Наказ про облікову політику

Наказ про облікову політику

Наказ про облікову політику є ключовим документом в системі управління бухгалтерським обліком будь-якої організації в Україні. Цей документ формулює та встановлює основні принципи, методи і процедури, якими керується організація в процесі ведення бухгалтерського обліку. Облікова політика розробляється на підставі діючого законодавства України, зокрема норм Бухгалтерського законодавства, та міжнародних стандартів фінансової звітності.

Основною метою наказу про облікову політику є створення єдиної та послідовної системи обліку, яка дозволяє організації ефективно управляти фінансовими та матеріальними ресурсами, забезпечувати точність та прозорість фінансової інформації для внутрішніх та зовнішніх користувачів.

Положення про облікову політику складається зазвичай головним бухгалтером організації або іншою уповноваженою на це особою. Він повинен містити детальний опис обраної облікової політики, включаючи вибір облікових оцінок, методів амортизації, інвентаризації активів та зобов’язань, визначення доходів і витрат тощо. Важливо, щоб облікова політика була сформульована з урахуванням специфіки діяльності компанії та відповідала всім законодавчим вимогам.

Документ затверджується наказом керівника організації та набирає чинності з моменту його підписання. Сторонами в цьому документі є керівництво організації, яке затверджує політику, та бухгалтерський відділ, який виконує її.

У наказі про облікову політику обов’язково повинні бути вказані: назва організації, дата і номер наказу, повний і детальний опис облікової політики, а також підпис керівника та печатка організації (за наявності). Такий документ є основою для всіх подальших операцій бухгалтерського обліку в організації та повинен регулярно переглядатися та оновлюватися з урахуванням змін у законодавстві та внутрішніх потреб організації.

Приклади

Ось шаблон наказу про облікову політику, який можна використати у компаніях та організаціях в Україні. Цей шаблон є універсальним і може бути адаптований під конкретні умови та політику вашої організації.


НАКАЗ
№ [номер наказу]
[місто, дата]

Про затвердження облікової політики

На підставі статей 8, 9, 10 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” та з метою забезпечення належного ведення бухгалтерського обліку,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити облікову політику [назва організації], яка включає наступні основні принципи та процедури:
  • [Опис принципу або процедури 1, наприклад, методи амортизації основних засобів];
  • [Опис принципу або процедури 2, наприклад, визначення доходів та витрат];
  • [та інші важливі принципи та процедури].
 2. Відповідальність за впровадження та дотримання облікової політики покладається на головного бухгалтера [П.І.Б. головного бухгалтера].
 3. Контроль за дотриманням положень цього наказу покладається на фінансового директора [П.І.Б. фінансового директора].
 4. Цей наказ вступає в силу з дати його підписання та є обов’язковим до виконання всіма підрозділами організації.

[Підпис керівника]
[П.І.Б. керівника]


Цей шаблон може бути доповнений або змінений залежно від специфіки діяльності вашої організації та потреб у веденні бухгалтерського обліку. Важливо, щоб облікова політика відповідала чинному законодавству України та міжнародним стандартам бухгалтерського обліку.

Положення

про облікову політику

[найменування підприємства]

[номер]

[дата]

На виконання вимог [назва документа, на підставі якого встановлюється облікова політика],

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити облікову політику підприємства, яка додається до цього наказу.

2. Відповідальним за ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та забезпечення дотримання облікової політики призначати [прізвище, ім’я, по батькові працівника].

Керівник підприємства

[підпис]

[прізвище, ініціали]

Приклади заповнення

В пункті 1. вказується найменування підприємства, на якому видається наказ.

В пункті 2. вказується підстава для встановлення облікової політики. Це може бути, наприклад, рішення трудового колективу, наказ керівника підприємства, вимоги законодавства.

В пункті 3. вказується прізвище, ім’я, по батькові працівника, який несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку та дотримання облікової політики.

В пункті 4. вказується дата набрання чинності наказом.

Цей шаблон Наказу про облікову політику може бути використаний як основа для розробки Наказу конкретного підприємства. При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини справи.

Законами України, які регулюють порядок встановлення облікової політики, є:

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси
 • Закон України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
 • Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 року № 635.

Згідно з цими законами, облікова політика підприємства є сукупністю принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності.

Наказ про облікову політику видається керівником підприємства.

Наказ про облікову політику є документом, який підтверджує факт встановлення облікової політики підприємства.

Додаткові приклади заповнення:

В пункті 1. можна вказати конкретні нормативно-правові акти, на підставі яких встановлюється облікова політика, наприклад:

 • Закон України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
 • Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 року № 635.

В пункті 2. можна вказати конкретні обставини, з яких встановлюється облікова політика, наприклад:

 • нове підприємство;
 • зміна видів діяльності підприємства;
 • зміна вимог законодавства.

В пункті 3. можна вказати конкретні обов’язки працівника, який несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку та дотримання облікової політики, наприклад:

 • забезпечувати ведення бухгалтерського обліку відповідно до облікової політики підприємства;
 • забезпечувати дотримання облікової політики підприємства під час складання фінансової звітності;
 • інформувати керівництво підприємства про зміни в обліковій політиці.

Ось ще шаблон Наказу про облікову політику підприємства з посиланням на відповідні закони України та прикладом заповнення основних розділів:

НАКАЗ “” _________ 20 р. No ___

Про облікову політику

Відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити облікову політику __________ (назва підприємства).
 2. Встановити, що:

2.1. Облік здійснюється бухгалтерською службою на чолі з головним бухгалтером.

2.2. Фінансова звітність складається за _________ (квартал, рік тощо).

2.3. Форма бухгалтерського обліку – ___________ (журнально-ордерна, спрощена, автоматизована).

2.4. Облік основних засобів здійснюється _____(вказати метод).

2.5. Амортизація основних засобів нараховується ______ (вказати метод).

2.6. Оцінка вибуття запасів здійснюється за _______(ФІФО, середньозваженою собівартістю тощо).

 1. Головному бухгалтеру забезпечити дотримання облікової політики у процесі ведення бухгалтерського обліку.
 2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Керівник _______________ ПІБ

З наказом ознайомлені:

Головний бухгалтер __________ ПІБ

Приклад заповнення основних пунктів:

… 2. Встановити, що:

2.1. Облік здійснюється бухгалтерською службою на чолі з головним бухгалтером Петренко О.І.

2.2. Фінансова звітність складається за календарний рік.

2.3. Форма бухгалтерського обліку – автоматизована із застосуванням програми 1С:Підприємство.

2.4. Облік основних засобів здійснюється за первісною вартістю.

2.5. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом.

2.6. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО. …

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: