Наказ про організацію внутрішніх тимчасових переведень

Наказ про організацію внутрішніх тимчасових переведень

Наказ про організацію внутрішніх тимчасових переведень є важливим документом у сфері управління персоналом на підприємствах в Україні. Цей документ використовується для офіційного оформлення процесу тимчасового переміщення працівника з однієї посади на іншу або з одного підрозділу підприємства на інший, зазвичай без зміни місця основної роботи.

Призначення такого наказу полягає у врегулюванні внутрішніх процесів переміщення персоналу в рамках організації, що може бути викликано необхідністю в зміні робочих завдань, оптимізації робочих процесів, або іншими організаційними потребами.

Види тимчасових переведень можуть включати горизонтальне переміщення (коли працівник переводиться на рівнозначну посаду) або вертикальне (коли це переведення відбувається на посаду вищого або нижчого рівня). Форма наказу може залежати від політики організації, специфіки переведення та вимог трудового законодавства.

Цей документ потрібен для забезпечення легальності процесу переведення, правильної організації трудових відносин, а також для забезпечення прозорості та об’єктивності в рішеннях, пов’язаних з кадровими змінами.

Вимоги до наказу включають чітке формулювання причини переведення, термінів переведення, обов’язків, які будуть покладені на працівника на новій посаді, а також відомості про зміни в умовах праці, якщо такі відбуваються.

Наказ про тимчасове переведення зазвичай складається керівником підприємства або уповноваженою особою, наприклад, керівником відділу кадрів. Підготовка цього документа часто вимагає попередньої консультації з відділом кадрів та безпосереднім керівником підрозділу, з якого або до якого відбувається переведення.

Сторонами в документі виступають керівництво організації, яке ініціює та затверджує наказ, та працівник, якого переводять. У випадках, коли це вимагається, може бути залучений профспілковий комітет.

Оформлення наказу повинне відповідати стандартам діловодства та трудового законодавства України. Важливо, щоб документ містив всі необхідні реквізити, включаючи назву та дату документа, відомості про працівника, умови та термін переведення, підпис керівника організації та печатку підприємства, якщо така використовується. Таке оформлення забезпечує законність та ефективність внутрішніх кадрових процесів.

Приклади

Створення шаблону наказу про організацію внутрішніх тимчасових переведень включає декілька ключових елементів, які мають бути враховані для відповідності законодавству України. Ось приклад такого шаблону:


НАКАЗ
[Назва підприємства]
м. [Місцезнаходження]
№ [номер наказу]
Дата: [дата видачі наказу]

Про організацію внутрішніх тимчасових переведень

На підставі ст. 32 Кодексу законів про працю України та відповідно до внутрішніх потреб підприємства

НАКАЗУЮ:

 1. Тимчасово перевести [ПІБ працівника], який наразі займає посаду [поточна посада] у [назва відділу], на посаду [нова посада] у [назва відділу/підрозділу], на період з [дата початку] по [дата закінчення].
 2. Визначити основні обов’язки та відповідальності на новій посаді:
  • [Перелік обов’язків та відповідальностей].
 3. Встановити, що умови праці та оплати праці працівника [ПІБ працівника] залишаються незмінними на період тимчасового переведення.
 4. Відділу кадрів (відповідальна особа: [ПІБ]) забезпечити оформлення всіх необхідних документів, пов’язаних з тимчасовим переведенням, та довести цей наказ до відома зазначеного працівника.
 5. Контроль за виконанням наказу покласти на [ПІБ відповідальної особи].

Керівник підприємства
[ПІБ]
[Підпис]


Цей шаблон може бути адаптований залежно від специфіки підприємства та конкретного випадку переведення. Важливо зазначити, що відповідно до ст. 32 Кодексу законів про працю України, працівника може бути тимчасово переведено на іншу роботу без його згоди на строк до одного місяця протягом календарного року. Всі інші умови переведення, у тому числі оплата праці та робочі обов’язки, мають бути врегульовані згідно із законодавством та внутрішніми правилами підприємства.

Наказ про організацію внутрішніх тимчасових переведень

[Найменування підприємства]

[Адреса підприємства]

[Ідентифікаційний код підприємства]

[Номер і дата наказу]

Про організацію внутрішніх тимчасових переведень

На підставі [підстава для тимчасового переведення], з метою забезпечення [ціль тимчасового переведення], відповідно до [нормативно-правовий акт, що регулює порядок тимчасового переведення],

НАКАЗУЮ:

 1. Перевести [найменування посади] [прізвище, ім’я, по батькові працівника] на [найменування посади] на [термін переведення] у [відділ/підрозділ].

 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на [особу, відповідальну за виконання наказу].

Директор [Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Приклади заповнення

[Найменування підприємства]

ТОВ “Альфа”

[Адреса підприємства]

[Ідентифікаційний код підприємства]

[Номер і дата наказу]

Про організацію внутрішніх тимчасових переведень

На підставі відпустки по догляду за дитиною до трьох років, з метою забезпечення безперебійної роботи підприємства, відповідно до статті 33 Кодексу законів про працю України,

НАКАЗУЮ:

 1. Перевести бухгалтера [Прізвище, ім’я, по батькові працівника] на посаду касира на [термін переведення] у [відділ бухгалтерії].

 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на [особу, відповідальну за виконання наказу].

Директор [Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

Нормативні правові акти, що регулюють порядок тимчасового переведення

 • Кодекс законів про працю України;
 • Інструкція про порядок застосування і оплати праці працівників, переведених на іншу роботу в межах підприємства, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 жовтня 2003 року № 246.

Особливості заповнення наказу про організацію внутрішніх тимчасових переведень

 • У наказі необхідно вказати найменування підприємства, його адресу та ідентифікаційний код.
 • У наказі необхідно вказати дату видання наказу.
 • У наказі необхідно вказати підставу для тимчасового переведення.
 • У наказі необхідно вказати назву посади, на яку переводиться працівник, та назву посади, з якої переводиться працівник.
 • У наказі необхідно вказати термін тимчасового переведення.
 • У наказі необхідно вказати відділ/підрозділ, до якого переводиться працівник.
 • У наказі необхідно покласти контроль за виконанням цього наказу на уповноважену особу.

Додаткові поради

 • Наказ про організацію внутрішніх тимчасових переведень повинен бути виданий на підставі обґрунтованого рішення, яке приймається уповноваженим органом підприємства.
 • Термін тимчасового переведення не повинен перевищувати одного року.
 • За час тимчасового переведення працівник зберігає свою посаду, а також середній заробіток за попередньою роботою.

Ось ще шаблон Наказу про організацію внутрішніх тимчасових переведень відповідно до законодавства України:

НАКАЗ 11.01.2024 р. м. Київ No 10-ОД

Про організацію внутрішніх тимчасових переведень

Відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю України та з метою раціонального використання трудових ресурсів НАКАЗУЮ:

 1. Запровадити практику внутрішніх тимчасових переведень працівників компанії на іншу роботу строком до 1 місяця на рік.
 2. Тимчасові переведення здійснювати лише за згодою працівника та за умови, що нова робота не протипоказана йому за станом здоров’я.
 3. Визначити наступний порядок оформлення тимчасових переведень: 3.1. Керівник структурного підрозділу, де є потреба у додаткових працівниках, звертається з клопотанням до відділу персоналу. 3.2. Відділ персоналу підбирає відповідного кандидата та узгоджує переведення з його безпосереднім керівником. 3.3. З працівником укладається додаткова угода до трудового договору щодо тимчасового додаткового виконання обов’язків (згідно зразка в Додатку 1 до цього Наказу). 3.4. Після завершення терміну тимчасового переведення працівник повертається на свою основну посаду.
 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Підпис

Додаток 1 Зразок додаткової угоди про тимчасове переведення

ДОДАТКОВА УГОДА No___ до трудового договору від ..____ р. No____

м. Київ «» _________ 20 р. _____________________________________________________(прізвище, ім’я, по батькові працівника), з однієї сторони, та _________________________________________________________________(найменування роботодавця), в особі ____________________________________________________________________________(посада, прізвище, ім’я, по батькові), з другої сторони, уклали цю додаткову угоду до трудового договору про наступне:

 1. _____________________****(прізвище, ім’я, по батькові працівника) тимчасово переводиться з посади __________________ на посаду _________________________ з «» ___________ 20 р. по «_» ___________ 20 р.
 2. Тимчасове переведення здійснюється за згодою працівника у зв’язку з виробничою необхідністю.
 3. Після закінчення строку тимчасового переведення працівник повертається на свою основну посаду ___________________________.
 4. Умови оплати праці за новою посадою: ___________________________________________.
 5. Інші умови: ___________________________________________.
 6. Ця додаткова угода є невід’ємною частиною трудового договору від ..____ р. No____.
 7. Додаткова угода складена у двох примірниках по одному для кожної із сторін.

Працівник: ________________/_________________/

Роботодавець: ________________/_________________/

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: