Наказ про прийняття на роботу на декретне місце

Наказ про прийняття на роботу на декретне місце

Наказ про прийняття на роботу на декретне місце в Україні є специфічним документом, що оформляється, коли працівник наймається на посаду, тимчасово вакантну через відсутність основного працівника, який перебуває у відпустці по вагітності та пологах або в декретній відпустці. Цей документ є важливим, адже він фіксує трудові відносини між роботодавцем і тимчасово прийнятим працівником, визначаючи права та обов’язки обох сторін.

Особливість такого наказу полягає в тому, що він чітко вказує, що прийом на роботу є тимчасовим і пов’язаний з відсутністю основного працівника. Види або форми наказу можуть відрізнятися в залежності від внутрішніх нормативів підприємства, але загальна структура залишається схожою на стандартний наказ про прийняття на роботу.

Цей документ потрібен для забезпечення законності найму та для чіткого розуміння умов трудової діяльності. Він дозволяє роботодавцю заповнити тимчасову вакансію, не порушуючи трудові права основного працівника, який перебуває у відпустці.

До наказу про прийняття на роботу на декретне місце висуваються певні вимоги. Перш за все, документ має бути складений в письмовій формі. Він повинен містити інформацію про те, що приймання на роботу є тимчасовим, з посиланням на відповідну статтю трудового законодавства, яка регулює це питання. Також необхідно вказати точний період роботи або умови, за яких трудові відносини будуть припинені (наприклад, повернення основного працівника з відпустки).

Сторонами в цьому документі є роботодавець та прийнятий на роботу працівник. Роботодавець, зазвичай через свого представника (наприклад, керівника підприємства або уповноважену особу), видає наказ, а працівник своїм підписом підтверджує своє ознайомлення з умовами та прийняттям наказу.

Вимоги до оформлення включають наявність усіх необхідних реквізитів: назву та адресу підприємства, ПІБ та посаду працівника, який приймається на роботу, термін тимчасового працевлаштування, розмір заробітної плати, умови праці, а також підпис керівника підприємства та місце для підпису працівника про ознайомлення.

Наказ складається відповідальною особою підприємства, яка має право на видачу таких документів. Це може бути керівник підприємства або уповноважений ним працівник відділу кадрів. Важливо, щоб усі дані в документі були актуальними та точними, оскільки вони відіграють важливу роль у регулюванні трудових відносин між працівником і роботодавцем.

Приклади

[Назва підприємства/організації]
Наказ
Про прийняття на роботу на декретне місце
№ [номер наказу]
[місто, дата]

На підставі [підстава призначення, наприклад: “результатів співбесіди від (дата)”] та згідно зі статтею [номер статті] Кодексу законів про працю України, що регулює питання тимчасової заміни працівників, які перебувають у відпустці по вагітності та пологах,

НАКАЗУЮ:

 1. Прийняти на роботу [ПІБ працівника] на посаду [назва посади] з [“дата прийняття на роботу”] на тимчасовий період до повернення основного працівника [ПІБ основного працівника], який перебуває у відпустці по вагітності та пологах.
 2. Встановити [ПІБ тимчасового працівника] випробувальний термін тривалістю [вкажіть термін] згідно зі статтею [номер статті] Кодексу законів про працю України.
 3. Встановити розмір заробітної плати відповідно до штатного розпису та тарифних умов.
 4. Відділу кадрів (або іншому відповідальному підрозділу): а) оформити необхідні документи, пов’язані з прийняттям на роботу; б) ознайомити [ПІБ тимчасового працівника] з обов’язками, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативними документами.

Керівник організації
[підпис]
[ПІБ керівника]


Підпис тимчасового працівника про ознайомлення:
[підпис]
[ПІБ тимчасового працівника]
[дата]


Цей шаблон є прикладним і може бути адаптований з урахуванням конкретних умов та вимог підприємства. Важливо забезпечити, що всі дані у документі відповідають дійсності та актуальним законодавчим вимогам.

НАКАЗ

про прийняття на роботу на декретне місце

[найменування підприємства]

[номер]

[дата]

На підставі [назва документа, на підставі якого приймається працівник на роботу],

НАКАЗУЮ:

Призначити на посаду [назва посади]

[прізвище, ім’я, по батькові працівника]

[дата народження]

[місце народження]

[освіта]

[спеціальність]

[досвід роботи]

з [дата]

по [дата]

із заробітною платою у розмірі [сума] гривень.

Замінити на посаді [назва посади]

[прізвище, ім’я, по батькові працівника], яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Керівник підприємства

[підпис]

[прізвище, ініціали]

Приклади заповнення

В пункті 1. вказується найменування підприємства, на якому видається наказ.

В пункті 2. вказується номер наказу.

В пункті 3. вказується дата видачі наказу.

В пункті 4. вказується підстава для призначення працівника на роботу. Це може бути, наприклад, наказ про створення нового структурного підрозділу, звільнення працівника з посади, яка звільнилася, або інший документ.

В пункті 5. вказується посада, на яку призначається працівник.

В пункті 6. вказуються прізвище, ім’я, по батькові працівника, його дата народження, місце народження, освіта, спеціальність та досвід роботи.

В пункті 7. вказується дата початку роботи працівника.

В пункті 8. вказується розмір заробітної плати працівника.

В пункті 9. вказується підпис керівника підприємства та його ініціали.

Цей шаблон Наказу про прийняття на роботу на декретне місце може бути використаний як основа для розробки Наказу конкретного підприємства. При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини справи.

Законами України, які регулюють порядок прийняття на роботу на декретне місце, є:

 • Кодекс законів про працю України;
 • Закон України “Про зайнятість населення”.

Згідно з цими законами, жінка, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, має право на збереження за нею місця роботи (посади) і середнього заробітку.

На період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку роботодавець може прийняти на роботу іншого працівника за строковим трудовим договором.

Трудовий договір укладається в письмовій формі.

Наказ про прийняття на роботу на декретне місце видається роботодавцем після укладення трудового договору з працівником.

Наказ про прийняття на роботу на декретне місце є документом, який підтверджує факт прийняття працівника на роботу.

Ось ще приклад шаблону Наказу про прийняття на роботу на декретне місце згідно законодавства України:

НАКАЗ 26 січня 2024 р. м. Київ

No___

Про прийняття на роботу Іваненко Ірини Петрівни на період декретної відпустки

На підставі ст. 179 Кодексу законів про працю України, листа від 22 січня 2024 р. про надання Петровій О.М. декретної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,

НАКАЗУЮ:

 1. Прийняти Іваненко І.П. на посаду менеджера з продажу на період з 01 лютого 2024 р. по 30 квітня 2027 р. для заміщення Петрової О.М., яка перебуває у декретній відпустці.
 2. Встановити випробувальний термін 1 місяць.
 3. Зобов’язати Іваненко І.П. виконувати обов’язки згідно посадової інструкції менеджера з продажу.
 4. Бухгалтерії нараховувати Іваненко І.П. заробітну плату згідно штатного розпису.
 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Петров

З наказом ознайомлена: Іваненко 26 січня 2024 р.

Отже, наказ про прийняття на декретне місце повинен містити:

 • Дату і номер наказу
 • Підставу для прийняття (стаття КЗпП, лист про надання декретної відпустки)
 • Термін роботи (строк декретної відпустки)
 • Обов’язки працівника та умови оплати праці
 • Підпис керівника та ознайомлення працівника

Так формується наказ про прийняття на роботу на період декретної відпустки іншого працівника.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: