Наказ про призначення відповідальних за пожежну безпеку

Наказ про призначення відповідальних за пожежну безпеку

Наказ про призначення відповідальних за пожежну безпеку є важливим документом у системі забезпечення безпеки на підприємстві в Україні. Цей наказ є частиною виконання вимог законодавства щодо пожежної безпеки та спрямований на запобігання виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій.

Суть цього документа полягає у визначенні конкретних осіб, які несуть відповідальність за організацію та контроль заходів пожежної безпеки на підприємстві. Види та форми таких наказів можуть варіюватися в залежності від розміру та специфіки підприємства, але загальні принципи залишаються однаковими.

Цей документ потрібен для формалізації обов’язків щодо пожежної безпеки і як засіб забезпечення відповідності вимогам пожежної безпеки, встановленим законодавством України. Він встановлює чітку відповідальність за пожежну безпеку, що є важливим для запобігання пожежам та надзвичайним ситуаціям.

До наказу про призначення відповідальних за пожежну безпеку висуваються певні вимоги. Він повинен включати інформацію про працівників, які призначаються відповідальними, їх обов’язки, права та відповідальність. Також необхідно вказати конкретні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, за які ці працівники будуть відповідати.

Наказ про призначення відповідальних за пожежну безпеку складається тоді, коли підприємство формує або оновлює свою систему безпеки. Таке призначення є обов’язковим елементом системи управління безпекою на підприємстві.

Сторонами в цьому документі виступають керівництво підприємства, яке видає наказ, та працівники, які призначаються відповідальними за пожежну безпеку. Керівник підприємства або уповноважена ним особа підписує наказ, що підтверджує офіційне призначення.

Що стосується вимог до оформлення, наказ повинен бути складений на офіційному бланку організації, містити всі необхідні реквізити та бути чітко сформульованим. Він повинен містити дату видачі, назву та адресу підприємства, ПІБ та посади призначених працівників, їх обов’язки та підпис керівника організації.

Наказ зазвичай складається відділом кадрів або відділом охорони праці на підставі вказівки керівництва підприємства. Важливо, щоб наказ був правильно оформлений та розповсюджений серед усіх зацікавлених сторін, а також зареєстрований в установленому порядку.

Приклади

Ось прикладний шаблон наказу про призначення відповідальних за пожежну безпеку, який враховує вимоги українського законодавства:


[Назва підприємства/організації]
Наказ
Про призначення відповідальних за пожежну безпеку
№ [номер наказу]
[місто, дата]

На підставі вимог законодавства України про пожежну безпеку, в тому числі згідно з [назвіть відповідні законодавчі акти, наприклад, “Закон України ‘Про пожежну безпеку'”],

НАКАЗУЮ:

 1. Призначити [ПІБ працівника 1], який обіймає посаду [назва посади працівника 1], відповідальним за пожежну безпеку на території [назва території/виробничого підрозділу].
 2. Призначити [ПІБ працівника 2], який обіймає посаду [назва посади працівника 2], відповідальним за організацію навчань з питань пожежної безпеки серед персоналу.
 3. Обов’язки відповідальних за пожежну безпеку включають:
  • перевірку стану пожежної безпеки на відповідних територіях;
  • забезпечення проведення інструктажів та навчань з питань пожежної безпеки;
  • контроль за додержанням правил пожежної безпеки працівниками.
 4. Відділу кадрів (або відповідному відділу):
  • забезпечити ознайомлення призначених працівників з цим наказом;
  • здійснити внесення відповідних змін до посадових інструкцій.

Керівник організації
[підпис]
[ПІБ керівника]


Підписи відповідальних за пожежну безпеку про ознайомлення:
[підпис] [ПІБ працівника 1] [дата]
[підпис] [ПІБ працівника 2] [дата]


Цей шаблон є прикладним та може бути адаптований відповідно до конкретних умов та положень кожного підприємства або організації. Важливо, щоб усі дані в документі були актуальними та точними, а сам документ відповідав нормам українського законодавства про пожежну безпеку.

НАКАЗ

про призначення відповідальних за пожежну безпеку

[Найменування підприємства]

[Номер]

[Дата]

На підставі [назва документа, на підставі якого призначаються відповідальні за пожежну безпеку],

НАКАЗУЮ:

Призначити відповідальними за пожежну безпеку на [найменування підприємства]:

 • [Прізвище, ім’я, по батькові працівника] – [посада працівника] – відповідальним за пожежну безпеку в [структурний підрозділ підприємства];
 • [Прізвище, ім’я, по батькові працівника] – [посада працівника] – відповідальним за пожежну безпеку в [структурний підрозділ підприємства];

До обов’язків відповідальних за пожежну безпеку належить:

 • забезпечення пожежної безпеки на підпорядкованих їм об’єктах;
 • проведення інструктажів з питань пожежної безпеки з працівниками;
 • контроль за дотриманням правил пожежної безпеки на підпорядкованих їм об’єктах;
 • проведення заходів щодо запобігання пожежам.

Керівник підприємства

[Підпис]

[Прізвище, ініціали]

Приклади заповнення

В пункті 1. вказується найменування підприємства, на якому видається наказ.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

В пункті 2. вказується номер наказу.

В пункті 3. вказується дата видачі наказу.

В пункті 4. вказується підстава для призначення відповідальних за пожежну безпеку. Це може бути, наприклад, нормативний документ з пожежної безпеки, положення про пожежну безпеку на підприємстві.

В пункті 5. вказуються прізвища, імена, по батькові працівників, які призначаються відповідальними за пожежну безпеку.

В пункті 6. вказуються посади працівників, які призначаються відповідальними за пожежну безпеку.

В пункті 7. вказуються структурні підрозділи підприємства, за пожежну безпеку яких відповідають працівники.

В пункті 8. вказуються обов’язки відповідальних за пожежну безпеку.

В пункті 9. вказується підпис керівника підприємства та його ініціали.

Цей шаблон Наказу про призначення відповідальних за пожежну безпеку може бути використаний як основа для розробки Наказу конкретного підприємства. При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини справи.

Законами України, які регулюють порядок призначення відповідальних за пожежну безпеку, є:

 • Кодекс законів про працю України;
 • Закон України “Про пожежну безпеку”;
 • Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25.01.2019 № 263 “Про затвердження Порядку розроблення та утвердження правил пожежної безпеки”.

Згідно з цими законами, відповідальними за пожежну безпеку на підприємстві можуть бути призначені працівники, які пройшли навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки в установленому порядку.

Наказ про призначення відповідальних за пожежну безпеку видається керівником підприємства.

Наказ про призначення відповідальних за пожежну безпеку є документом, який підтверджує факт призначення працівників відповідальними за пожежну безпеку.

Додаткові приклади заповнення:

В пункті 5. можна вказати додаткову інформацію про працівників, які призначаються відповідальними за пожежну безпеку, наприклад, їхні освіту, стаж роботи на підприємстві, кваліфікацію.

В пункті 7. можна вказати конкретні об’єкти, за пожежну безпеку яких відповідають працівники.

В пункті 8. можна перерахувати додаткові обов’язки відповідальних за пожежну безпеку, наприклад, участь у розробці планів пожежної безпеки, проведення інструктажів з питань пожежної безпеки з працівниками інших підрозділів підприємства.

Ось ще приклад шаблону Наказу про призначення відповідальних за пожежну безпеку відповідно до законодавства України:

НАКАЗ 01 березня 2024 р. м. Київ

No ___

Про призначення відповідальних за пожежну безпеку

На виконання вимог Закону України “Про пожежну безпеку”, з метою забезпечення протипожежного захисту об’єктів та працівників ТОВ “Промінь”,

НАКАЗУЮ:

 1. Призначити відповідальним за пожежну безпеку інженера з охорони праці Іванова Івана Івановича.
 2. Зобов’язати Іванова І.І. забезпечити дотримання протипожежних заходів на підприємстві згідно законодавства та стандартів.
 3. Призначити відповідальними за пожежну безпеку в цехах:
  • у цеху No1 – майстра Завгороднього Петра Сергійовича;
  • у цеху No2 – майстра Сидоренко Івана Петровича.
 4. Зобов’язати відповідальних осіб забезпечувати дотримання протипожежних заходів у підпорядкованих цехах.
 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Петров

З наказом ознайомлені: Іванов Завгородній Сидоренко

Отже, наказ про призначення відповідальних за пожежну безпеку повинен містити:

 • Посилання на норми законодавства
 • ПІБ та посади призначених відповідальних осіб
 • Їх завдання та обов’язки
 • Підпис керівника та ознайомлення відповідальних осіб

Таким чином призначаються відповідальні за пожежну безпеку на підприємстві.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: