Наказ про призначення на роботу

Наказ про призначення на роботу

Наказ про призначення на роботу є офіційним документом, який використовується в українському трудовому праві для оформлення вступу працівника на роботу в організації. Цей документ є ключовим елементом процесу найму, оскільки він є офіційним підтвердженням факту призначення особи на певну посаду.

Сутність наказу про призначення на роботу полягає у встановленні правового статусу працівника в організації. Він фіксує факт прийняття на роботу, визначає посаду, на яку призначається працівник, та інші важливі аспекти трудових відносин, такі як робочий графік, розмір оплати праці та особливі умови праці.

Форми та види наказів про призначення на роботу можуть варіюватися в залежності від специфіки підприємства та сектора діяльності, але зазвичай вони мають стандартний набір відомостей. У документі зазвичай міститься інформація про дату прийняття на роботу, назву підприємства, посаду, на яку призначається працівник, умови праці, а також можуть вказуватися додаткові умови, наприклад, термін випробувального періоду.

Цей документ необхідний для законного оформлення трудових відносин між працівником і роботодавцем. Він виконує функцію юридичного підтвердження факту прийняття працівника на роботу та дозволяє уникнути різного роду непорозумінь щодо умов праці.

Для складання наказу про призначення на роботу існують певні вимоги. По-перше, документ повинен бути складений в письмовій формі. По-друге, він повинен містити всі важливі реквізити, такі як назва організації, дата видачі наказу, повна інформація про працівника та його посаду, а також підпис керівника організації.

У процесі прийняття на роботу сторонами є роботодавець та працівник. Роботодавець, який зазвичай виступає в особі керівника організації або уповноваженої ним особи, видає наказ про призначення на роботу, тим самим підтверджуючи факт прийняття працівника на визначену посаду.

Що стосується вимог до оформлення, наказ повинен бути оформлений на фірмовому бланку організації, мати чітку і зрозумілу формулювання, не містити правописних помилок і бути підписаний уповноваженою особою. Крім того, працівнику зазвичай надається копія цього документа для особистого архіву.

У практиці українського трудового права наказ про призначення на роботу є стандартною процедурою, яка відіграє ключову роль в офіційному оформленні трудових відносин і забезпечує їх правову основу.

Приклади

Шаблон Наказу про призначення на роботу


[Назва підприємства/організації]
Наказ
Про призначення на роботу
№ [номер наказу]
[місто, дата]

На підставі [вкажіть підставу, наприклад, “результатів співбесіди від (дата)”] та відповідно до статей [номери статей] Кодексу законів про працю України, з метою належного оформлення трудових відносин,

НАКАЗУЮ:

 1. Призначити [ПІБ працівника] на посаду [назва посади] в [назва відділу/структурного підрозділу] з [“дата прийняття на роботу”].
 2. Встановити [ПІБ працівника] випробувальний термін тривалістю [вкажіть термін] згідно зі статтею [номер статті] Кодексу законів про працю України.
 3. Встановити розмір заробітної плати відповідно до штатного розпису та тарифних умов.
 4. Відділу кадрів (або іншій відповідальній особі/підрозділу): а) оформити необхідні документи, пов’язані з прийняттям на роботу; б) ознайомити [ПІБ працівника] з обов’язками, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативними документами.

Керівник організації
[підпис]
[ПІБ]


Підпис працівника про ознайомлення:
[підпис]
[ПІБ]
[дата]


Цей шаблон є універсальним і може бути адаптований під конкретні умови та вимоги організації. Важливо також переконатися, що в наказі зазначені всі необхідні реквізити та він відповідає актуальним нормам трудового законодавства України.

НАКАЗ

про призначення на роботу

[найменування підприємства]

[номер]

[дата]

На підставі [назва документа, на підставі якого приймається працівник на роботу],

НАКАЗУЮ:

Призначити на посаду [назва посади]

[прізвище, ім’я, по батькові працівника]

[дата народження]

[місце народження]

[освіта]

[спеціальність]

[досвід роботи]

з [дата]

по [дата]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Із заробітною платою у розмірі [сума] гривень.

Керівник підприємства

[підпис]

[прізвище, ініціали]

Приклади заповнення

В пункті 1. вказується найменування підприємства, на якому видається наказ.

В пункті 2. вказується номер наказу.

В пункті 3. вказується дата видачі наказу.

В пункті 4. вказується підстава для призначення працівника на роботу. Це може бути, наприклад, наказ про створення нового структурного підрозділу, звільнення працівника з посади, яка звільнилася, або інший документ.

В пункті 5. вказується посада, на яку призначається працівник.

В пункті 6. вказуються прізвище, ім’я, по батькові працівника, його дата народження, місце народження, освіта, спеціальність та досвід роботи.

В пункті 7. вказується дата початку роботи працівника.

В пункті 8. вказується розмір заробітної плати працівника.

В пункті 9. вказується підпис керівника підприємства та його ініціали.

Цей шаблон Наказу про призначення на роботу може бути використаний як основа для розробки Наказу конкретного підприємства. При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини справи.

Законами України, які регулюють порядок призначення працівника на роботу, є:

 • Кодекс законів про працю України;
 • Закон України “Про зайнятість населення”.

Згідно з цими законами, працівник може бути прийнятий на роботу за трудовим договором, який укладається між працівником і роботодавцем.

Трудовий договір укладається в письмовій формі.

Наказ про призначення на роботу видається роботодавцем після укладення трудового договору з працівником.

Наказ про призначення на роботу є документом, який підтверджує факт прийняття працівника на роботу.

Ось ще приклад шаблону Наказу на прийняття на роботу відповідно до законодавства України:

НАКАЗ 26 січня 2024 р. м. Київ

No____

Про прийняття на роботу Петренка Петра Петровича

На підставі статті 24 Кодексу законів про працю України, Трудового договору від 26 січня 2024 року

НАКАЗУЮ:

 1. Прийняти Петренка Петра Петровича на посаду менеджера з 01 лютого 2024 року з посадовим окладом згідно штатного розпису.
 2. Встановити Петренку П.П. випробувальний термін 2 місяці з метою перевірки його відповідності дорученій роботі.
 3. Зобов’язати Петренка П.П. виконувати обов’язки згідно посадової інструкції менеджера.
 4. Бухгалтерії нараховувати Петренку П.П. заробітну плату згідно штатного розпису та встановлених надбавок.
 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Підпис Петров

З наказом ознайомлений: Петренко 26 січня 2024 р.

Отже, наказ повинен містити:

 • Дату і місце складання
 • Номер
 • Підставу прийняття на роботу (стаття КЗпП, трудовий договір)
 • Пункти про прийняття на роботу, випробувальний термін, посадові обов’язки
 • Пункти про оплату праці, відповідальну особу
 • Підпис керівника
 • Ознайомлення працівника з наказом

Таким чином формується наказ про прийняття на роботу згідно з трудовим законодавством України.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: