Наказ про прийняття на роботу на час відсутності основного працівника

Наказ про прийняття на роботу на час відсутності основного працівника

Наказ про прийняття на роботу на час відсутності основного працівника є документом, який використовується в організаціях та компаніях в Україні для офіційного оформлення тимчасового працевлаштування. Цей документ важливий для регулювання трудових відносин з працівниками, які наймаються на заміщення основного працівника, відсутнього з будь-якої причини (наприклад, у зв’язку з відпусткою, лікарняним, декретною відпусткою).

В Україні такий наказ видається на підставі трудового законодавства, зокрема з урахуванням Кодексу законів про працю України. Він є обов’язковим для формалізації відносин з тимчасово прийнятим на роботу працівником та визначає основні умови праці, терміни зайнятості, обов’язки, права та відповідальність.

У наказі про прийняття на роботу на час відсутності основного працівника зазвичай вказується період, на який приймається тимчасовий працівник, його посада, обов’язки, умови оплати праці, а також інші важливі деталі, наприклад, характер та обсяг робіт.

Такий наказ складається керівництвом організації або уповноваженою особою (наприклад, менеджером відділу кадрів). Документ має бути складений в письмовій формі та містити всі необхідні реквізити: назву організації, дату і номер наказу, повні дані про тимчасово прийнятого працівника, термін його роботи та інші важливі умови. Після складання наказ має бути підписаний керівником організації.

Основними сторонами у цьому документі є роботодавець (організація, яка приймає на роботу) та тимчасово прийнятий працівник. Для тимчасово прийнятого працівника цей наказ є підтвердженням його правового статусу, обов’язків та умов праці на період відсутності основного працівника.

Важливо, що цей наказ відповідає всім вимогам трудового законодавства, забезпечуючи дотримання прав та інтересів як роботодавця, так і тимчасово прийнятого працівника.

Приклади

Ось приклад шаблону Наказу про прийняття на роботу на час відсутності основного працівника. Цей шаблон є універсальним і може бути адаптований під конкретні умови та політику вашої організації.


НАКАЗ
№ [номер наказу]
[місто, дата]

Про прийняття на роботу на час відсутності основного працівника

На підставі статті 24 Кодексу законів про працю України та з метою забезпечення неперервності робочого процесу,

НАКАЗУЮ:

 1. Прийняти на роботу [П.І.Б. тимчасово прийнятого працівника], який буде займати посаду [посада], на період відсутності основного працівника [П.І.Б. основного працівника], починаючи з [дата початку] та закінчуючи [дата завершення].
 2. Визначити, що основні обов’язки [П.І.Б. тимчасово прийнятого працівника] будуть включати [короткий опис обов’язків].
 3. Встановити оплату праці за [вкажіть умови оплати праці, наприклад, згідно з тарифною ставкою відповідної посади].
 4. Відділу кадрів [або іншому відповідальному відділу]:
  • Оформити необхідні документи для прийняття на роботу.
  • Забезпечити дотримання умов цього наказу.

[Підпис керівника]
[П.І.Б. керівника]


Цей шаблон може бути доповнений або змінений залежно від конкретних умов роботи та політики вашої організації. Важливо, щоб усі положення наказу були відповідно до нормами трудового законодавства України та внутрішніми правилами організації.

НАКАЗ

про прийняття на роботу на час відсутності основного працівника

[найменування підприємства]

[номер]

[дата]

На підставі [назва документа, на підставі якого приймається на роботу працівник на час відсутності основного працівника],

НАКАЗУЮ:

Прийняти на роботу на посаду [назва посади] [прізвище, ім’я, по батькові працівника] з [дата] на [дата] у зв’язку з тимчасовою відсутністю основного працівника [прізвище, ім’я, по батькові основного працівника].

Трудовий договір з [прізвище, ім’я, по батькові працівника] укладається на строк [строк трудового договору].

Керівник підприємства

[підпис]

[прізвище, ініціали]

Приклади заповнення

В пункті 1. вказується найменування підприємства, на якому видається наказ.

В пункті 2. вказується підстава для прийняття на роботу працівника на час відсутності основного працівника. Це може бути, наприклад, рішення трудового колективу, наказ керівника підприємства, вимоги законодавства.

В пункті 3. вказується посада, на яку приймається працівник.

В пункті 4. вказується прізвище, ім’я, по батькові працівника, який приймається на роботу.

В пункті 5. вказується дата початку роботи працівника.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

В пункті 6. вказується дата закінчення роботи працівника.

В пункті 7. вказується причина тимчасової відсутності основного працівника.

В пункті 8. вказується строк трудового договору з працівником.

В пункті 9. вказується підпис керівника підприємства та його ініціали.

Цей шаблон Наказу про прийняття на роботу на час відсутності основного працівника може бути використаний як основа для розробки Наказу конкретного підприємства. При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини справи.

Законами України, які регулюють порядок прийняття на роботу на час відсутності основного працівника, є:

 • Кодекс законів про працю України;
 • Закон України від 24 червня 1993 року № 3352-XII «Про колективні договори і угоди».

Згідно з цими законами, прийняття на роботу на час відсутності основного працівника здійснюється за згодою основного працівника.

Наказ про прийняття на роботу на час відсутності основного працівника видається роботодавцем.

Наказ про прийняття на роботу на час відсутності основного працівника є документом, який підтверджує факт прийняття на роботу працівника на час відсутності основного працівника.

Додаткові приклади заповнення:

В пункті 3. можна вказати конкретну посаду, на яку приймається працівник, наприклад:

 • менеджер з продажу;
 • бухгалтер;
 • інженер-програміст.

В пункті 5. можна вказати конкретну дату початку роботи працівника, наприклад:

 • 10 січня 2024 року;
 • 1 серпня 2024 року;
 • 1 листопада 2024 року.

В пункті 6. можна вказати конкретну дату закінчення роботи працівника, наприклад:

 • 30 червня 2024 року;
 • 31 липня 2024 року;
 • 30 вересня 2024 року.

В пункті 7. можна вказати конкретну причину тимчасової відсутності основного працівника, наприклад:

 • відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • військова служба.

В пункті 8. можна вказати конкретну строк трудового договору з працівником, наприклад:

 • строком на один місяць;
 • строком на два місяці;
 • строком на три місяці.

Ось ще шаблон Наказу про прийняття на роботу на час відсутності основного працівника з посиланням на відповідні закони України та прикладом заповнення:

НАКАЗ “” _________ 20 р. No ___

Про прийняття на роботу на час відсутності основного працівника

Відповідно до статей 23, 39 Кодексу законів про працю України,

НАКАЗУЮ:

 1. Прийняти ПІБ на посаду посада на час відсутності основного працівника ПІБ з “” ________ 20 року до “” ________ 20 року.
 2. Встановити випробувальний термін __ місяців.
 3. На час випробувального терміну встановити посадовий оклад у розмірі ____ грн.
 4. Бухгалтерії нараховувати та виплачувати заробітну плату згідно штатного розпису та умов контракту.
 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Керівник ________________ ПІБ

З наказом ознайомлений: ________________ ПІБ

Приклад заповнення:

НАКАЗ “10” січня 2024 р. No 5

Про прийняття на роботу на час відсутності основного працівника

Відповідно до статей 23, 39 Кодексу законів про працю України,

НАКАЗУЮ:

 1. Прийняти Іванова Сергія Петровича на посаду інженера на час відсутності основного працівника Сидорова Петра Івановича з “12” січня 2024 року до “25” лютого 2024 року.
 2. Встановити випробувальний термін 2 місяці.
 3. На час випробувального терміну встановити посадовий оклад у розмірі 5000 грн.
 4. Бухгалтерії нараховувати та виплачувати заробітну плату згідно штатного розпису та умов контракту.
 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Петренко П.О.

З наказом ознайомлений: Іванов С.П.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: