Лист-вимога про сплату орендної плати

Лист вимога про сплату орендної плати

Лист вимога про сплату орендної плати — це офіційний документ, який власник нерухомості або уповноважена ним особа направляє орендарю у випадку, коли останній прострочив платіж або не сплатив орендну плату взагалі. Такий лист є досудовим засобом вирішення спору і служить попередженням орендарю про намір власника звернутися до суду у випадку ігнорування вимоги.

Листи вимог можуть бути різних видів або форм в залежності від їхнього стилю, ступеня формальності та детальності. Вони можуть бути неформальними, наприклад, електронним листом або факсом, або більш формальними, як офіційний документ з усіма необхідними реквізитами, відправлений поштою з повідомленням про вручення.

Цей документ важливий для того, щоб надати орендарю можливість уникнути судового розгляду шляхом добровільного виконання своїх зобов’язань. Лист містить інформацію про суму заборгованості, строки, в які орендна плата мала бути сплачена, і встановлює новий термін для погашення боргу. Він також може включати попередження про застосування штрафних санкцій або пені за прострочення платежу.

Складають лист вимогу про сплату орендної плати, коли орендар не виконує умови договору оренди, зокрема, щодо термінів та розміру платежів. Сторонами в документі виступають орендодавець (або уповноважена ним особа) як вимогодавець та орендар як боржник.

Вимоги до оформлення такого листа включають чітке зазначення інформації про сторони договору, вказівку дати і номеру договору оренди, точну суму боргу, реквізити для сплати, а також чітке формулювання вимоги з вказівкою терміну для її виконання. Лист має бути підписаний особою, що має право вимагати плату, і, за можливістю, містити попередження про наслідки невиконання вимоги, включно з відповідальністю відповідно до чинного законодавства України.

Лист вимогу складає орендодавець або його юридичний представник. Зазвичай такий лист готується на фірмовому бланку орендодавця або адвокатської контори, яка представляє інтереси орендодавця, і відправляється орендарю засобами, що дозволяють підтвердити факт його отримання.

Приклади

Лист вимога про сплату орендної плати

[Найменування організації]

[Місцезнаходження організації]

[Дата]

[Найменування організації, яка орендує приміщення]

[Місцезнаходження організації, яка орендує приміщення]

Лист-вимога

Відносно сплати орендної плати

Шановний [прізвище, ім’я, по батькові адресата]!

Відповідно до договору оренди приміщення № [номер договору] від [дата договору], укладеного між [найменуванням організації] та [найменуванням організації, яка орендує приміщення], [найменуванням організації, яка орендує приміщення] зобов’язується щомісяця сплачувати орендну плату у розмірі [сума] до [дата].

Станом на [дата] [найменуванням організації, яка орендує приміщення] має заборгованість з орендної плати у розмірі [сума].

Враховуючи вищевикладене, [найменуванням організації] вимагає від [найменуванням організації, яка орендує приміщення] погашення заборгованості з орендної плати у розмірі [сума] у строк [строк].

У разі невиконання вимоги в установлений строк [найменуванням організації] буде змушена звернутися до суду.

З повагою,

[Прізвище, ім’я, по батькові]

[Посада]

[Підпис]

Приклади заповнення

Приклад 1

Організація орендує в іншої організації приміщення. За договором оренди орендна плата становить 10 000 гривень щомісяця. Станом на 31 липня 2023 року організація має заборгованість з орендної плати у розмірі 10 000 гривень.

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

У цьому випадку лист-вимога може бути викладена наступним чином:

**Шановний [прізвище, ім’я, по батькові адресата]!

Відповідно до договору оренди приміщення № 123456789 від 01.08.2023, укладеного між [найменуванням організації] та [найменуванням організації, яка орендує приміщення], [найменуванням організації, яка орендує приміщення] зобов’язується щомісяця сплачувати орендну плату у розмірі 10 000 гривень до 25 числа кожного місяця.

Станом на 31.07.2023 [найменуванням організації, яка орендує приміщення] має заборгованість з орендної плати у розмірі 10 000 гривень.

Враховуючи вищевикладене, [найменуванням організації] вимагає від [найменуванням організації, яка орендує приміщення] погашення заборгованості з орендної плати у розмірі 10 000 гривень у строк до 15.08.2023.

У разі невиконання вимоги в установлений строк [найменуванням організації] буде змушена звернутися до суду.

З повагою,

[Прізвище, ім’я, по батькові]

[Посада]

Примітки:

 • Лист-вимога повинна бути відправлена рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
 • У листі-вимозі необхідно вказати:
  • дату і номер договору оренди приміщення;
  • розмір орендної плати;
  • суму заборгованості;
  • строк виконання вимоги.

Нормативно-правові акти, що регулюють відносини у разі несплати орендної плати:

 • Цивільний кодекс України
 • Закон України «Про оренду землі»
 • Закон України «Про оренду державного та комунального майна»

Шаблон листа-вимоги про сплату орендної плати повинен відповідати правовим нормам України і містити всі необхідні елементи для правової дії. Важливо, що такий документ має бути складений у відповідності до умов конкретного договору оренди та чинного законодавства. Ось приклад такого шаблону:


Шаблон Листа-вимоги про сплату орендної плати

[Повне ім’я/найменування орендодавця]
[Адреса орендодавця]
[Контактний номер телефону орендодавця]
[Електронна пошта орендодавця]
[Ідентифікаційний код/ЄДРПОУ орендодавця]

[Повне ім’я/найменування орендаря]
[Адреса орендаря]
[Контактний номер телефону орендаря]
[Електронна пошта орендаря]
[Ідентифікаційний код/ЄДРПОУ орендаря]

[Місце складання]
[Дата]

Лист-вимога про сплату орендної плати

Шановний(-а) [ПІБ/найменування орендаря],

Відповідно до умов договору оренди нерухомості [номер договору] від [дата укладення договору], Ви зобов’язані здійснити щомісячну оплату за користування об’єктом оренди, який знаходиться за адресою [адреса об’єкту оренди], в розмірі [сума орендної плати] гривень до [конкретна дата кожного місяця].

Станом на [дата складання листа-вимоги] зафіксовано прострочення платежу за період(и) [зазначте періоди прострочення]. Відповідно до статті 623 Цивільного кодексу України, у разі прострочення платежу, орендодавець має право вимагати від орендаря сплати пені.

Вимагаємо беззаперечної сплати заборгованості у розмірі [загальна сума заборгованості з урахуванням пені] гривень. Прошу здійснити платіж протягом [кількість днів для сплати, зазвичай не більше 30] днів з моменту отримання цього листа.

У разі невиконання цієї вимоги в установлений строк, ми будемо змушені звернутися до суду для захисту наших прав з усіма наступними витратами та наслідками, передбаченими законодавством.

Для сплати заборгованості використовуйте наступні банківські реквізити: [Банківські реквізити орендодавця]

З повагою, [Підпис] [ПІБ орендодавця] [Посада орендодавця, якщо застосовно]


Перед використанням цього шаблону орендодавцю рекомендується адаптувати його згідно з конкретними умовами договору оренди та актуальним станом заборгованості. Також слід переконатися, що всі правові вимоги чітко визначені та законні підстави коректно зазначені. У випадку сумнівів чи для отримання юридичної консультації слід звернутися до кваліфікованого юриста.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: