Наказ про переведення

Наказ про переведення

Наказ про переведення – це офіційний документ, який оформлюється у випадку переведення працівника з однієї посади на іншу або з одного підрозділу організації до іншого. Зазвичай цей документ видається у письмовій формі, яка є обов’язковою, і містить ряд важливих даних щодо змін у трудових відносинах.

Основною метою наказу про переведення є юридичне оформлення процесу зміни посади або місця роботи працівника в рамках одного підприємства. Цей документ є важливим, оскільки засвідчує факт переведення і становить основу для внесення відповідних змін до трудового договору та інших трудових документів, наприклад, до трудової книжки працівника.

Переведення може бути тимчасовим або постійним, виконуватися за ініціативою самого працівника або роботодавця. Важливо враховувати, що переведення на іншу роботу без згоди працівника допустиме лише в обмежених випадках, передбачених законодавством, наприклад, у зв’язку з виробничою необхідністю.

У наказі про переведення як сторони виступають працівник, якого переводять, та роботодавець або його уповноважений представник. Документ повинен містити повне найменування організації, прізвище, ім’я та по батькові працівника, його стару та нову посаду, а також дату, з якої переведення стає дійсним. Необхідно також зазначити підрозділи, між якими відбувається переведення, якщо це стосується.

Наказ про переведення складається керівником організації або його уповноваженою особою. Зазвичай, це відбувається на підставі письмової заяви працівника про переведення або відповідного рішення керівництва. Після того, як наказ підписаний, він доводиться до відома працівника, якого він стосується, і який також повинен його підписати як підтвердження ознайомлення. Це необхідно для того, щоб забезпечити прозорість та законність процесу переведення.

У цілому, наказ про переведення є ключовим документом, що забезпечує офіційне оформлення змін у трудових відносинах працівника та допомагає уникнути можливих правових непорозумінь чи конфліктів у майбутньому.

Приклади

Шаблон Наказу про переведення

[Найменування організації]

[Дата]

Наказ

[Номер]

Про переведення

Я, [прізвище, ім’я, по батькові], [посада], [найменування організації], на підставі [документ, що підтверджує право на переведення], наказую:

Перевести:

 • Прізвище, ім’я, по батькові з посади [посада] на посаду [посада] з [дата].**

Наказ довести до відома працівника під розпис.

Керівник організації

[Підпис]

[Прізвище, ім’я, по батькові]

[Дата]

Відповідні закони України

Переведення працівника регулюється Кодексом законів про працю України (КЗпП України). КЗпП України містить положення про порядок переведення працівника на іншу роботу, права та обов’язки сторін трудового договору, заробітну плату, робочий час, відпустки та інші умови праці.

Приклади заповнення

Я, Іванов Іван Іванович, директор ТОВ “Альфа”, на підставі заяви Петрова Петра Петровича, наказую:

Перевести:

 • Петрова Петра Петровича з посади інженера-програміста на посаду старшого інженера-програміста з 2023-10-01.**

Наказ довести до відома працівника під розпис.

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Керівник організації

[Підпис]

[Прізвище, ім’я, по батькові]

[Дата]

Рекомендації

Наказ про переведення повинен бути виданий не пізніше наступного дня після отримання заяви працівника про переведення. У наказі необхідно вказати такі відомості:

 • прізвище, ім’я, по батькові працівника;
 • попередня посада працівника;
 • нова посада працівника;
 • дата переведення.

Наказ про переведення є важливим документом, який підтверджує факт переведення працівника на іншу роботу. Наказ про переведення зберігається в особовій справі працівника.

Додаткові умови

У наказі про переведення можна вказати додаткові умови, наприклад, умови оплати праці, умови робочого часу тощо.

Шаблон Наказу про переведення

НАКАЗ
[найменування підприємства/організації]

м. [назва міста] ____ ___________ 20__ р. № ______

Про переведення працівника

Відповідно до статей 32, 33 Закону України «Про працю» та на підставі [заяви працівника/рішення адміністрації/іншого документа, що є підставою для переведення]:

 1. Перевести [прізвище, ім’я, по батькові працівника], який раніше обіймав посаду [назва старої посади], на посаду [назва нової посади] в [назва підрозділу, якщо змінюється], з [“дата”, з якої переведення набуває чинності].
 2. Відділу кадрів (або іншому відповідному підрозділу):

2.1. Здійснити необхідні записи в трудовій книжці працівника.

2.2. Ознайомити працівника під розпис з наказом про переведення.

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на [посада, прізвище, ініціали відповідальної особи].

Директор [або інша посада керівника]
[підпис] [ініціали, прізвище]


Приклад заповнення:

НАКАЗ
ТОВ “Київський Ремонтник”

м. Київ ____ 15 листопада 20__ р. № 123

Про переведення працівника

Відповідно до статей 32, 33 Закону України «Про працю» та на підставі заяви працівника:

 1. Перевести Петренка Василя Олександровича, який раніше обіймав посаду помічника бухгалтера, на посаду бухгалтера в бухгалтерському відділі, з 16 листопада 20__ року.
 2. Відділу кадрів:

2.1. Здійснити необхідні записи в трудовій книжці працівника.

2.2. Ознайомити працівника під розпис з наказом про переведення.

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з кадрових питань Сидоренко Т.П.

Директор
[підпис] М.О. Кравченко

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: