Лист-вимога про розірвання договору

Лист-вимога про розірвання договору

Лист-вимога про розірвання договору в юридичній практиці України є документом, який використовується для офіційного повідомлення іншій стороні про намір розірвати договір. Такий лист може бути викликаний різними обставинами: порушенням умов договору однією зі сторін, зміною обставин, які суттєво впливають на можливість виконання договору, або іншими підставами, передбаченими договором чи законом.

Документ може мати різні форми, залежно від серйозності намірів та вимог законодавства. Він може бути неформальним, якщо сторони підтримують доброзичливі відносини і готові вирішувати питання швидко та без зайвої бюрократії, але зазвичай він є формальним документом, який складається з урахуванням всіх юридичних нюансів та містить відповідні юридичні реквізити.

Цей лист потрібен для того, щоб надати іншій стороні можливість добровільно погодитися з розірванням договору, виправити порушення, або підготуватися до судового розгляду, якщо питання не може бути вирішене мирним шляхом. Документ виступає також як попередження про наміри сторони, яка його складає, і є доказом для суду про дотримання процедури досудового врегулювання спору.

Лист-вимогу про розірвання договору складають у випадках, коли існують законні підстави для такого кроку, наприклад, якщо одна зі сторін систематично порушує умови договору, якщо виконання договору стало неможливим через зміну обставин або якщо договір передбачає можливість його розірвання за односторонньою вимогою.

У листі-вимозі як сторони виступають особа або організація, яка ініціює розірвання договору (вимогодавець), та особа або організація, з якою розривають договірні відносини (боржник або відповідач).

Вимоги до оформлення листа-вимоги включають точне і повне зазначення назви та адреси обох сторін договору, дати і номера договору, чітке формулювання причини і підстав для розірвання, вказівку на відповідні статті договору або закону, які дають підставу для розірвання, а також встановлення конкретного строку для виконання вимоги або для надання відповіді на лист.

Лист складає вимогодавець або його юридичний представник, і це може бути адвокат, юридичний відділ компанії або будь-яка інша особа, яка має відповідні повноваження від імені вимогодавця. Документ має бути підписаний особою, що має право на такі дії згідно з договором або законом, і відправлений таким чином, що можна підтвердити факт його отримання адресатом.

Приклади

Лист-вимога про розірвання договору

[Найменування організації]

[Місцезнаходження організації]

[Дата]

[Найменування організації, з якою укладено договір]

[Місцезнаходження організації, з якою укладено договір]

Лист-вимога

Відносно розірвання договору

Шановний [прізвище, ім’я, по батькові адресата]!

Відповідно до договору [найменування договору] № [номер договору] від [дата договору], укладеного між [найменуванням організації] та [найменуванням організації, з якою укладено договір], [найменуванням організації] має право розірвати договір у разі [причина розірвання договору].

[Найменуванням організації] вважає, що [причина розірвання договору] має місце.

Враховуючи вищевикладене, [найменуванням організації] вимагає від [найменуванням організації, з якою укладено договір] розірвання договору № [номер договору] від [дата договору] у строк до [строк].

У разі невиконання вимоги в установлений строк [найменуванням організації] буде змушена звернутися до суду.

З повагою,

[Прізвище, ім’я, по батькові]

[Посада]

[Підпис]

Приклади заповнення

Приклад 1

Організація укладає з іншою організацією договір постачання. У договорі передбачено, що організація має право розірвати договір у разі прострочення поставки товару.

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

У цьому випадку лист-вимога може бути викладена наступним чином:

**Шановний [прізвище, ім’я, по батькові адресата]!

Відповідно до договору поставки № 123456789 від 01.08.2023, укладеного між [найменуванням організації] та [найменуванням організації, з якою укладено договір поставки], [найменуванням організації] має право розірвати договір у разі прострочення поставки товару.

[Найменуванням організації] вважає, що [найменуванням організації, з якою укладено договір постачання] прострочило поставку товару на [кількість днів].

Враховуючи вищевикладене, [найменуванням організації] вимагає від [найменуванням організації, з якою укладено договір поставки] розірвання договору № 123456789 від 01.08.2023 у строк до 15.08.2023.

У разі невиконання вимоги в установлений строк [найменуванням організації] буде змушена звернутися до суду.

З повагою,

[Прізвище, ім’я, по батькові]

[Посада]

Примітки:

 • Лист-вимога повинна бути відправлена рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
 • У листі-вимозі необхідно вказати:
  • дату і номер договору, який підлягає розірванню;
  • підстави для розірвання договору;
  • строк, у який договір має бути розірваний.

Нормативно-правові акти, що регулюють відносини у разі розірвання договору:

 • Цивільний кодекс України
 • Господарський кодекс України
 • Закон України «Про захист прав споживачів»

Створення шаблону листа-вимоги про розірвання договору вимагає знання відповідних нормативно-правових актів України, зокрема Цивільного кодексу України. Ось приклад такого шаблону:


Лист-вимога про розірвання договору

[Повне ім’я або найменування вимогодавця]
[Юридична або фактична адреса вимогодавця]
[Контактний номер телефону вимогодавця]
[Електронна адреса вимогодавця]
[Ідентифікаційний номер вимогодавця або код ЄДРПОУ]

[Повне ім’я або найменування відповідача]
[Юридична або фактична адреса відповідача]
[Контактний номер телефону відповідача]
[Електронна адреса відповідача]
[Ідентифікаційний номер відповідача або код ЄДРПОУ]

[Місце складання]
[Дата]

Лист-вимога про розірвання договору

Шановний(-а) [ПІБ/найменування відповідача],

На підставі договору [назва договору] між [ім’я вимогодавця] та [ім’я відповідача], укладеного [дата укладення договору], зареєстрованого за № [реєстраційний номер договору], ми, [ім’я вимогодавця], висловлюємо намір розірвати вищевказаний договір з наступних причин:

[Опис причини(н) для розірвання договору, наприклад, систематичне порушення умов договору, зміна обставин тощо].

Згідно зі статтею 651 Цивільного кодексу України, яка надає право на розірвання договору в односторонньому порядку в разі, якщо інша сторона суттєво порушує свої зобов’язання, ми вимагаємо розірвання вищезазначеного договору.

Звертаємо вашу увагу на те, що відповідно до статті 653 Цивільного кодексу України, ви зобов’язані виконати всі зобов’язання, що випливають з договору, до моменту його розірвання.

Ми просимо вас відповісти на цей лист протягом [кількість днів, зазвичай 10-30] днів з моменту отримання, з підтвердженням вашої згоди на розірвання договору або наданням ваших заперечень.

У разі відсутності відповіді або незгоди з розірванням договору, ми будемо змушені звернутися до суду для захисту наших прав.

З повагою,
[Підпис]
[ПІБ вимогодавця]
[Посада вимогодавця, якщо застосовно]


Цей шаблон є лише прикладом і його потрібно адаптувати відповідно до конкретних обставин і умов договору. Перед відправленням листа-вимоги рекомендується проконсультуватися з юристом, щоб забезпечити його відповідність законодавству та договору, а також ефективність як юридичного інструменту.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: