Наказ про особовий склад

Наказ про особовий склад

Наказ про особовий склад — це офіційний документ, який визначає склад конкретної робочої групи, комісії, делегації чи іншого об’єднання осіб, які здійснюють певні функції або виконують певні завдання в рамках діяльності підприємства, установи чи організації.

Зазвичай такий документ створюється, коли існує потреба в організації роботи з певним завданням, яке вимагає спільних зусиль групи спеціалістів. Наказ про особовий склад допомагає чітко визначити, хто входить до складу команди, а також, за необхідності, розподілити обов’язки між її учасниками.

Залежно від завдань, для яких створюється група, може існувати багато видів таких наказів. Наприклад, може бути наказ про створення комісії для перевірки внутрішніх процедур підприємства, делегації для участі в зовнішніх заходах, робочої групи для розробки нового проекту тощо.

Цей документ потрібен для формалізації процесу створення робочої групи та забезпечення її ефективної роботи. Він також служить юридичною підставою для здійснення дій в ім’я підприємства або організації.

Умови складання наказу визначаються конкретною потребою та внутрішніми правилами підприємства. Зазвичай він видається керівником підприємства або уповноваженою особою.

Стосовно сторін документу: з однієї сторони виступає підприємство або організація, представлене в особі керівника, а з іншої — особи, які входять до складу створюваної групи.

Щодо вимог до оформлення, наказ про особовий склад оформляється на фірмовому бланку підприємства, містить дату, номер, мету створення групи, перелік осіб, які входять до її складу, та їх обов’язки, підпис керівника та печатку підприємства.

Даний наказ, як правило, складається відділом кадрів або іншим відповідним відділом підприємства і підписується керівником.

Приклади

Шаблон Наказу про особовий склад

Наказ

Про особовий склад

На підставі [підстава видання наказу]

НАКАЗУЮ:

[пункти наказу]

Відповідальним за виконання цього наказу призначити [ПІБ працівника].

Начальник [ПІБ керівника]

[дата]

Приклади заповнення

Підстава видання наказу:

 • прийняття працівника на роботу;
 • звільнення працівника з роботи;
 • переведення працівника на іншу роботу;
 • відрядження працівника;
 • надання працівникові відпустки;
 • заохочення працівника;
 • накладення дисциплінарного стягнення на працівника;
 • інші підстави, передбачені законодавством.

Важливо:

 • Наказ про особовий склад є обов’язковим для виконання всіма працівниками підприємства.
 • Наказ про особовий склад повинен бути складений у письмовій формі і підписаний керівником підприємства.
 • Наказ про особовий склад повинен бути доведено до відома працівника, якого стосується наказу, під розписку.

Закони, що регулюють порядок оформлення наказів про особовий склад:

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

 • Кодекс законів про працю України;
 • Закон України “Про відпустки”;
 • інші нормативно-правові акти, що регулюють трудові відносини.

Приклади заповнення

Підстава видання наказу:

 • Прийняття працівника на роботу:

  • Наказ про прийняття працівника на роботу від 10.08.2023 № 12345.
 • Звільнення працівника з роботи:

  • Наказ про звільнення працівника з роботи від 10.08.2023 № 12345.
 • Переведення працівника на іншу роботу:

  • Наказ про переведення працівника на іншу роботу від 10.08.2023 № 12345.
 • Відрядження працівника:

  • Наказ про відрядження працівника від 10.08.2023 № 12345.
 • Надання працівникові відпустки:

  • Наказ про надання працівникові відпустки від 10.08.2023 № 12345.
 • Заохочення працівника:

  • Наказ про заохочення працівника від 10.08.2023 № 12345.
 • Накладення дисциплінарного стягнення на працівника:

  • Наказ про накладення дисциплінарного стягнення на працівника від 10.08.2023 № 12345.

Додаткові положення, які можна включити до наказу про особовий склад:

 • дата і час набрання чинності наказом;
 • порядок доведення наказу до відома працівників;
 • інші положення, які вважаються за доцільними.

Ось деякі додаткові положення, які можна включити до наказу про особовий склад:

 • Дата і час набрання чинності наказом:

  • якщо наказ набирає чинності з моменту його підписання, то це зазначається в наказі.
  • якщо наказ набирає чинності з іншої дати, то ця дата зазначається в наказі.
 • Порядок доведення наказу до відома працівників:

  • наказ про особовий склад доводять до відома працівників шляхом ознайомлення їх з наказом під розписку.
  • наказ про особовий склад також може бути доведений до відома працівників шляхом розміщення його на інформаційному стенді підприємства.

Важливо:

 • Якщо наказ про особовий склад набирає чинності з іншої дати, то цей наказ набирає чинності з цієї дати.
 • Якщо наказ про особовий склад не доведений до відома працівників, то він не є обов’язковим для виконання.

НАКАЗ
від “_” ________ 20 р.
№ ________
м. _________

Про створення _________ (назва комісії, групи, делегації тощо)

На підставі статті 41 Закону України “Про працю” та інших нормативно-правових актів, враховуючи потребу в _________ (короткий опис завдань або причин створення групи, наприклад, “проведенні внутрішнього аудиту фінансової діяльності підприємства”),

НАКАЗУЮ:

 1. Створити _________ (назва комісії, групи, делегації тощо) у складі:
 • _________ (П.І.Б. першої особи) – _________ (посада, обов’язки в групі, наприклад, “голова комісії”);
 • _________ (П.І.Б. другої особи) – _________ (посада, обов’язки в групі);
 • (та інші члени групи за необхідності).
 1. Головним завданням _________ (назва комісії, групи, делегації тощо) є _________ (конкретизація завдань).
 2. Контроль за виконанням роботи та представленням звіту про виконану роботу покласти на _________ (П.І.Б. відповідальної особи, наприклад, “голову комісії”).
 3. Термін виконання завдань встановити до “_” ________ 20 р.

Директор
__________ (П.І.Б. керівника)
(підпис)

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: