Наказ про порядок використання мобільного зв’язку в господарській діяльності

Наказ про порядок використання мобільного зв’язку в господарській діяльності

Наказ про порядок використання мобільного зв’язку в господарській діяльності – це документ, який встановлює правила та стандарти використання мобільного зв’язку працівниками організації в Україні. Цей документ має важливе значення для регулювання витрат, пов’язаних з корпоративним зв’язком, та забезпечення ефективного та цілеспрямованого використання мобільних пристроїв у робочому процесі.

Основна мета такого наказу – встановлення чітких рамок для використання службових мобільних телефонів або оплати мобільного зв’язку. Це включає визначення, хто має право на користування корпоративним мобільним зв’язком, ліміти витрат, правила відшкодування витрат на мобільний зв’язок, а також політику використання мобільних телефонів під час робочого часу.

Види та форми таких наказів можуть варіюватися в залежності від потреб організації. Наприклад, великі компанії з великою кількістю співробітників, що активно використовують мобільний зв’язок, можуть мати більш складні та деталізовані правила порівняно з малими підприємствами.

Документ потрібен для встановлення прозорої системи управління витратами на мобільний зв’язок, запобігання зловживань, а також для забезпечення ефективної роботи персоналу, уникнення перешкод і збереження конфіденційності інформації під час використання мобільних телефонів.

Вимоги до такого наказу включають чітке формулювання правил користування, критеріїв для надання мобільного зв’язку, обмежень використання та процедур відшкодування витрат. Також важливо враховувати аспекти конфіденційності та безпеки інформації.

Наказ складається керівництвом організації або відповідним управлінським відділом, наприклад, відділом кадрів або фінансовим відділом. В процесі розробки наказу можуть брати участь фахівці з ІТ-безпеки, бухгалтерії та юридичного відділу для забезпечення відповідності наказу законодавству та внутрішнім правилам організації.

Сторонами в документі виступають керівництво організації, яке видає наказ, та співробітники, на яких поширюються ці правила.

Оформлення наказу має бути здійснено з дотриманням норм діловодства. Важливо забезпечити наявність усіх необхідних реквізитів, включаючи назву документа, дату його видачі, перелік правил та відповідальностей, а також підписи відповідальних осіб. Це забезпечує юридичну коректність документа та сприяє його ефективному впровадженню в організації.

Приклади

Цей шаблон буде включати відповідні посилання на законодавство України. Зауважте, що для точної відповідності вашим потребам і вимогам законодавства, вам може знадобитися додаткова юридична консультація.


НАКАЗ [Назва організації]

Про порядок використання мобільного зв’язку в господарській діяльності

Дата: [дата видачі наказу]

№ [номер наказу]

З метою забезпечення ефективного та цілеспрямованого використання мобільного зв’язку в діяльності [Назва організації], згідно із Законом України «Про телекомунікації» та іншими нормативно-правовими актами, встановлюється наступний порядок:

 1. Мобільний зв’язок надається працівникам [Назва організації], які відповідно до своїх службових обов’язків мають потребу у використанні засобів зв’язку.
 2. Визначити перелік працівників, яким надається мобільний зв’язок, та обсяги тарифних планів за рішенням [посада відповідальної особи].
 3. Витрати на мобільний зв’язок покриваються за рахунок коштів [Назва організації] згідно з укладеними договорами з операторами мобільного зв’язку.
 4. Контроль за цільовим використанням мобільного зв’язку покладається на [посада відповідальної особи].
 5. Несанкціоноване використання мобільного зв’язку для особистих потреб може тягнути за собою дисциплінарну відповідальність згідно зі ст. 147 Кодексу законів про працю України.

[Підпис директора] [П.І.Б. директора організації]


Приклад заповнення:

НАКАЗ ТОВ “Ефективні Зв’язки”

Про порядок використання мобільного зв’язку в господарській діяльності

Дата: 11.01.2024

№ 456

З метою оптимізації витрат на зв’язок:

 1. Надати мобільний зв’язок наступним працівникам: Керівник відділу продажу, Головний бухгалтер, Менеджери відділу продажу.
 2. Обсяг тарифних планів встановлюється керівником відділу зв’язку.
 3. Витрати на мобільний зв’язок покриваються за рахунок коштів ТОВ “Ефективні Зв’язки”.
 4. Контроль за використанням покладається на начальника відділу зв’язку.
 5. За особисте використання зв’язку без дозволу передбачена відповідальність.

[Підпис директора] Семенов Семен Семенович


Цей шаблон є загальним і може бути адаптований під конкретні потреби та умови вашої організації.

Наказ про порядок використання мобільного зв’язку в господарській діяльності

[Найменування підприємства]

[Адреса підприємства]

[Ідентифікаційний код підприємства]

[Номер і дата наказу]

Про порядок використання мобільного зв’язку в господарській діяльності

З метою забезпечення ефективного використання мобільного зв’язку в господарській діяльності,

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок використання мобільного зв’язку в господарській діяльності (додається).

 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на [особу, відповідальну за виконання наказу].

Директор [Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

Приклади заповнення

[Найменування підприємства]

ТОВ “Альфа”

[Адреса підприємства]

[Ідентифікаційний код підприємства]

[Номер і дата наказу]

Про порядок використання мобільного зв’язку в господарській діяльності

З метою забезпечення ефективного використання мобільного зв’язку в господарській діяльності,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок використання мобільного зв’язку в господарській діяльності (додається).

 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу постачання [Прізвище, ім’я, по батькові].

Директор [Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

Нормативні правові акти, що регулюють порядок використання мобільного зв’язку

 • Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”;
 • Закон України “Про захист персональних даних”;
 • Положення про порядок забезпечення діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 18.05.2015 № 756/5.

Особливості заповнення наказу про порядок використання мобільного зв’язку в господарській діяльності

 • У наказі необхідно вказати найменування підприємства, його адресу та ідентифікаційний код.
 • У наказі необхідно вказати дату видання наказу.
 • У наказі необхідно вказати мету видання наказу.
 • У наказі необхідно затвердити Порядок використання мобільного зв’язку в господарській діяльності.
 • У наказі необхідно покласти контроль за виконанням цього наказу на уповноважену особу.

Додаткові поради

 • Порядок використання мобільного зв’язку в господарській діяльності повинен містити такі розділи:
  • Загальні положення;
  • Порядок надання мобільних телефонів працівникам;
  • Порядок використання мобільних телефонів працівниками;
  • Порядок обліку витрат на використання мобільного зв’язку.
 • У Порядку використання мобільного зв’язку в господарській діяльності необхідно визначити:
  • Перелік працівників, яким надаються мобільні телефони;
  • Порядок розподілу мобільних телефонів між працівниками;
  • Порядок списання мобільних телефонів;
  • Порядок оплати витрат на використання мобільного зв’язку.

Ось ще шаблон Наказу про порядок використання мобільного зв’язку в господарській діяльності відповідно до законодавства України:

НАКАЗ 11.01.2024 м. Київ No 14-ОД

Про порядок використання мобільного зв’язку

З метою встановлення контролю за використанням мобільного зв’язку в ТОВ “Промінь”, керуючись Законом України “Про телекомунікації”, НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок використання мобільного зв’язку в ТОВ “Промінь” (додається).
 2. Призначити відповідальною особою за контроль використання мобільного зв’язку головного бухгалтера Сидоренко С.П.
 3. Контроль за виконанням покласти на заступника директора Іваненка І.П.

Директор

Підпис

Зразок Порядку використання мобільного зв’язку:

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ТОВ “Промінь” 11.01.2024 No 14-ОД

ПОРЯДОК використання мобільного зв’язку в ТОВ “Промінь”

 1. Загальні положення 1.1. Цей Порядок визначає умови використання мобільного зв’язку в ТОВ “Промінь”. 1.2. Мобільний зв’язок використовується для оперативної комунікації між працівниками компанії.
 2. Видача SIM-карток 2.1. SIM-картки надаються працівникам згідно затвердженого списку. 2.2. Видача SIM-карток оформляється відповідним актом.
 3. Використання мобільного зв’язку 3.1. Мобільний зв’язок використовується виключно в робочих цілях. 3.2. Оплата послуг мобільного зв’язку здійснюється за рахунок ТОВ “Промінь”. 3.3. Перевищення ліміту тарифного плану оплачується працівником самостійно.
 4. Облік та контроль 4.1. Облік і контроль за використанням мобільного зв’язку здійснює головний бухгалтер. 4.2. Щомісяця працівники зобов’язані надавати звіти про використання мобільного зв’язку.
 5. Відповідальність 5.1. Працівники несуть відповідальність за збереження SIM-карток та мобільних телефонів. 5.2. У разі втрати майна працівники відшкодовують заподіяні збитки.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: