Лист-відповідь на звернення громадян

Лист-відповідь на звернення громадян

Лист-відповідь на звернення громадян є важливим компонентом взаємодії між державними органами, установами, підприємствами та громадянами в Україні. Цей документ використовується для офіційної відповіді на звернення, які можуть надходити від громадян щодо різноманітних питань: від запитів на інформацію до скарг та пропозицій.

Звернення громадян можуть мати різні форми, включаючи письмові заяви, електронні запити, усні звернення тощо. Вони можуть стосуватися різноманітних питань, таких як особисті права та свободи, якість наданих державних послуг, екологічні, соціальні, економічні питання та багато іншого.

Лист-відповідь на звернення громадян є необхідним для забезпечення прозорої та ефективної взаємодії між державою та її громадянами. Це є важливою складовою демократичного управління та права громадян на отримання відповіді від органів влади. Документ дає можливість адресату звернення викласти свою позицію, пояснити рішення, надати запитувану інформацію або вказати на подальші дії.

До основних вимог до листа-відповіді належить відповідність встановленим нормам та стандартам діловодства. Відповідь має бути чіткою, лаконічною та зрозумілою, містити вичерпну інформацію по суті звернення. Також важливо дотримуватися встановлених термінів відповіді, які регламентовані законодавством.

Лист-відповідь на звернення громадян складається за наявності офіційного звернення від громадянина. Сторонами у цьому документі є громадянин, який звернувся із запитом, скаргою чи пропозицією, та орган влади, установа чи підприємство, яке надає відповідь.

Лист має бути оформлений на офіційному бланку організації, містити дату та номер листа, повну контактну інформацію обох сторін. Лист повинен бути підписаний відповідальною особою з вказівкою її посади.

Лист-відповідь на звернення громадян, як правило, складається співробітниками відповідного відділу або особою, відповідальною за взаємодію з громадськістю або за розгляд звернень громадян. Важливо, щоб відповідь була складена компетентною особою, оскільки вона може мати вагомий вплив на довіру громадян до організації та загальне сприйняття її роботи.

Таким чином, лист-відповідь на звернення громадян відіграє ключову роль у підтримці відкритого діалогу між державою та громадянами, сприяючи підвищенню прозорості та відповідальності органів влади.

Приклади

Лист-відповідь на звернення громадянина

[Найменування відправника] [Адреса відправника] [Контактні дані відправника]

[ПІБ громадянина] [Адреса громадянина] [Контактні дані громадянина]

[Номер і дата звернення]

Шановний [ПІБ],

відповідно до Вашого звернення від [дата] про [загальний зміст звернення], повідомляємо Вам наступне:

[Текст відповіді на звернення]

З повагою, [ПІБ] [Посада] [Найменування відправника]

[Дата]

Законодавчі акти України, які регулюють лист-відповідь на звернення громадянина:

 • Закон України “Про звернення громадян”

Особливості листа-відповідь на звернення громадянина

Лист-відповідь на звернення громадянина – це документ, який відправник надсилає отримувачу у відповідь на його звернення.

Лист-відповідь на звернення громадянина повинен містити такі відомості:

 • Відправника та отримувача листа;
 • Дату та номер звернення;
 • Текст відповіді на звернення;
 • Підпис відправника.

Відповідь на звернення громадянина повинна бути надана в строк, установлений Законом України “Про звернення громадян”, тобто не пізніше одного місяця з дня надходження звернення.

Текст відповіді на звернення громадянина повинен містити:

 • Розгляд звернення та результати розгляду;
 • У разі задоволення звернення – заходи, які будуть вжиті для виконання звернення;
 • У разі відхилення звернення – обґрунтування рішення про відхилення звернення.

Приклади заповнення листа-відповіді на звернення громадянина:**

Приклад 1

[Найменування органу місцевого самоврядування] [Адреса органу місцевого самоврядування] [Контактні дані органу місцевого самоврядування]

[ПІБ громадянина] [Адреса громадянина] [Контактні дані громадянина]

[Номер і дата звернення]

Шановний [ПІБ],

відповідно до Вашого звернення від 10.01.2024 про стан доріг у Вашому мікрорайоні, повідомляємо Вам наступне:

Ваше звернення розглянуто.

Ми визнаємо, що стан доріг у Вашому мікрорайоні є незадовільним.

Для усунення цього недоліку ми плануємо провести наступні заходи:

 • Ремонт доріг у Вашому мікрорайоні;
 • Закупівля нового асфальтобетону;
 • Навчання працівників дорожньої служби.

Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб Ваші звернення були виконані у найкоротші терміни.

З повагою, [ПІБ] [Посада] [Найменування органу місцевого самоврядування]

[Дата]

Приклад 2

[Найменування підприємства] [Адреса підприємства] [Контактні дані підприємства]

[ПІБ громадянина] [Адреса громадянина] [Контактні дані громадянина]

[Номер і дата звернення]

Шановний [ПІБ],

відповідно до Вашого звернення від 20.07.2024 про неякісні товари, які Ви придбали в нашому магазині, повідомляємо Вам наступне:

Ваше звернення розглянуто.

Ми підтверджуємо, що товари, які Ви придбали в нашому магазині, є неякісними.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Ми гарантуємо Вам повернення коштів за ці товари або їх заміну на якісні товари.

Для того, щоб отримати повернення коштів або замінити товари, Вам необхідно звернутися до нашого магазину з товаром та чеком про покупку.

З повагою, [ПІБ] [Посада] [Найменування підприємства]

[Дата]

[Назва вашої організації]
[Адреса вашої організації]
[Номер телефону організації]
[Електронна адреса організації]
[Веб-сайт організації (якщо є)]

[Дата]

[П.І.Б. громадянина]
[Адреса громадянина]
[Номер телефону громадянина]
[Електронна адреса громадянина]

Тема: [Коротка назва теми звернення]

Шановний(а) [П.І.Б. громадянина],

Ми отримали Ваше звернення від [дата отримання звернення], у якому Ви висловили свої питання/пропозиції/скарги щодо [зазначте сутність звернення].

Ми докладно вивчили Ваше звернення та провели необхідний аналіз згідно з чинним законодавством України, зокрема:

– [Закон України №1] – для вказівки на відповідні норми закону.
– [Закон України №2] – для вказівки на відповідні норми закону.

[Додайте будь-які інші закони чи нормативні акти, які стосуються суті звернення.]

[Тут вкажіть результати аналізу та відповіді на поставлені питання або заходи, які будуть прийняті. Ви можете розглянути конкретні запити громадянина та дати на них відповіді. Докладно опишіть дії, які будуть здійснені та строки їх виконання.]

Ми дбаємо про якість обслуговування громадян та відповідності нашої діяльності законодавству України. Ваші пропозиції та зауваження допомагають нам вдосконалювати нашу роботу та надавати кращі послуги.

Якщо у Вас виникнуть додаткові питання або потреба у додатковій інформації, будь ласка, зв’яжіться з нами за [контактними даними для зв’язку].

З повагою,

[Підпис]

[Посада відповідальної особи]
[Назва вашої організації]

Приклад заповнення:

Міністерство Освіти і Науки України
вул. Грушевського, 10, м. Київ
(044) 123-45-67
info@mon.gov.ua
www.mon.gov.ua

Дата: 20 січня 2023 р.

Іванова Марія Петрівна
вул. Шевченка, 15, кв. 25, м. Львів
(032) 987-65-43
ivanova@gmail.com

Тема: Запит щодо навчальних програм

Шановна пані Іванова,

Ми отримали Ваше звернення від 15 січня 2023 р., у якому Ви висловили свою зацікавленість щодо навчальних програм для шкіл України.

Ми докладно вивчили Ваше звернення та провели необхідний аналіз згідно з чинним законодавством України, зокрема:

– Закон України “Про освіту” – для визначення вимог до навчальних програм.
– Наказ Міністерства Освіти і Науки України від 10 грудня 2022 р. №123 “Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх шкіл” – для надання актуальної інформації.

На даний момент навчальні програми для шкіл України визначені Законом України “Про освіту” та наказами Міністерства Освіти і Науки України. Детальна інформація щодо змісту програм та їхньої реалізації доступна на офіційному веб-сайті Міністерства Освіти і Науки України (www.mon.gov.ua).

Згідно з чинним законодавством, навчальні програми періодично оновлюються та адаптуються до сучасних вимог та потреб суспільства.

Якщо у Вас виникнуть додаткові питання або потреба у додатковій інформації, будь ласка, зв’яжіться з нами за телефоном (044) 123-45-67 або електронною адресою info@mon.gov.ua.

З повагою,

[Підпис]

Іван Іванович
Заступник Міністра
Міністерство Освіти і Науки України

Ось ще один шаблон Листа-відповіді на звернення громадян з посиланням на відповідні закони України:

Шановний (а) [ім’я та прізвище громадянина]!

Щодо Вашого звернення, що надійшло до [назва установи] [дата надходження], про [короткий зміст порушеного питання], повідомляємо.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян», звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження.

У зв’язку з цим, Ваше звернення буде розглянуто протягом 30 календарних днів, після чого Вам буде письмово повідомлено про результати розгляду та прийняте рішення.

Наприклад:
Вашу пропозицію щодо [короткий зміст пропозиції] буде передано відповідному виконавчому органу для опрацювання та прийняття рішення.

Сподіваємося на подальшу співпрацю!

З повагою,
[посада, підпис, ПІБ]

Звертайтеся, якщо потрібна допомога у формулюванні відповіді на конкретне звернення.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( Поки що оцінок немає )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: