку та звітності відобразити списання дебіторської заборгованості у бухгалтерському обліку та звітності ТОВ “Будкомпанія” за 2022 рік.
 2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ТОВ “Будкомпанія”


Іваненко І.П.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( Поки що оцінок немає )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: